Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profile tematyczne dla II roku I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Profile tematyczne dla II roku I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
2800-DKWIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-AND brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Achitektura kultur andyjskich zależnie od stref geograficznych i dostępnych materiałów

charakteryzuje się dużą różnorodnością; od wielkich platform wykonanych z

adobe na wybrzeżu, po malowniczo położone na niedostępnych górskich graniach

inkaskie świątynie zbudowane perfekcyjnie dopasowaną kamieniarką. Na tych zajęciach

zostają zaprezentowane najważniejsze style w architekturze andyjskiej, materiały

i techniki konstrukcyjne oraz rozplanowanie przestrzenne dużych założeń administracyjno-

ceremonialnych głównych kultur rozwijających

Strona przedmiotu
2800-PB-BOG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii. Religia i bogowie odgrywały

kluczową rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii. Symbol, za pomocą którego

przedstawiani byli bogowie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów religii

Mezopotamii. Oprócz symboli związanych z bóstwami i religią, na zajęciach omawiana

będzie także symbolika władzy związana z ikonografią królewską oraz inne symbole

występujące w sztuce Mezopotamii.

Strona przedmiotu
2800-DK-BURSZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć, które będą prowadzone przy współudziale specjalistów z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie zostanie zaprezentowana problematyka zastosowania bursztynu jako surowca do wykonywania szeroko rozumianych przedmiotów prestiżowych w europejskich społecznościach pradziejowych. Między innymi będą omówione zagadnienia dotyczące: różnorodności żywic kopalnych, ich właściwości, występowanie i dostępność, techniki pozyskania i obróbki surowca oraz przewodnie typy i klasy pradziejowych zabytków wykonywanych z bursztynu. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z różnorodnymi żywicami kopalnymi oraz odmianami sukcynitu czyli tzw. bursztynu bałtyckiego, jak też zabytkami pochodzącymi z pracowni bursztyniarskich, a ich obserwacja będzie możliwa także pod mikroskopem.

Strona przedmiotu
2800-PB-DZI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki dotyczącej ewolucji człowieka, od pierwszych form dwunożnych i wyprostowanych (m.in. Ardipithecus) aż do pojawienia się i rozprzestrzenienia się człowieka współczesnego i początków cywilizacji, czyli okresu mniej więcej obejmujących ostatnie sześć milionów lat.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-GAR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowany jest stan i problematyka badawcza nad dziejami rzemiosla garncarskiego w Polsce od polowy XIII po XIX w. Na tym tle szczegółowo omawiane są przemiany w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze zbytem i użytkowaniem wyrobów garncarskich. Istotną częścią zajęć jest praktyczna analiza zabytkowych materiałów ceramicznych

Strona przedmiotu
2800-PB-GEOI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geoarcheologia wykorzystuje doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków, w jakich bytował człowiek w czasach historycznych.

Zajęcia obejmują prezentację poszczególnych środowisk sedymentacyjnych pod względem atrakcyjności dla osadnictwa, możliwości zachowania artefaktów w każdym z nich oraz jak zmiany klimatu w holocenie wpływały na działalność człowieka .

Strona przedmiotu
2800-PA-GEPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu – omówienie zasad prowadzenia pomiarów geofizycznych na

różnego typu stanowiskach archeologicznych na bazie „case studies” – projektów

wykonywanych w ramach działań Pracowni Badań nieinwazyjnych

Strona przedmiotu
2800-PA-GIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają podstawowe pojęcia związane z wykorzystywaniem GIS,

geodezji i kartografii w archeologii. Ponadto, w postaci dyskusji zostanie

omówiona przydatność digitalizacji danych archiwalnych. Ćwiczenia pozwolą

przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczną. Studenci nauczą się digitalizować

dokumentację archiwalną i tworzyć System Informacji Geograficznej dla

stanowisk archeologicznych. W czasie zajęć zostaną przeprowadzone również

analizy statystyczno przestrzenne i formy wizualizacji ich wyników w postaci

map.

Strona przedmiotu
2800-PB-IKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty metodologii badań ikonograficznych i ikonologicznych. Na zajęciach początkowych zostaną zaprezentowane podstawy teoretyczne, następnie przydatne metody w warsztacie ikonografia, a w ostatniej części zajęć omawiane będą przykłady analizy dzieł z różnych okresów i kręgów kulturowych od czasów prehistorycznych po średniowieczne.

Strona przedmiotu
2800-PB-MAT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym tematom związanym z życiem społeczności

miejskiej w późnośredniowiecznych miastach lokacyjnych ówczesnej Polski. Poruszone

zostaną zagadnienia z zakresu rozplanowania publicznej i prywatnej przestrzeni miejskiej,

zagospodarowania siedlisk mieszczańskich, organizacji rzemiosła i handlu, a także

materialnych warunków życia codziennego miejscowej społeczności.

Tematyka ta omówiona będzie na podstawie informacji płynących zarówno ze źródeł

archeologicznych jak pisanych i ikonograficznych.

Strona przedmiotu
2800-PA-POD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat specyfiki pracy archeologa podwodnego, przygotowania i przeprowadzenia badań podwodnych oraz implementacji i upowszechniania wyników badawczych. Zajęcia oparte są na programie zalecanym przez UNESCO dopasowanym do Konwencji o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego, Paryż 2001. Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami organizacji badań podwodnych, począwszy od postawienia problemu badawczego poprzez opracowanie projektu i realizację założeń.

Celem jest również zapoznanie studentów z problematyką ochrony podwodnego dziedzictwa kultury oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zarówno w Polsce jak i na świecie (Konwencja UNESCO).

Strona przedmiotu
2800-PA-METR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na znaczenie metrologii historycznej w procesie

poznawania historii kultury. Podstawą źródłową omawianej dziedziny nauki są nie

tylko przekazy pisane, ale również źródła archeologiczne, które dostarczają coraz więcej

nowych i ważnych informacji z zakresu metrologii. Na zajęciach omówiona zostanie

podstawowa problematyka związana z metrologią historyczną i rola metrologii w

poznawaniu historii politycznej i gospodarczej danego obszaru oraz życia codziennego

jego dawnych mieszkańców. Wymienione zagadnienia dotyczyć będą głównie

starożytności i średniowiecza.

Strona przedmiotu
2800-PC-MUZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biegłość w poruszaniu się po zbiorach i kolekcjach muzealnych jest jedną z podstawowych

umiejętności, która prawidłowo wykorzystywana staje się niezwykle ważnym narzędziem w

warsztacie archeologa. Zajęcia mają na celu przybliżenie szeroko pojętej problematyki muzealnej,

której znajomość w przyszłości pozwoli na znacznie bardziej świadome konstruowanie prac

licencjackich, a na późniejszym etapie również prac magisterskich. Orientowanie się we wspominanej

problematyce poszerza klasyczne przygotowanie archeologa o aspekty niezwykle przydatne w życiu

zawodowym po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2800-PA-OSTEO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-PAL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą przemianom środowiska

naturalnego od ostatniego zlodowacenia w plejstocenie

po okres subatlantycki w holocenie. Będą omawiane

zmiany klimatu, szaty roślinnej i świata zwierząt i ogólne

trendy adaptacyjne człowieka pradziejowego do specyfiki

warunków w kolejnych okresach klimatycznych.

Strona przedmiotu
2800-PC-PRA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznania studenta z podstawowymi aktami prawnymi w Polsce, regulującymi prace archeologiczne. Przeprowadzona zostanie analiza Ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami jak i procesów związanych z planowaniem i prowadzeniem wykopalisk archeologicznych.

Strona przedmiotu
2800-PA-MOST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznania studenta z podstawowymi typami przepraw mostowych. W trakcie zajęć zostanie przedstawiony sposób poszukiwań, metodyka badań oraz dokumentacji archeologicznej.

Strona przedmiotu
2800-PC-REC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wpływ dziedzictwa świata antycznego na kształtowanie się sztuki wczesnochrześcijańskiej,

średniowiecznej, czy też czasów nowożytnych jest dostrzegalny niemal na każdym etapie. Starożytna

Grecja i Rzym pozostawiły spuściznę, która pomimo upływu setek lat nadal kształtuje otaczający nas

świat. Nie tylko artystyczny, ale również naukowy, prawny, czy literacki. Bez znajomości przynajmniej

w podstawowym stopniu sztuki świata antycznego oraz mitologii, szereg aspektów życia codziennego

pozostaje dla nas niezrozumiały. Zajęcia mają za zadanie uzmysłowić jak bardzo w naszym życiu

codziennym tradycja antyku jest wszechobecna oraz jak istotną rolę pełni. W trakcie zajęć

przedstawiony zostanie również wpływ antyku na sztukę i jego drogi transformacji przez stulecia.

Strona przedmiotu
2800-PB-RZYM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze surowce

wykorzystywane w Imperium Rzymskim, ich złoża, eksploracja

oraz wykorzystanie tych surowców w procesach

technologicznych i do produkcji wyrobów rzemieślniczych.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z dokonaniami inżynierii

rzymskiej, osiągnięciami rzymskiej myśli technicznej oraz z

osiągnięciami w różnych gałęziach rzemiosła, przeanalizują

wytwórczość wybranych kategorii wyrobów rzemieślniczych,

poznają trasy głównych rzymskich szlaków handlowych oraz

środki i organizację transportu. Podczas zajęć

zaprezentowane zostaną różnorodne źródła do poznania

rzymskich technologii i rzemiosła oraz omówione zostaną

główne kierunki badawcze.

Strona przedmiotu
2800-PA-PER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dedykowane dla studentów biorących udział w ćwiczeniach terenowych na st. Castillo de Huarmey, w których studenci zapoznają się z praktyczną stroną pracy archeologa w Ameryce Południowej, opracowaniem materiału archeologicznego (ceramika, metale, tkaniny, itp.) i jego interpretacją oraz zwiedzą kilka z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w tej części Ameryki Południowej (m.in. najstarszy prekolumbijski ośrodek protomiejski w Carál, świątynię Cerro Sechín, najstarsze obserwatorium astronomiczne Ameryk w Chankillo oraz słynne Piramidy Słońca i Księżyca w Moche).

Strona przedmiotu
2800-PA-BOT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium zostaną przedstawione metody przesiewania i flotacji różnego typu prób archeobotanicznych w zależności od typu osadu.

Studenci poznają metody oznaczania podstawowych grup owoców i nasion oraz sposoby interpretacji.

Strona przedmiotu
2800-PB-ZOO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami analizy i kwantyfikacji szczątków zwierzęcych, pochodzących z osiedli i cmentarzysk różnych kultur archeologicznych. Zapoznają także z możliwościami interpretacji wyników analiz zespołów znalezionych w rozmaitych kontekstach archeologicznych.

Strona przedmiotu
2800-PB-OST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych wykorzystywaniem kości i zębów ludzkich jako źródeł wiedzy o przeszłości - przedstawia zaawansowane informacje o osteologii człowieka i wybrane metody analizy szczątków ludzkich.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)