Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: IIz/III Przedmioty obieralne - Konwersatoria literaturoznawcze
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3304-1DZXW-KL-04 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z twórczością wybranych pisarek obu stuleci. Zajęcia polegają na krótkim przedstawieniu postaci każdej autorki, jej roli w historii literatury oraz na analizie wybranych utworów (nowel i sztuk teatralnych). Obok postaci znanych (np. pani de La Fayette czy pani de Graffigny) pojawią się niesłusznie zapomniane pisarki (np. panna de L’Heritier czy Marie-Angélique de Gomez).

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-24 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie przedstawień zwierząt we francuskiej poezji i prozie XIX wieku, relacji człowiek-zwierzę, antropomorfizacji zwierzęcia oraz zjawisku "zwierzęcości" postaci (zwłaszcza kobiety) w literaturze końca wieku.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-19 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII i XVIII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u, przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-25 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z wybranymi utworami dziewiętnastowiecznej, dwudziestowiecznej i najnowszej literatury francuskiej z punktu widzenia problematyki stosunku między jednostką a wspólnotą. Praca polegać będzie na lekturze i analizie utworów literackich (i pomocniczych tekstów krytycznych i historycznoliterackich) oraz dyskusji nad nimi.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-21 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi komediami okresu baroku, klasycyzmu i oświecenia oraz zaobserwowanie przemian, które miały miejsce na przestrzeni dwóch stuleci w pojmowaniu i praktykowaniu tego gatunku.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-20 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie panoramy literatury francuskiej XIX wieku z uwzględnieniem głównych prądów estetycznych (romantyzm, parnasizm, realizm, naturalizm) z perspektywy ich związków z nauką (podbudowy naukowej, zainteresowań naukowych samych pisarzy oraz postaci uczonych). Zajęcia poświęcone będą analizie tematyczno-formalnej tekstów poetyckich, nowel i powieści/fragmentów powieści pod kątem miejsca i wpływu nauki na dyskurs literacki, roli uczonych w społeczeństwie a także rozdźwięku między pozytywistyczną wiarą w naukę i postęp a idealizmem i duchowym wymiarem życia.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie ukazanie różnorodności tematyczno-formalnej epoki romantyzmu francuskiego. Praca będzie polegała na analizie wybranych tekstów we fragmentach lub w całości.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-23 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-14 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będzie mowa o mitokrytyce, stawiającej sobie za cel odkrycie i zbadanie „wymiaru mitycznego” tekstu literackiego. Studenci zapoznają się z teorią i metodami analizy związków pomiędzy mitem a tekstem literackim i będą analizować pod okiem prowadzącego wybrane mity literackie w literaturze francuskiej XX wieku.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)