Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4208-Apm-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.

Strona przedmiotu
4208-CRAW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten praktyczny kurs ma na celu naukę pisania artykułu po angielsku: odpowiednio skomponowanego, poprawnego językowo i utrzymanego w stylu naukowym.

Kurs przygotowuje także studentów do czytania i analizowania artykułów naukowych, a także ustosunkowywania się do nich oraz brania udziału w dyskusjach akademickich na różnorodne tematy naukowe i społeczne.

Strona przedmiotu
4208-CwP-WdGS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz ukazanie roli przestrzeni w wyjaśnianiu i opisywaniu funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Omawiane zagadnienia obejmują w szczególności geografię ludności, geografię osadnictwa oraz przestrzenne zróżnicowania innych wybranych zjawisk społecznych. Prezentowana na wykładzie wiedza dotyczy różnych skal przestrzennych, przy czym bardziej szczegółowo prezentowane są przestrzenne zróżnicowania zjawisk społecznych w Polsce.

Strona przedmiotu
4208-DiIc brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów pozyskania przetwarzania i wizualizacji danych w studiach miejskich i regionalnych.

Strona przedmiotu
4208-DoTP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl debat oksfordzkich na tematy związane z rozwojem transportu i kształtowaniem współczesnej mobilności. Uczestnicy dzielą się na grupy i wybierają temat, który będzie prezentowany w formie dyskusji na wybranych zajęciach.

Strona przedmiotu
4208-DRM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z kluczowymi problemami i dylematami rozwoju miast. Dylematy te będę diagnozowane i charakteryzowane w ujęciu przestrzennym, społecznym i gospodarczym.

Strona przedmiotu
4208-Epm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4208-EBEPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ideą ewaluacji polityk publicznych i podejściem eksperymentalnym do mierzenia efektów interwencji

Strona przedmiotu
4208-Esg-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą prezentacji geopolitycznej historii świata jako historii powstawania, rozwoju (ekspansji), dezintegracji i upadku (a niekiedy także odradzania się) cywilizacji, ich wzajemnych kontaktów i konfliktów, od czasów najdawniejszych do ukształtowania się współczesnego systemu światowego, ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych i roli najważniejszych współcześnie istniejących cywilizacji.

Strona przedmiotu
4208-Fp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wizyt studyjnych, które pozwalają poznać w praktyce wybrane rozwiązania technologiczne i organizacyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu transportowego.

Strona przedmiotu
4208-GMiRM-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
4208-M1EUR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-M2EUR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-M3EUR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-M4EUR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

https://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-sEUR1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-sEUR2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-IAEc brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia powiązane z wykładem o tym samym tytule. Ich celem jest doskonalenie posługiwania się technikami ilościowymi w badaniach społeczno-ekonomicznych. Kurs obejmuje przekształcenia danych, metody statystyczne i ekonometryczne, prezentację graficzną wyników, pisanie raportu z badań.

W czasie ćwiczeń wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: Statistica, Stata, QGIS.

Strona przedmiotu
4208-IAE-w brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z bogatym spektrum metod statystyczno-matematycznych i pokazaniu ich zastosowania w analizie przestrzennej problemów społeczno-ekonomicznych. Nacisk położony jest na wiedzę praktyczną i konkretne przykłady zastosowań poszczególnych metod.

Strona przedmiotu
4208-ITUS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i lektury na poszczególne zajęcia:

1. The urban revolution(s) [lektury: Jameson, Lefebvre (wstęp N. Smitha, roz. 1-3)]

2. A planet of slums? [lektury: Fourchard, Power]

3. Production of space under capitalism [lektury: Harvey 2010 (roz. 1,2,3,4, i s. 166-209)

4. Financialisation and the houses of cards [lektury: Sassen 2008, López & Rodríguez]

5. Spaces of citizenship [lektury: Holston (roz. 1 & 7), Mayer, Harvey 2012 (roz. 1)

6. Rescaling the urban and the global [lektury: Sassen 2010, Keil & Mahon (wstęp), Smith]

7. Apocalipse Now? Possible urban futures [lektury: Davis, Roy, Stone (prolog oraz roz. 3)

Strona przedmiotu
4208-ITUS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i lektury na poszczególne zajęcia:

1. The urban revolution(s) [lektury: Jameson, Lefebvre (wstęp N. Smitha, roz. 1-3)]

2. A planet of slums? [lektury: Fourchard, Power]

3. Production of space under capitalism [lektury: Harvey 2010 (roz. 1,2,3,4, i s. 166-209)

4. Financialisation and the houses of cards [lektury: Sassen 2008, López & Rodríguez]

5. Spaces of citizenship [lektury: Holston (roz. 1 & 7), Mayer, Harvey 2012 (roz. 1)

6. Rescaling the urban and the global [lektury: Sassen 2010, Keil & Mahon (wstęp), Smith]

7. Apocalipse Now? Possible urban futures [lektury: Davis, Roy, Stone (prolog oraz roz. 3)

Strona przedmiotu
4208-JdW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty obejmują 3 bloki tematyczne:

1) Blok teoretyczny: wprowadzenie do podstaw ustrojowych funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i podległych mu jednostek.

2) Blok warsztatowy: prawdziwe studia przypadków oparte na wizytacjach i rozmowach z osobami realizującymi ciekawe przedsięwzięcia miejskie.

3) Blok praktyczny: zadania grupowe w formie studiów przypadków – praktyczne rozwiązywanie problemów miejskich.

Strona przedmiotu
4208-JPESAP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównymi celami są: 1. zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi w badaniach samorządowej administracji publicznej, w Polsce i UE. 2. Dostarczenie wiedzy o ograniczeniach i szansach pożądanych zmian 3. Przekazanie wiedzy o tworzeniu strategii wojewódzkich i gminnych.

Strona przedmiotu
4208-Jnp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych zjawisk, tendencji i problemów dotyczących relacji między kształtem i kształtowaniem języków, tożsamością narodową i polityką językową państw i organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
4208-KZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.

Strona przedmiotu
4208-LPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ludzie kierując się potrzebami ekonomicznymi, politycznymi i duchowymi, mając do dyspozycji określone instrumenty, kształtują przestrzeń. Przestrzeń, zarówno naturalna, jak i zmieniona przez człowieka, może pełnić dwie funkcje: użytkowe i symboliczne będące „miejscami pamięci” i w obu funkcjach kształtuje zachowania ludzi. Między obiema funkcjami mogą zachodzić konflikty. Te same przestrzenie symboliczne mogą mieć też różną wartość dla różnych ludzi, np. różnych narodów, zwłaszcza, jeśli różne grupy roszczą sobie prawo do wyłączności. Miejsca, w których zachodzi konflikt różnych pamięci, lub w których jest nagromadzenie symboli są „węzłami pamięci”.

Strona przedmiotu
4208-MBN brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych metod badań w naukach społeczno-ekonomicznych.

Strona przedmiotu
4208-Mepp brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ideą, funkcjami, podejściami i specyfiką metod ewaluacji polityk publicznych

Strona przedmiotu
4208-Mwr-psm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę wykładu, spotkań z praktykami oraz uporządkowanych obserwacji, które pozwalają prześledzić etap diagnozy, przygotowania i wdrażania zrównoważonej polityki transportowej.

Strona przedmiotu
4208-Nin-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria: definicje narodu i nacjonalizmu; prymordializm, etnosymbolizm, konstruktywizm; narodowość a obywatelstwo, naród a państwo, naród, „wschodnioeuropejskie” i „zachodnioeuropejskie” rozumienie pojęcia narodu i nacjonalizmu; propozycja „całościowej teorii narodu”.

Historia: przednowoczesne korzenie narodu, nacjonalizm a uniwersalizm chrześcijański; wczesnonowoczesne korzenie nacjonalizmu, Oświecenie a nacjonalizm, nowoczesność a nacjonalizm, romantyczna idea narodu, imperializm a nacjonalizm, islamizm a nacjonalizm arabski, liberalizm a nacjonalizm, komunizm a nacjonalizm, darwinizm a nacjonalizm, faszyzm a nacjonalizm; europejski postmodernizm a nacjonalizm, integracja europejska a nacjonalizm.

Wybrane przypadki nacjonalizmu: USA, Polska, Francja, Zjednoczone Królestwo, Rosja, Niemcy, Chiny, Japonia, Izrael i in., nacjonalizmy bezpaństwowe.

Bieżące problemy: etno-narodowe konflikty w post-zimnowojennej Europie, imigracja i nacjonalizm w USA i Europie, i inne.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)