Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adorno albo potęga negatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON261-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Adorno albo potęga negatywności
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Bez szczegółowych wymagań wstępnych. W trakcie kursu wymagane jest sukcesywne zapoznawanie się ze wskazaną lekturą.

Oczekuje się zasadniczo nabycia dwóch rodzajów wiedzy: (1) orientacji w historii filozofii oraz filozofii XX wieku; (2) orientacji w współczesnych sposobach interpretowania głównych pojęć filozoficznych. Umiejętnością, która będzie na zajęciach szczególnie stymulowana to umiejętność aktywnego, intensywnego „czytania” tekstu filozoficznego.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa i muzykologa z Frankfurtu – Theodora W. Adorno. Pojęcie „negatywności” stanowi kluczową ideę rządzącą myśleniem Adorno. Wydaje się, że potęga pojęcia negatywności w jego pismach narasta i podlega swoistej ewolucji. Wzrost znaczenia negatywności jest ściśle powiązany z próbą rozsadzenia urządzenia dialektycznego i przesądzenia na rzecz tezy, że każda synteza jest praformą ideologii. Zdaniem Adorno panowanie rozumu instrumentalnego nosi znamiona przekształcenia przyrody w „rewir łowiecki”. Panowanie nad przyrodą jest zasadą, na której wznosi się samo pojęcie podmiotu. Nie jest jasny kres panowania tak okaleczonej podmiotowości i tak zdegradowanej przyrody. Domyślenie się warunków tego kresu jest jednym z celów seminarium. W trakcie ponownej lektury tekstów Adorno od Osobowość autorytarnej do Teorii estetycznej będziemy śledzić rozwój warsztatu pojęciowego oraz cele pisarstwa filozoficznego autora Minima moralia.

Pełny opis:

1. Od osobowości autorytarnej do podmiotowości faszystowskiej

Literatura: Theodor W. Adorno, Osobowość autorytarna, przeł. M. Pańków Warszawa: PWN 2010, s. 1-37 i 115-345.

2. Życie poharatane a życie roztrzaskane

Literatura: Theodor W. Adorno Minima Moralia. Refleksje ze poharatanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999.

3. Historia cywilizacji to historia introwesji ofiary

Literatura: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 1994.

4.-5. Żargon autentyczności i jego kres

Literatura: Theodor W. Adorno, Żargon autentyczności, przeł. M. Werner „Kronos. Metafizyka, kultura, religia” nr 3 (22) 2012. Theodor W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. Fryderyka Wayda, Warszawa: PIW 1974.

6.-7. Sztuka jako niedotrzymana obietnica szczęścia

Literatura: Theodor W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986.

8.-9. Literatura nieszczęścia od Goethego do Becketta

Literatura: Theodor W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland Warszawa: PIW 1990. Theodor W. Adorno, O literaturze. Wybór esejów, przeł. Anna Wołkowicz, Warszawa: Czytelnik 2005.

10.-11 Negatywność: autorefleksja dialektyki jako destrukcja dialektyki

Literatura: Theodor W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986.

13. Nieustępliwość w mówieniu o Kafce

Literatura: Theodor W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland Warszawa: PIW 1990.

Literatura:

Theodor W. Adorno, Osobowość autorytarna, przeł. M. Pańków, Warszawa: PWN 2010; Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Refleksje ze poharatanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999; Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 1994; Theodor W. Adorno, Żargon autentyczności, przeł. M. Werner „Kronos. Metafizyka, kultura, religia” nr 3 (22) 2012. Theodor W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. Fryderyka Wayda, Warszawa: PIW 1974; Theodor W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986; Theodor W. Adorno, Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. Krystyna Krzemień-Ojak, wybór i wstęp K. Sauerland Warszawa: PIW 1990. Theodor W. Adorno, O literaturze. Wybór esejów, przeł. Anna Wołkowicz, Warszawa: Czytelnik 2005; Theodor W. Adorno, Dialektyka negatywna, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa: PWN 1986; Hermann Mörchen, Władza i panowanie u Heideggera i Adorna, tłum. Michał Herer i Robert Marszałek, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest wynik na egzaminie końcowym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cichoń, Szymon Wróbel
Prowadzący grup: Szymon Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.