Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Lingwistyki Stosowanej

Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L
3223-ILC2-IJJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-AMMS-AR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-ILC2-PA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3201-LST-AW-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3201-LST-AW-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne przygotowują studentów do czytania i analizowania tekstów akademickich, a także merytorycznych dyskusji na tematy społeczno-naukowe. Dyskusje są przygotowaniem studentów do formułowania na piśmie argumentów oraz opinii i docelowo do pisania prac akademickich w języku angielskim. Drugi semestr poświęcony jest przede wszystkim pracy ze źródłami - szukaniu, ocenie, wykorzystaniu, analizie i dokumentowaniu źródeł. Analizując wnikliwe wybrane artykuły naukowe, studenci uczą się czytać, rozumieć a także pisać teksty akademickie.

Strona przedmiotu
3201-LST-AE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest dogłębne omówienie tematu związanego z zainteresowaniami studentów. Uczestnicy kursu będą mieć możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie dialektologii obejmującej znajomość akcentów języka angielskiego.

Strona przedmiotu
3224-ABlitN-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium poświęcone fenomenowi, jakim jest dynamika ruchu literackiego mniejszości

niemieckiej w Rumunii w latach 60.-80. XX wieku.

Strona przedmiotu
3222-30ATLU1K-NW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-APMC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3201-IPSKT-ADPJB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami przydatnymi przy analizie dyskursu prawnego oraz językowymi normami i zasadami konstruowania tekstów prawnych.

Strona przedmiotu
1500-SZD-AFDE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bez wątpienia terminy związane z ekologią są wszechobecne w mediach. Ich właściwe zrozumienie wymaga nie tylko analizy pojęcia „ekologia” oraz jego pola semantycznego, ale także znajomości słownictwa związanego z tą dziedziną, które się nieustannie rozwija pod wpływem zapożyczeń lub neologizmów. Zajęcia mają na celu przybliżenie pojęć, które kryją się pod terminem „ekologia”: ideologii, semantyki, pragmatyki, ewolucji słownictwa oraz percepcji leksyki ekologicznej.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-AIT12 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są wybrane zagadnienia, dotyczące złożoności problematyki interpretacji dzieł literackich.. Szczegółowo omawiane są metody analizy i interpretacji tekstu oraz jego krytyki. Zagadnienia teoretyczne połączone są z praktyką interpretacyjną, mającą na celu ukazanie wielopoziomowości rozumienia tekstu literackiego.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-AIT12-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. Studenci zapoznają się ze złożonością problematyki analizy i interpretacji dzieł literackich w oparciu o wybrane zagadnienia teoretyczne.

Strona przedmiotu
3200-M1-2AKTSBC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z zagadnieniami efektywnej komunikacji specjalistycznej / zawodowej w wybranych dziedzinach poprzez analizę tekstów specjalistycznych.

Analiza porównawcza tekstów specjalistycznych obejmuje poziom terminologii, leksyki nieterminologicznej, gramatyki tekstów specjalistycznych, organizacji (makrostruktury) i pragmatyki tekstu oraz zmierza do ustalenia repertuaru podobieństw i rozbieżności między tekstami specjalistycznymi w języku polskim i języku obcym.

Strona przedmiotu
3200-M1-2ATL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości teorii literatury (ww. zajęcia są uzupełnieniem i kontynuacją bloku metodologia badań literackich, na którym wykładowca prezentował podane niżej kategorie teoretyczno-literackie). Omawiane są podstawowe kategorie literackie, ilustrowane przykładami wybitnych dzieł literatury hispanoamerykańskiej (J.L. Borges, A. Carpentier, J. Cortázar, G.García Márquez, M.Vargas Llosa, J. Rulfo, L. Sepúlveda). Studenci nabywają umiejętność analizy tekstu literackiego oraz zapoznają się ze współczesnymi metodologiami badań literackich, a także z różnymi nurtami literatury Ameryki Łacińskiej.

Strona przedmiotu
3224-D6ANIM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl zajęć ma przedstawić podstawowe problemy teorii i praktyki animacji kultury (oraz szerzej wedle starszych i popularnych klasyfikacji: upowszechniania i promowania kultury).

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami szeroko rozumianej problematyki „animacji kultury”, które to pojęcie w ciągu ostatnich kilku lat na dobre zaistniało w badaniach i życiu społecznym. Dodatkowym celem zajęć jest też aktywizacja grupy, pobudzenie do samodzielności w ramach rozumienia proponowanych zagadnień, podejmowanie aktywności w dyskusji i działaniach.

Strona przedmiotu
3224-D7ANTEŚW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te mają charakter komplementarny wobec zajęć Współczesne kierunki i metody badań kulturoznawczych. Są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury przedstawienie kategorii badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury, jak również przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu.

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Strona przedmiotu
3224-D8AEŚW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są wprowadzeniem do pogłębionej refleksji nad kulturą z perspektywy antropologicznej, z zaakcentowaniem kontekstów kultur Europy Środkowo-Wschodniej. Mają na celu prezentację najważniejszych obszarów zainteresowań antropologii kultury przedstawienie kategorii badawczych, kierunków i zakresów analizy zjawisk kultury, jak również przygotowanie do wykorzystania tych kategorii w opisie antropologicznym kultur regionu.

Strona przedmiotu
3222-32AL5K-N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przeglądowi badań z dziedziny antropologii literatury. Omawiane zagadnienia ukazują literaturę jako jedną z praktyk kulturowych nierozłącznie związanych z kontekstem życia społecznego.

Strona przedmiotu
3222-AL5K-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przeglądowi badań z dziedziny antropologii literatury. Omawiane zagadnienia ukazują literaturę jako jedną z praktyk kulturowych nierozłącznie związanych z kontekstem życia społecznego.

Strona przedmiotu
3224-D9ANTSŁ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone na podstawie programu i skryptu opracowanego w Instytucie Kultury Polskiej UW. Ich celem jest przedstawienie języka jako atrybutu człowieka i jako medium kultury z perspektywy antropologicznej. Program zajęć dzieli się na dwa bloki. Przedmiotem pierwszego bloku jest teoretyczna refleksja na temat relacji między językiem a jego użytkownikiem jako twórcą i odbiorcą kultury. Drugi blok prezentuje formy użycia języka: oralność, pismo, druk i media elektroniczne – poprzez analizę wybranych ujęć teoretycznych, praktyk związanych z tymi formami i ich konsekwencji kulturowych.

Strona przedmiotu
3224-ANTGAL-PINT-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl konwersatoriów dotyczy życia codziennego w Galicji (1772-1918) z perspektywy antropologicznej.

Strona przedmiotu
3223-AMMS-ARM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-AMMS-ASA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3223-APRO-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcie mające na celu praktyczne ćwiczenie umiejętności udziału w debacie na temat współczesnych problemów społecznych Włoch.

Strona przedmiotu
3201-NMK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka nie polega wyłącznie na nauce słownictwa i gramatyki, aby umieć mówić lub się porozumiewać, ale także na nabyciu krytycznego stosunku do informacji i wypowiedzi przeczytanych lub usłyszanych w danym języku. Te zajęcia mają na celu wyjaśnienie, czym jest samoobrona intelektualna/myślenie krytyczne, tj. umiejętność dopasowania do sytuacji właściwej reakcji lub argumentu, przy użyciu dostępnych środków (lingwistycznych/językowych), w stosunku do twierdzeń lub informacji, których celem jest krytyka lub atak na naszą integralność intelektualną.

Strona przedmiotu
3222-50AV2K-N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat tendencji awangardowych w europejskiej literaturze i sztuce w latach 1900-1939.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BTWT-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z rozwojem kultury oraz teatru białoruskiego w XIX-na początku XX wieku, ze specyfiką sztuki teatru, pokazanie jego rozwoju i ewolucji. Rola teatru w kształtowaniu tożsamości i języka białoruskiego. Uwaga zostanie skupiana na najważniejszych zjawiska oraz postaciach.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BTWT11 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z rozwojem kultury oraz teatru białoruskiego w XIX-na początku XX wieku, ze specyfiką sztuki teatru, pokazanie jego rozwoju i ewolucji. Rola teatru w kształtowaniu tożsamości i języka białoruskiego. Uwaga zostanie skupiana na najważniejszych zjawiska oraz postaciach.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BR31 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z obrazem Białorusi prezentowanym w literaturze faktu. Przedstawiona zostanie rzeczywistość społeczno-polityczna w tym percepcja istotnych wydarzeń XX w. jak represje stalinowskie, II wojna światowa, katastrofa w Czarnobylu, konsekwencje wyboru na prezydenta A. Łukaszenki.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)