Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dystopia and Its Uses in the United States

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS231 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Dystopia and Its Uses in the United States
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Niniejsze seminarium badawcze poświęcone jest dystopii w kulturze amerykanskiej (również w kontekście jej płynnych powiązań z utopią) rozumianej jako forma wyobraźni spekulatywnej, która skupia się w szczególności na opisie politycznego i kulturowego funkcjonowania społeczeństwa (często przez pryzmat jednostki). Światy dystopijne z założenia mają budzić niezgodę w sferze emocji i etyki, prowokując namysł krytyczny. Kurs proponuje zatem szeroki dobór tekstów z perspektywy historycznej (od końca XIX wieku po wiek XXI), które albo odczytywane były jako teksty dystopijne w momencie ich powstania, albo też nabierały dystopijnego znaczenia w interpretacjach kolejnych pokoleń odbiorców, mimo pierwotnie utopijnych intencji. Celem kursu zatem jest namysł nad historycznymi zmianami i różnymi przejawami myśli dystopijnej w Stanach Zjednoczonych oraz prześledzenie jej kulturotwórczych efektów w wymiarze politycznym i społecznym.

Pełny opis:

Niniejsze seminarium badawcze poświęcone jest dystopii w kulturze amerykańskiej (również w kontekście jej płynnych powiązań z utopią) rozumianej jako forma wyobraźni spekulatywnej, która skupia się w szczególności na opisie politycznego i kulturowego funkcjonowania społeczeństwa (często przez pryzmat jednostki). Jako miejsca „złe” pod wieloma względami i z różnych powodów, jako miejsca przeniknięte pesymizmem, strachem i obojętnością, naznaczone niesprawiedliwością i prześladowaniem, światy dystopijne z założenia mają budzić niezgodę w sferze emocji i etyki oraz prowokować namysł krytyczny nad rzeczywistymi relacjami społecznymi oraz nad kondycją otaczającego nas świata. Kurs proponuje zatem szeroki dobór tekstów z perspektywy historycznej (od końca XIX wieku po wiek XXI), które albo odczytywane były jako teksty dystopijne w momencie ich powstania, albo też nabierały dystopijnego znaczenia w interpretacjach kolejnych pokoleń odbiorców, mimo pierwotnie utopijnych intencji. Lekturze tekstów literackich czy filmowych towarzyszyć będą na przykład następujące pytania historyczno-krytyczne: Jak zmieniały się trendy w dystopijnej myśli amerykańskiej w ujęciu historycznym i jakie były ich źródła? Jak w tym kontekście kształtowała się myśl utopijna w relacji do myśli dystopijnej? Czy myśl dystopijna może stać się bodźcem aktywizmu i politycznych zmian, czy raczej jej głównym zadaniem jest dać upust napięciom i obawom: społecznym, politycznym, ekonomicznym czy klimatycznym? Z jakich innych kulturowych źródeł czerpie dystopia i czy można postrzegać ją w kategoriach gatunkowych? W tym kontekście seminarium również ma na celu poszerzenie umiejętności badawczych studentów i zakończy się dłuższą pracą zaliczeniową (15-20 stron).

Literatura:

Teksty literackie:

Alderman, Naomi, Power (Penguin, 2017)

Bellamy, Edward, Looking Backward (Oxford University Press, 2018)

Bowman Dodd, Anna, The Republic of the Future. Downloadable on gutenberg.org

Bradbury, Ray, Fahrenheit 451 (Flamingo, 1999)

Burroughs, William S., Nova Express (Penguin Classics, 2014)

Chambers, Robert, “The Repairer of Reputations” in The Yellow Sign and Other Stories (Chaosium, 2000)

DeLillo, Don, White Noise (Pan Macmillan, 2010)

Dick, Philip K., Minority Report in Minority Report: Volume Four of the Collected Stories (Gollancz, 2017)

Dick, Philip K., The Man in the High Castle in Philip K. Dick: Four Novels of the 1960s (Library of America, 2014)

Donnelly, Ignatius, Caesar’s Column (The British Library, 2010)

Greer, John Michael (ed.), After Oil 2: The Years of Crisis (Founders House Publishing, 2015);

Jemisin, N.K., The Fifth Season: The Broken Earth Book I (Orbit, 2015)

Lavalle, Victor, A People’s Future of the United States (Penguin Random House)

Le Guin, Ursula, The Lathe of Heaven (Gateway, 2001)

Le Guin, Ursula, The Dispossessed (Gateway, 1999)

Lewis, Sinclair, It Can’t Happen Here (Penguin Classics, 2017)

McCarthy, Cormac, The Road (Vintage, 2007);

Miller Jr., Walter M., A Canticle for Leibowitz (Gateway, 2014)

Piercy, Marge, Woman on the Edge of Time (Del Rey, 2016)

Roth, Philip, The Plot Against America (Vintage, 2005)

St John Mandel, Emily, Station Eleven (Picador, 2014)

VanderMeer, Ann and Jeff VanderMeer (eds.), Steampunk (Tychyon Publications, 2008);

Vonnegut, Kurt, Slaughterhouse-Five

Van Gelder, Gordon, Welcome to Dystopia: 45 Visions of What Lies Ahead (Or Books, 2019)

Wallace, David Foster, Infinite Jest (Abacus, 1997)

Wybrane teksty krytyczne:

Booker, Keith M., The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism (Greenwood Press, 1994)

Booker, M. K., Dystopian Literature: A Theory and Research Guide (Greenwood Press, 1994)

Claeys, Gregory, Dystopia: A Natural History (Oxford University Press, 2017)

Claeys, Gregory, The Cambridge Companion to Utopian Literature (CUP, 2010)

Fisher, Mark, Capitalist Realism: Is There No Alternative (Zero Books, 2009);

Green, J. Late Postmodernism: American Fiction at the Millennium (Palgrave Macmillan, 2005)

Han, Byung-Chul, Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power (Verso, 2017);

Helm, Dieter, Burn Out: The Endgame for Fossil Fuels (Yale University Press, 2018);

Jameson, Fredric, Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions (Verso, 2017)

Kumar, Krishan, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times (Blackwell, 1987)

Link, Eric Carl and Gerry Canavan, Cambridge Companion to American Science Fiction (CUP, 2015)

Moore, Jason W., Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History and the Crisis of Capitalism (PM Press, 2016);

Moylan, T., and Raffaella, B. eds, Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination (Psychology Press, 2003)

Nye, David E., American Technological Sublime (The MIT Press, 1996);

Sisk, David W., Transformations of Language in Modern Dystopias (Greenwood Press, 1997)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

1. zna najważniejsze nurty amerykańskiej literatury dystopijnej oraz potrafi nakreślić jej najważniejsze obszary tematyczne

2. potrafi analizować teksty literackie wypracowanymi narzędziami interpretacji

3. potrafi określić krytyczny i filozoficzny potencjał dystopii jako tekstu kultury

4. zna i potrafi stosować szereg narzędzi badawczych i metodologicznych na potrzeby dłuższej pracy badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w trakcie trwania seminarium (przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w zajęciach, krótkie teksty pisemne 1-2 strony) - 50%; praca badawcza (15-20 stron) - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Lebek
Prowadzący grup: Karolina Lebek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Niniejsze seminarium badawcze poświęcone jest dystopii w kulturze amerykanskiej (również w kontekście jej płynnych powiązań z utopią) rozumianej jako forma wyobraźni spekulatywnej, która skupia się w szczególności na opisie politycznego i kulturowego funkcjonowania społeczeństwa (często przez pryzmat jednostki). Światy dystopijne z założenia mają budzić niezgodę w sferze emocji i etyki, prowokując namysł krytyczny. Kurs proponuje zatem szeroki dobór tekstów z perspektywy historycznej (od końca XIX wieku po wiek XXI), które albo odczytywane były jako teksty dystopijne w momencie ich powstania, albo też nabierały dystopijnego znaczenia w interpretacjach kolejnych pokoleń odbiorców, mimo pierwotnie utopijnych intencji. Celem kursu zatem jest namysł nad historycznymi zmianami i różnymi przejawami myśli dystopijnej w Stanach Zjednoczonych oraz prześledzenie jej kulturotwórczych efektów w wymiarze politycznym i społecznym.

Pełny opis:

Niniejsze seminarium badawcze poświęcone jest dystopii w kulturze amerykańskiej (również w kontekście jej płynnych powiązań z utopią) rozumianej jako forma wyobraźni spekulatywnej, która skupia się w szczególności na opisie politycznego i kulturowego funkcjonowania społeczeństwa (często przez pryzmat jednostki). Jako miejsca „złe” pod wieloma względami i z różnych powodów, jako miejsca przeniknięte pesymizmem, strachem i obojętnością, naznaczone niesprawiedliwością i prześladowaniem, światy dystopijne z założenia mają budzić niezgodę w sferze emocji i etyki oraz prowokować namysł krytyczny nad rzeczywistymi relacjami społecznymi oraz nad kondycją otaczającego nas świata. Kurs proponuje zatem szeroki dobór tekstów z perspektywy historycznej (od końca XIX wieku po wiek XXI), które albo odczytywane były jako teksty dystopijne w momencie ich powstania, albo też nabierały dystopijnego znaczenia w interpretacjach kolejnych pokoleń odbiorców, mimo pierwotnie utopijnych intencji. Lekturze tekstów literackich czy filmowych towarzyszyć będą na przykład następujące pytania historyczno-krytyczne: Jak zmieniały się trendy w dystopijnej myśli amerykańskiej w ujęciu historycznym i jakie były ich źródła? Jak w tym kontekście kształtowała się myśl utopijna w relacji do myśli dystopijnej? Czy myśl dystopijna może stać się bodźcem aktywizmu i politycznych zmian, czy raczej jej głównym zadaniem jest dać upust napięciom i obawom: społecznym, politycznym, ekonomicznym czy klimatycznym? Z jakich innych kulturowych źródeł czerpie dystopia i czy można postrzegać ją w kategoriach gatunkowych? W tym kontekście seminarium również ma na celu poszerzenie umiejętności badawczych studentów i zakończy się dłuższą pracą zaliczeniową (15-20 stron).

Literatura:

Literary texts:

Alderman, Naomi, Power (Penguin, 2017)

Bellamy, Edward, Looking Backward (Oxford University Press, 2018)

Bowman Dodd, Anna, The Republic of the Future. Downloadable on gutenberg.org

Bradbury, Ray, Fahrenheit 451 (Flamingo, 1999)

Burroughs, William S., Nova Express (Penguin Classics, 2014)

Chambers, Robert, “The Repairer of Reputations” in The Yellow Sign and Other Stories (Chaosium, 2000)

DeLillo, Don, White Noise (Pan Macmillan, 2010)

Dick, Philip K., Minority Report in Minority Report: Volume Four of the Collected Stories (Gollancz, 2017)

Dick, Philip K., The Man in the High Castle in Philip K. Dick: Four Novels of the 1960s (Library of America, 2014)

Donnelly, Ignatius, Caesar’s Column (The British Library, 2010)

Greer, John Michael (ed.), After Oil 2: The Years of Crisis (Founders House Publishing, 2015);

Jemisin, N.K., The Fifth Season: The Broken Earth Book I (Orbit, 2015)

Lavalle, Victor, A People’s Future of the United States (Penguin Random House)

Le Guin, Ursula, The Lathe of Heaven (Gateway, 2001)

Le Guin, Ursula, The Dispossessed (Gateway, 1999)

Lewis, Sinclair, It Can’t Happen Here (Penguin Classics, 2017)

McCarthy, Cormac, The Road (Vintage, 2007);

Miller Jr., Walter M., A Canticle for Leibowitz (Gateway, 2014)

Piercy, Marge, Woman on the Edge of Time (Del Rey, 2016)

Roth, Philip, The Plot Against America (Vintage, 2005)

St John Mandel, Emily, Station Eleven (Picador, 2014)

VanderMeer, Ann and Jeff VanderMeer (eds.), Steampunk (Tychyon Publications, 2008);

Vonnegut, Kurt, Slaughterhouse-Five

Van Gelder, Gordon, Welcome to Dystopia: 45 Visions of What Lies Ahead (Or Books, 2019)

Wallace, David Foster, Infinite Jest (Abacus, 1997)

Selected Critical texts:

Booker, Keith M., The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism (Greenwood Press, 1994)

Booker, M. K., Dystopian Literature: A Theory and Research Guide (Greenwood Press, 1994)

Claeys, Gregory, Dystopia: A Natural History (Oxford University Press, 2017)

Claeys, Gregory, The Cambridge Companion to Utopian Literature (CUP, 2010)

Fisher, Mark, Capitalist Realism: Is There No Alternative (Zero Books, 2009);

Green, J. Late Postmodernism: American Fiction at the Millennium (Palgrave Macmillan, 2005)

Han, Byung-Chul, Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power (Verso, 2017);

Helm, Dieter, Burn Out: The Endgame for Fossil Fuels (Yale University Press, 2018);

Jameson, Fredric, Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions (Verso, 2017)

Kumar, Krishan, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times (Blackwell, 1987)

Link, Eric Carl and Gerry Canavan, Cambridge Companion to American Science Fiction (CUP, 2015)

Moore, Jason W., Anthropocene or Capitalocene?: Nature, History and the Crisis of Capitalism (PM Press, 2016);

Moylan, T., and Raffaella, B. eds, Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination (Psychology Press, 2003)

Nye, David E., American Technological Sublime (The MIT Press, 1996);

Sisk, David W., Transformations of Language in Modern Dystopias (Greenwood Press, 1997)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.