Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG))

Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
4208-Apm-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień, pojęć i problemów dotyczących teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, na tle europejskim i światowym. Istotnym elementem wykładu jest omawianie wyników najnowszych badań w zakresie studiów regionalnych i lokalnych.

Strona przedmiotu
4208-BEPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z ideą, funkcjami i metodami badania efektów polityk publicznych

Strona przedmiotu
4208-DoTP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl debat oksfordzkich na tematy związane z rozwojem transportu i kształtowaniem współczesnej mobilności. Uczestnicy dzielą się na grupy i wybierają temat, który będzie prezentowany w formie dyskusji na wybranych zajęciach.

Strona przedmiotu
4208-Epm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4208-Esg-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest próbą prezentacji geopolitycznej historii świata jako historii powstawania, rozwoju (ekspansji), dezintegracji i upadku (a niekiedy także odradzania się) cywilizacji, ich wzajemnych kontaktów i konfliktów, od czasów najdawniejszych do ukształtowania się współczesnego systemu światowego, ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych i roli najważniejszych współcześnie istniejących cywilizacji.

Strona przedmiotu
4208-Fp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wizyt studyjnych, które pozwalają poznać w praktyce wybrane rozwiązania technologiczne i organizacyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu transportowego.

Strona przedmiotu
4208-GMiRM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami metropolizacji zachodzącymi w różnych skalach przestrzennych (począwszy od globalnej, przez krajową, regionalną, a kończąc na wewnątrzmiejskiej). Po wykładzie słuchacz powinien rozumieć pojęcie metropolizacji i umieć je wykorzystać do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
4208-sEUR1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-sEUR2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Strona przedmiotu
4208-ITUS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia i lektury na poszczególne zajęcia:

1. The urban revolution(s) [lektury: Jameson, Lefebvre (wstęp N. Smitha, roz. 1-3)]

2. A planet of slums? [lektury: Fourchard, Power]

3. Production of space under capitalism [lektury: Harvey 2010 (roz. 1,2,3,4, i s. 166-209)

4. Financialisation and the houses of cards [lektury: Sassen 2008, López & Rodríguez]

5. Spaces of citizenship [lektury: Holston (roz. 1 & 7), Mayer, Harvey 2012 (roz. 1)

6. Rescaling the urban and the global [lektury: Sassen 2010, Keil & Mahon (wstęp), Smith]

7. Apocalipse Now? Possible urban futures [lektury: Davis, Roy, Stone (prolog oraz roz. 3)

Strona przedmiotu
4208-JdW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty obejmują 3 bloki tematyczne:

1) Blok teoretyczny: wprowadzenie do podstaw ustrojowych funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i podległych mu jednostek.

2) Blok warsztatowy: prawdziwe studia przypadków oparte na wizytacjach i rozmowach z osobami realizującymi ciekawe przedsięwzięcia miejskie.

3) Blok praktyczny: zadania grupowe w formie studiów przypadków – praktyczne rozwiązywanie problemów miejskich.

Strona przedmiotu
4208-Jnp-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych zjawisk, tendencji i problemów dotyczących relacji między kształtem i kształtowaniem języków, tożsamością narodową i polityką językową państw i organizacji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
4208-KwM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu konfliktów przestrzennych oraz aktywności społecznej towarzyszących współczesnym przemianom miast. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje socjologiczne dotyczące aktywności społecznej oraz protestu w mieście. Punktem wyjścia do dyskusji będą aktualne problemy i wyzwania stojące przed miastami.

Strona przedmiotu
4208-Mwr-psm-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę wykładu, spotkań z praktykami oraz uporządkowanych obserwacji, które pozwalają prześledzić etap diagnozy, przygotowania i wdrażania zrównoważonej polityki transportowej.

Strona przedmiotu
4208-Nin-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoria: definicje narodu i nacjonalizmu; prymordializm, etnosymbolizm, konstruktywizm; narodowość a obywatelstwo, naród a państwo, naród, „wschodnioeuropejskie” i „zachodnioeuropejskie” rozumienie pojęcia narodu i nacjonalizmu; propozycja „całościowej teorii narodu”.

Historia: przednowoczesne korzenie narodu, nacjonalizm a uniwersalizm chrześcijański; wczesnonowoczesne korzenie nacjonalizmu, Oświecenie a nacjonalizm, nowoczesność a nacjonalizm, romantyczna idea narodu, imperializm a nacjonalizm, islamizm a nacjonalizm arabski, liberalizm a nacjonalizm, komunizm a nacjonalizm, darwinizm a nacjonalizm, faszyzm a nacjonalizm; europejski postmodernizm a nacjonalizm, integracja europejska a nacjonalizm.

Wybrane przypadki nacjonalizmu: USA, Polska, Francja, Zjednoczone Królestwo, Rosja, Niemcy, Chiny, Japonia, Izrael i in., nacjonalizmy bezpaństwowe.

Bieżące problemy: etno-narodowe konflikty w post-zimnowojennej Europie, imigracja i nacjonalizm w USA i Europie, i inne.

Strona przedmiotu
4208-SbW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ze względu na pogodę, kurs odbywać się będzie w systemie blokowym przez pierwszą połowę semestru zimowego.

Celem kursu jest zaznajomienie osób uczestniczących z podstawowymi kategoriami pojęciowymi służącymi do opisu procesów towarzyszących współczesnym przemianom miast. Podczas zajęć studenci i studentki będą mieli okazję przygotowywać i uczestniczyć w spacerach badawczych po wybranych trasach w Warszawie. Zajęcia, poza zapoznaniem się z zagadnieniami z zakresu studiów miejskich, mają na celu ćwiczenie umiejętności współpracy, projektowania spacerów badawczych i przekazywania informacji.

Strona przedmiotu
4208-PRRc-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych aspektów planowania rozwoju lokalnego oraz planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik diagnozy układów terytorialnych.

Strona przedmiotu
4208-Pom-OG
Procesy odnowy miast (od 2023-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów degradacji i odnowy miast. Problematyka zajęć koncentruje się w szczególności na społecznych, przestrzennych, gospodarczych i politycznych mechanizmach determinujących rozwój, upadek i odnowę różnych obszarów miejskich w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
4208-RiR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja czynników kształtujących tożsamości etniczne, regionalne i narodowe w Europie, ogólna analiza ruchów regionalistycznych i separatystycznych/ niepodległościowych w Europie oraz szczegółowy opis wybranych ruchów regionalistycznych i separatystycznych (niepodległościowych) w Europie po drugiej wojnie światowej, zarówno tych które osiągnęły cel w postaci niepodległego państwa lub regionu autonomicznego jak i tych, które tego celu nie osiągnęły.

Strona przedmiotu
4208-SOEw-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest: historyczny opis tworzenia się instytucji demokratycznych i rynkowych w Europie, pokazanie osobliwości europejskiej kultury organizacyjnej na tle innych kręgów kulturowych, opis miejsca Polski na gospodarczej i kulturowej mapie Europy oraz charakterystyka globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy z punktu widzenia aspektów politycznych, społecznych i wpływu na osobowość.

Strona przedmiotu
4208-SRUE-N-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych teorii społecznych oraz zróżnicowania regionów i państw UE w zakresie społeczno kulturowym, gospodarczym i jakości życia oraz opis zależności między tymi kategoriami.

Strona przedmiotu
4208-SkchEU-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych teorii społecznych oraz zróżnicowania regionów i państw UE w zakresie społeczno kulturowym, gospodarczym i jakości życia oraz opis zależności między tymi kategoriami.

Strona przedmiotu
4208-SRL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia wykładowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proszę zwrócić uwagę, że tematyka projektu własnego musi dotyczyć nauk społecznych.

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów i studentki w tematykę wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych, z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów oraz programów zarządzania zbiorami tekstów. W ramach kursu każdy student i studentka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą magisterską lub zainteresowaniami naukowymi.

Strona przedmiotu
4208-M3TOZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi nauk o zarządzaniu oraz przekazanie praktycznych wskazówek, co do metod kierowania i zachowania się w organizacjach.

Strona przedmiotu
4208-TiPR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z problematyką teorii rozwoju, w tym rozwoju regionalnego, i ich praktycznego zastosowania w programowaniu rozwoju regionów i miast.

Strona przedmiotu
4208-ULic-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest wprowadzenie zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia do projektowania badań o mieście. Konwersatorium jest skierowane do studentów z wielu dyscyplin, w tym nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i humanistycznych. Kurs koncentruje się na praktycznych aspektach badań i rozwija warsztat metodologii badań miejskich ze szczególnym uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego. Studenci odwiedzają konkretne lokalizacje, identyfikują wyzwania i proponują rozwiązania dotyczące rozwoju miasta Warszawy. Podczas zajęć od studentów oczekuje się przeprowadzenia samodzielnych badań w grupach 4-5 osobowych, w sposób wykorzystujący ich zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenia.

Strona przedmiotu
4208-WTK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia łączą formę wykładu oraz cyklu wizyt studyjnych, umożliwiających poznanie od strony praktycznej procesu planowania, organizacji i realizacji przewozów kolejowych.

Strona przedmiotu
4208-SimCity-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WARSZTATY obejmują 7 bloków tematycznych:

1) Uwarunkowania rozwoju miast.

2) Wizje i strategie rozwoju miast.

3) Modele zarządzania miastem.

4) Władza i problemy demokracji miejskiej.

5) Instrumenty zarządzania miastem.

6) Benchmarking miast.

7) Symulacja budowy miasta oparta o grę strategiczną

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)