Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej) [4219-AL101] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Texts in US Culture/Texts in Latin American Culture (Teksty kultury północnoamerykańskiej/Teksty kultury latynoamerykańskiej) [4219-AL101]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2022-11-28 09:45 : 11:15 sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2022-12-05 09:45 : 11:15 sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2022-12-12 09:45 : 11:15 sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2022-12-19 09:45 : 11:15 sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2023-01-09 09:45 : 11:15 sala 105
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Gajek
Literatura:

READERS:

American Political Thought (APT), ed. by K. M. Dolbeare, M. S. Cummings, Washington: CQ Press 2010

American Political Thought. A Norton Anthology, ed. by I. Kramnick, T. J. lowi, New York: W.W. Norton & Company 2018

American Political Thought. Readings and Materials, ed. K. E. Whittington, New York: Oxford University Press 2017

(additional materials at:

http://global.oup.com/us/companion.websites/9780199338863/)

The Shaping of the American Tradition, ed. L. M. Hacker, H. S. Zahler, New York: Columbia University Press 1947

American Social and Political Thought. A Reader (ASPT), ed. by A. Hess, New York: New York University Press 2003

Voices of the American Past. Readings in American History, ed. M. Borden, Lexington: D. C. Heath and Company 1972 (973.08 Bor)

American Historical Documents, ed. H. C. Syrett, Mew York: Barnes & Noble, Inc. 1963 (973.08 Ame)

HANDBOOKS:

Beitzinger A. J., A History of American Political Thought, New York & Toronto: Dodd, Mead & Company 1972 (320.973 Bei)

Carey, G. W., A Students Guide To American Political Thought, Wilmington: ISI Books 2004

Grimes A. P. American Political Thought, Hinsdale: Dryden Press 1960 (320.5 Gri)

History of American Political Thought (HAPT), ed. by B.-P. Frost, J. Sikkenga, Lanham: Lexington Books 2003

History of Political Philosophy, ed. by L. Strauss, G. Cropsey, Chicago & London: The University of Chicago Press 1987

Hofstadter R, The American Political Tradition and The Men Who Made It, various editions

Essays in American Intellectual History, ed. W. Smith, Hinsdale: Th Dryden Press1975 (973.08 Ess)

JOURNAL

American Political Thought. A Journal of Ideas, Institutions, and Culture, ISSN: 2161-1580, ed. M. Zuckert

Zakres tematów:

1.

Omówienie kursu: zasady pracy i zaliczenia; techniki krytycznej analizy tekstu.

2-3.

Okres kolonialny: dziedzictwo purytańskie: polityka i religia – wzajemne związki; ‘miasto na wzgórzu’; utopie i anty-utopie, Mayflower Compact.

4.

„Miasto na wzgórzu” – powracający motyw amerykańskiej polityki”: misjonarski charakter amerykańskiego doświadczenia politycznego; samo-ocena i dążenie do reformy; „doskonalsza Unia”.

5.

Okres kolonialny: dziedzictwo angielskie (część 1): Whig science of politics; (proto)liberalizm; umowa społeczna

6.

Okres kolonialny: dziedzictwo angielskie w praktyce: Amerykańsko-Angielska Rewolucja

7.

Okres założycielski – w poszukiwaniu politycznej formy: w stronę unii, Artykuły Konfederacji i Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

8.

Okres założycielski – pierwsza wielka debata narodowa

Federaliści vs Anty-federaliści.

9-10.

Natura amerykańsiej Unii.

Kryzys nulifikacyjny, doktryna praw stanowych, preludium do secesji.

11.

Druga wielka debata narodowa - niewolnictwo: obrona i krytyka instytucji niewolnictwa; dylematy (post)abolicjonistyczne, 14 poprawka do Konstytucji i jej znaczenie dla amerykańskiego systemu prawno-politycznego

12.

Transcendentalizm

Indywidualizm i demokracja

13.

Progresywizm i powstanie „pozytywnego” pańastwa

14.

Interpretowanie amerykańskiej tradycji politycznej: wielość kluczy interpretacyjnych.

15.

Podsumowanie kursu i wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Kurs ten nie jest wykładem, lecz warsztatem z analizy tekstu zakładającym znaczne obciążenie studentów pracą w trakcie zajęć i poza nimi. Zajęcia poświęcone są w znacznym stopniu krytycznej analizie tekstów źródłowych. W trakcie zajęć studenci będą czytać i analizować podstawowe ‘dokumenty założycielskie’ amerykańskiej republiki, takie jak Mayflower Compact, Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Eseje federalistów – odkrywając przy tym zarówno ich oryginalne, jak i obecne znaczenie. Zapoznają się także z fragmentami pism Ojców Założycieli. Czytane i poddane analizie zostaną wybrane przemówienia amerykańskich mężów stanu i przywódców politycznych oraz wybrane uchwałylegislatur stanowych.

Metody dydaktyczne stosowane w trakcie zajęć:

- Krytyczna analiza tekstów źródłowych.

- Lektura opracowań i literatury przedmiotu.

- Praca grupowa na zajęciach.

- Krótkie prezentacje – dostarczające kontekstu dla tekstów źródłowych.

- Krótkie filmy fabularne i dokumentalne.

- Pisemne odpowiedzi na zadane pytania.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

1. Obecność na zajęciach i udział w dyskusjach – do 6 punktów

2. Praca grupowa na zajęciach – do 15 punktów

3. Zadania pisemne – do 18 punktów

Ocena końcowa:

19 pts = 2 (ndst)

20-23 pts = 3

24-27 pts = 3+

28-31 pts = 4

32-35 pts = 4+

36-39 pts = 5

Ad. 1)

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia (ustna odpowiedź na dyżurze lub 3-stronicowe pisemne streszczenie omawianych na zajęciach tekstów). Każda nieobecność powyżej 2 niezaliczona w ww. sposób, oznacza odjęcie 1 pkt od oceny końcowej. Nieobecność na więcej niż 7 zajęciach oznacza niezaliczenie kursu (ocena niedostateczna w obydwu terminach).

Kurs ma postać seminarium / warsztatów. Aktywny udział w dyskusjach jest nie tylko mile widziany, ale wręcz oczekiwany.

Ad. 2)

W czasie poszczególnych zajęć studenci często będą dzieleni na małe (2-4-osobowe) podgrupy pracujące wspólnie nad zadaniem przekazanym przez wykładowcę. Zazwyczaj grupy będą miały za zadanie dostarczyć odpowiedzi na pytania dot. tekstów źródłowych lub zaprezentować w skrócie jakieś zagadnienie. Studenci będą oceniani za pracę grupową wspólnie (taka sama ilość punktów dla wszystkich członków grupy). Za każde zadanie grupa może otrzymać do 3 punktów.

Ad. 3)

Na stronie internetowej kursu zamieszczane będą pisemne zadania.

Studenci powinni udzielić krótkich (300-500 słów) odpowiedzi na 6 takich zadań. Za każdą odpowiedź student może otrzymać do 3 punktów.

Uwagi:

AMERYKAŃSKA TRADYCJA POLITYCZNA – ANALIZA TEKSÓW

Kurs przybliża najważniejsze elementy konstytuujące wczesną amerykańską tradycję i kulturę polityczną. Śledzi ewolucję amerykańskiej tradycji politycznej od czasów kolonialnych do początku 20-tego wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)