Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa insight. Między kryzysem a rewolucją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01EI-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa insight. Między kryzysem a rewolucją
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Co zmieniło się w naszym rozumieniu Europy i Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat? Jak pogodzić dominujące narracje o Europie i Unii Europejskiej sprzed i po referendum o „Brexicie” oraz te sprzed kryzysu uchodźczego i po?

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się sposobom, w jaki w ostatnich kilku dekadach określano tożsamość europejską, tłumaczono wewnętrzne podziały Europy oraz jej relacje z resztą świata. Czytając teksty historyczne, literackie i politologiczne, zastanowimy się, jak różne wizje przeszłości kontynentu oraz jego idealnej organizacji politycznej przekładają się na bieżące dyskusje polityczne oraz to, jaką można sobie wyobrazić przyszłość Europy.

Pełny opis:

Co zmieniło się w naszym rozumieniu Europy i Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat? Jak pogodzić dominujące narracje o Europie i Unii Europejskiej sprzed i po referendum o „Brexicie” oraz te sprzed kryzysu uchodźczego i po?

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się sposobom, w jaki w ostatnich kilku dekadach określano tożsamość europejską, tłumaczono wewnętrzne podziały Europy oraz jej relacje z resztą świata. Czytając teksty historyczne, literackie i politologiczne, zastanowimy się, jak różne wizje przeszłości kontynentu oraz jego idealnej organizacji politycznej przekładają się na bieżące dyskusje polityczne oraz to, jaką sobie można wyobrazić przyszłość świata i Europy.

Przedmiot będzie podzielony na kilka bloków tematycznych. Pierwszy będzie poświęcony dominującym narracjom na temat Europy, tożsamości kontynentu i jego organizacji politycznej. W drugim przyjrzymy się kilku krytycznym perspektywom wobec tego dyskursu. W trzeciej części semestru zajmiemy się historią dyskusji o podziałach Europy. W czwartej poczytamy najnowsze teksty dotyczące bieżącej sytuacji Europy i zastanowimy się, w jaki sposób ich autorki i autorzy próbują wytłumaczyć obecny kryzys Unii.

Literatura:

Będziemy czytali następujące teksty (w całości lub we fragmentach):

- Norman Davies, „Europa. Rozprawa historyka z historią”, Znak 1998;

- Mark Mazower, „The Dark Continent”, Penguin 1998;

- Tony Judt, „Wielkie złudzenie? Esej o Europie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; „Powojnie”, Rebis, 2008;

- Feliks Gross, „Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje”, IFiS PAN, Warszawa 1994;

- Oskar Halecki, „Historia Europy, jej granice podziały”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin 2000;

- Joseph Weiler, „Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielkokulturowość?”, Wydawnictwo W drodze, 2003;

- Frantz Fanon, “Wyklęty lud ziemi”, PIW 1985;

- Silvia Federici, „Caliban and the Witch”, Autonomedia 2004;

- Larry Wolff, “Inventing Eastern Europe”, Stanford University Press 1994;

- Anna Sosnowska, „Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994)”, Wydawnictwo Trio 2004;

- Milan Kundera, “Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej”, „Zeszyty Literackie” 5/1984;

- Maria Todorova, „Bałkany wyobrażone”, Czarne 2008,

- Andrzej Bobkowski, “Szkice piórkiem”, (wiele wydań);

- Jerzy Stempowski, „Eseje dla Kassandry” (wiele wydań);

- Andrzej Stasiuk, “Jadąc do Babadag” i „Fado”, Czarne 2004 i 2006.

- Ivan Krastew, “After Europe”, University of Pennsylvania Press 2017,

- Jan Zielonka, “Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską”, PISM 2007; „Is the EU Doomed?”, Cambridge University Press 2014.

- James Meek, „Somerdale to Skarbimierz”, „London Review of Books”, 8/2017.

- Leszek Kołakowski, „Cywilizacja na ławie oskarżonych” , Wydawnictwo Res Publica, 1990;

- Dan Diner, „Zrozumieć stulecie”, Wydawnictwo Scholar, 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność podczas zajęć, praca pisemna, rozmowa o pracy, egzamin.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.