Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego [3302-PN2-Z] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka niemieckiego [3302-PN2-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 1.223
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 1.232
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 1.219
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 1.011
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Kozłowska, Tadeusz Kuśmierowski, Dominika Wyrzykiewicz
Literatura:

- Sicher! C1, Hueber Verlag

- Sicher in Alltag und Beruf! C1.1, Hueber Verlag

- Erkundungen Sprachniveau C1, Schubert Verlag

- Sicher! Übungsgrammatik B1+/C1 Niveau. Hueber Verlag

- Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne

- Materiały własne prowadzących

- Różne rodzaje słowników

Zakres tematów:

Zakres tematów zgodny z podręcznikiem Sicher! C1.

Materiał gramatyczny obejmuje m. in.:

- Adjektivische und substantivische Deklination

- Präpositionen, Rektion des Verbs, Substantivs und Adjektivs II

- Perfekt - Formen und Funktionen

- Vorgangspassiv und Zustandspassiv

- Modalverben - objektiv und subjektiv

- Passivparaphrasen I

- Adverbialsätze I

- zusammengesetzte Verben (einschließlich Verben mit 2 Vorsilben)

Integralną częścią zajęć jest także fonetyka korektywna.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje, praca indywidualna i grupowa, rozumienie tekstów pisanych i słuchanych, ćwiczenie umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych i ustnych na określony temat.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymogów stawianych przez lektora głównego i lektorów uzupełniających danej grupy, w tym w szczególności zaliczenie zadań pisemnych i ustnych (np. praca projektowa, prezentacja, test) realizowanych na zajęciach w trakcie trwania semestru. Ponadto warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)