Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Democracy in America: A Review of Key Topics, Ideas, and Thinkers about Democracy in the U.S. (Demokracja w Ameryce: Przegląd kluczowych zagadnień, pomysłów i myślicieli na temat demokracji w USA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS225 Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Democracy in America: A Review of Key Topics, Ideas, and Thinkers about Democracy in the U.S. (Demokracja w Ameryce: Przegląd kluczowych zagadnień, pomysłów i myślicieli na temat demokracji w USA)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki społeczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs dotyczy znaczenia demokracji w XXI wieku i koncentruje się na zagadnieniach demokracji, rewolucji cyfrowej i schyłku pracy, a także omawia kluczowe tematy, idee i postaci myślicieli amerykańskiej demokracji w odniesieniu do tych tematów. Podczas zajęć omówione zostaną kluczowe postaci myślicieli politycznych, a także związek między demokracją a technologią, w świetle zmian w zakresie postrzegania relacji między nimi: podczas gdy kiedyś przewidywano, że technologie cyfrowe wzmocnią pozycję obywateli i ich uczestnictwo w procesie demokratycznym, tak wybory prezydenckie w 2016 r. zrodziły pytania o to, jak te technologie mogłyby zaszkodzić demokracji. Analiza zagadnienia w tym zakresie uwzględnia tradycję autorytarnej polityki w Stanach Zjednoczonych. Kurs uwzględnia szersze skutki zmian technologicznych w społeczeństwie, takich jak tzw. Schyłek Pracy.

Pełny opis:

Kurs omawiając znaczenie demokracji w XXI wieku, odbiega od „The Federalist” i „Demokracji w Ameryce” Alexisa de Tocqueville'a, a także od przypadku „Obywatele Zjednoczeni” (2010) i Manifestu na Facebooku (2017), jako sposób na zbadanie roli, jaką odgrywa technologia cyfrowa w obecnym kryzysie demokracji w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, kurs poświęcony badaniu polityki autorytarnej w amerykańskiej republice omawia zagadnienie i pomaga zrozumieć, w jakim stopniu technologia rozszerzyła swój zasięg w amerykańskim systemie politycznym. Ponadto, z uwagi na fakt, iż demokracja uległa szybkim zmianom wraz z rozpowszechnianiem technologii cyfrowych, kurs analizuje wpływ jaki wywarła na demokrację w odniesieniu do polityki wyborczej, ruchów społecznych i grup ekstremistycznych; próbuje również ocenić wpływ sztucznej inteligencji na miejsca pracy. Omówiony podczas kursu przegląd najważniejszych studiów przypadków służy lepszemu poznaniu powyższych kluczowych tematów, myślicieli zagadnień dotyczących demokracji w Stanach Zjednoczonych. Kurs obejmuje następujące zagadnienia: W jakim stopniu technologia może być odpowiedzialna za wzrost populizmu w USA w stosunku do czynników kulturalmyc i gospodarczych Czy technologia powinna być postrzegana jako utrudnienie czy może jako narzędzie służące zapewnieniu środków na zwiększenie odpowiedzialności i przejrzystości demokracji? Czy populizm jest odpowiedzią polityczną na rynek umów krótkoterminowych ( tzw. Umów śmieciowych)?

Tematy:

Demokracja i autorytaryzm

Demokracja i technologia

Media cyfrowe + ruchy społeczne, populizm, ekstremizm.

Technologia i schyłek pracy.

Literatura:

Abts, Koen, and Stefan Rummens. “Populism versus Democracy.” Political Studies 55, no. 2 (June 2007): 405–24. doi:10.1111/j.1467-9248.2007.00657.x.

Albright, Madeleine. Fascism: a warning, New York, NY: Harper, 2018

Almond, Gabriel and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. 1991.

Belew, Kathleen. Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2018

Brynjolfsson, Erik. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. First Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2014.

Dahl, Robert A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.

Dahl, Robert. A preface to democratic theory. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1956.

Frey, C.B., Berger, T., Structural Transformation in the OECD (OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 193). 2016.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.

Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. The Federalist: With Letters of Brutus. Cambridge: Cambridge University Press, 2003

Jansen, Robert S. "Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism." Sociological Theory 29, no. 2. 2011 : 75-96. http://www.jstor.org/stable/23076372.

Madison, James. "The Federalist No. 10: The same subject (The Utility of the Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection) Continued." In The Federalist Papers, edited by Shapiro Ian, by HAMILTON ALEXANDER, MADISON JAMES, JAY JOHN, Dunn John, Horowitz Donald L., and Botting Eileen Hunt, 47-53. Yale University Press, 2009. http://www.jstor.org/stable/j.ctt5vm398.13.

National Science and Technology Council (U.S.), Committee on Technology, Subcommittee on Machine Learning and Artificial Intelligence, Office of Science and Technology Policy, 2016. Preparing For The Future of Artificial Intelligence (White Paper).

Schroeder, Ralph. "Digital Media and the Rise of Right-wing Populism." In Social Theory after the Internet: Media, Technology, and Globalization, 60-81. London: UCL Press, 2018. doi:10.2307/j.ctt20krxdr.6.

Skocpol, Theda and Williamson, Vanessa. The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism. Oxford: Oxford University Press. 2012.

Srnicek, Nick. Platform Capitalism, Cambridge: Polity Press. 2017

Tocqueville, Alexis de, 1805-1859. Democracy In America. New York :G. Dearborn & Co., 1838.

Ware, Alan. The United States: Populism as Political Strategy. In: Mény Y., Surel Y. (eds) Democracies and the Populist Challenge. Palgrave Macmillan, London. 2002.

Zuckerberg, Mark. Building Global Community, Facebook, Thursday, 16 February 2017. Dostępny pod adresem: www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10103508221158471/?pnref=story

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu student:

- rozumie główne pojęcia i teorie dotyczące ruchów społecznych i działań zbiorowych.

- rozpoznaje i analizuje istotne przypadki historycznych i współczesnych ruchów społecznych

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi krytycznie wykorzystać poznane teorie i koncepcje do wyjaśnienia ruchów społecznych.

- rozwija umiejętności krytycznego myślenia

- posiada umiejętność pisania prac zgodnych z akademickimi standardami argumentacji nauk społecznych - formułowanie wniosków i synteza argumentów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi sformułować własną opinię na temat znaczenia demokracji w XXI wieku

- rozumie znaczenie zbiorowego działania w społeczeństwie.

- rozumie znaczenie legitymacji w demokratycznym społeczeństwie.

- uzupełnia i wzbodaca swojej wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Metody i kryteria oceniania:

Student assessment will be based on:

Presentation: Research proposal (10%)

Annotated bibliography: 500 words (10%)

Paper Proposal: (5 pages) 1 500 words (30%)

Final Paper:(15 pages) 4 500 words (50%)

The paper proposal and the final paper are both based on a topic chosen by the student and related to course readings.

Participation in class is mandatory.

The Instructor reserves the right to raise the final grade from the course for any substantial reason, including total or almost complete attendance, to achieve a fair scale of grades.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.