Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-7-FTAMS-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student nabywa umiejętności analizowania przebiegu przyszłych zmian środowiska w oparciu o dostępne dane. W ramach pracy na zajęciach student poznaje najważniejsze modele środowiskowe wykorzystywane w procesie foresightu terytorialnego. W ramach ćwiczeń student zdobywa umiejętności związane z analizą wyników modeli.

Strona przedmiotu
1900-7-FTwP-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyk studenci przygotowują, pod okiem prowadzących, scenariusze rozwoju dla wybranej organizacji (preferowane są jednostki samorządu terytorialnego).

Przygotowanie scenariuszy wymaga zastosowania co najmniej kilku metod foresightowych.

Istotnym elementem pracy jest bezpośredni i praktyczny kontakt studentów z przedstawicielami danej organizacji. W trakcie tych kontaktów studenci zapoznają się z wizją rozwoju organizacji a także poznają organizację.

Założenie pracy nad scenariuszami jest takie, że scenariusze mogą być wykorzystane do praktycznych działań w ramach rozwoju danej organizacji.

Strona przedmiotu
1900-7-IPF2-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr poświęcony jest dwóm kluczowym tematom:

1. Szczegółowemu zaplanowaniu indywidualnego projektu foresightowego i pogłębieniu wiedzy w zakresie podejmowanego zagadnienia;

2. Wytypowaniu i nawiązaniu współpracy z instytucją z otoczenia Uniwersytetu Warszawskiego (w zależności od potrzeb - może to być współpraca sformalizowana), dla której będzie w najbliższym czasie realizowany projekt foresightowy. Student jest wspierany w tym zakresie przez opiekuna naukowego projektu.

Strona przedmiotu
1900-7-PZ2-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
  • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W drugim semestrze przedmiotu studenci będą podejmowali różne zagadnienia życia społeczno-gospodarczego w kontekście transformacji w pożądanym kierunku. W szczególności konwersatorium i praca projektowa będą dotyczyć następujących zagadnień: sieci, gospodarka, środowisko, wiedza, warunki życia mieszkańców, administracja, odporność jednostki na szoki w ujęciu polityki miejskiej oraz obszarów funkcjonalnych.

Strona przedmiotu
1900-7-SM1-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszy semestr seminarium będzie poświęcony omówieniu zagadnień wynikających z przemyśleń studentów dotyczących ich indywidualnych projektów foresightowych. Omówione będą również wymogi dotyczące prac magisterskich. Seminarium powinno zakończyć się napisaniem przez studenta eseju o tematyce jego przyszłej pracy.

Strona przedmiotu
1900-7-SAZS-GP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne.

Strona przedmiotu
1900-7-WFNK-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z dorobkiem futurologii (futures studies), która zajmuje się budowaniem różnych scenariuszy przyszłości. Wspólna lektura fragmentów prac znanych futurologów będzie okazją do dyskusji o tym, jak konstruowane są różne wizje przyszłości, z jakiego kontekstu czerpią swoje przewidywania i jakie mają społeczne implikacje. Omówione zostaną różne nurty refleksji o przyszłości, skupiające się na rozwoju technologicznym, katastrofach ekologicznych i przemianach społecznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)