Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie - j. angielski [3200-L3-0PSLA] Semestr zimowy 2021/22
Proseminarium, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Proseminarium licencjackie - j. angielski [3200-L3-0PSLA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Proseminarium [PSEM], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 00.113
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Wiącek
Literatura:

Baker, M., Saldanha, G. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Taylor&Francis. 2011.

Burzyńska, A., Markowski, M. P., Teorie literatury XX wieku. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006.

Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Edukator, 2000.

Dupriez BM, Halsall AW. A Dictionary of Literary Devices : Gradus, A-Z. University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division; 1991

Fry, Paul H. Theory of Literature. Yale University Press, 2012.

Golban, Petru. Texts Analyzing Literature as Argument : From Philip Sidney to Henry James. New York: Edwin Mellen Press, 2013.

Hejwowski, K. 2004. Translation: a cognitive-communicative approach. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Kiene Brillenburg Wurth, Ann Rigney. The Life of Texts : An Introduction to Literary Studies. Amsterdam University Press; 2019.

Leitch, Vincent B., William E. Cain, Laurie A. Finke, (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism. W. W. Norton & Company, 2010.

Lodge, David. 20th Century Literary Criticism: A Reader. London: Longman, 1972.

Procházka, Martin. Literary Theory: an historical introduction. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2015.

Rivkin, J., Michael R., (ed.) Literary Theory: An Anthology. Wiley-Blackwell, 1998.

Swales, J., C. Feak. Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills, Ann Arbor: University of Michigan Press. 1994

Wallwork, A. English for Academic Research: Grammar, Usage and Style. New York et al.: Springer. 2016

Wallwork, A. English for Academic Research: Grammar Exercises. New York et al.: Springer. 2016

Wallwork, A. English for Academic Research: Writing Exercises. New York et al.: Springer. 2016

Wallwork, A. English for Academic Research: Vocabulary Exercises. New York et al.: Springer. 2016

Waugh, Patricia (ed.) Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Wolfreys, Julian; Robbins, Ruth; Womack, Kenneth.Key concepts in literary theory.  2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Dodatkowe materiały dla konkretnych osób, w zależności od zagadnień i planowanych tematów prac dyplomowych

Zakres tematów:

1. Zasady pisania prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana. Korzystanie ze źródeł - prawo autorskie - plagiat.

2. Ogólne zasady pisania prac naukowych w jęz. angielskim (+ ćwiczenia ze stylu i dyskursu naukowego w ciągu całego semestru).

3. Zarys obszarów badawczych: analiza dyskursu, krytyczna analiza dyskursu, analiza literacka, analiza przekładu literackiego.

4. Wybór obszaru badawczego i określenie tematu badawczego

5. Sformułowanie pytania badawczego / hipotez

6. Dobór literatury, opracowanie przeglądu literatury, kwerendy

7. Metodologia: przegląd wybranych metod i narzędzi analizy w wybranym obszarze badawczym

8. Opracowanie wyników badań, wnioski.

Temat pracy powinien być związany z dziedziną: literaturoznawstwa, przekładu literackiego, przekładu kulturowego lub pokrewnych.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, omawianie wybranych zagadnień, omawianie błędów

Metody problemowe: analiza tekstów źródłowych, analiza przypadku, wspólne rozwiązywanie problemów

Metody empiryczne: prezentacje naukowe uczestników seminarium

Metody praktyczne: wspólne tworzenie fragmentów struktury pracy

Techniki nauczania: dyskusja, ćwiczenia, praca indywidualna, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

- lektura zadanych tekstów

- aktywny udział w zajęciach

- prezentacja na temat obszaru / tematyki pracy licencjackiej

- regularne odrabianie zadanych prac domowych

1) W połowie semestru (termin wyznaczony przez prowadzącego) należy złożyć:

a) wstępny plan pracy (1 strona)

b) krótkie streszczenie (800 znaków ze spacjami)

c) wstępna bibliografia (tekst źródłowy + 5 pozycji krytycznych)

2) Pod koniec semestru należy złożyć:

a) proponowany tytuł pracy licencjackiej

b) ostateczny i pełny plan pracy (do 3 stron) w rozbiciu na rozdziały oraz opisane zagadnienia + bibliografia (min. 10 pozycji krytycznych)

c) 3-5 stron wstępnego rozdziału analitycznego

Brak złożenia któregokolwiek z powyższych elementów skutkuje oceną niedostateczną na koniec semestru.

Skala ocen dla ćwiczeń i prezentacji:

99%-100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

0% - 59% - 2

Uwagi:

PTT- dr T. Wiącek (obowiązuje rejestracja)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)