Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł L3: Antropologia materialności/rzeczy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduł L3: Antropologia materialności/rzeczy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3102-PME-ATMO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą obejmowały wiedzę z zakresu odkryć geograficznych Afryki ze szczególnym uwzględnieniem roli Polaków, informacje dotyczące ikonografii i etnografii afrykańskiej. Ponadto poruszona będzie tematyka związana z prowadzeniem badań w terenie, kwestie związane z restytucją dóbr kultury oraz podstawowe zagadnienia muzealnicze związane z etnografią Afryką.

Strona przedmiotu
3102-LKSL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest refleksja nad tak zwaną sztuką ludową (plastyką), rozumianą jako zmienny w czasie zespół praktyk społecznych, dyskursów i rzeczy.

Strona przedmiotu
3102-LKMH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji nad materialnością/kulturą materialną m.in. w filozofii, archeologii, historii, sztuce, literaturze. Ważnym wątkiem jest również obecność zainteresowań kulturą materialną w etnologii i antropologii kulturowej - począwszy od ujęć klasycznych po współczesne koncepcje powstałe po „zwrocie ku rzeczom”. Druga część zajęć koncentruje się na obecności rzeczy w życiu człowieka oraz refleksji nad ich postrzeganiem, pełnioną rolą, nadawanym znaczeniom itd. Zajęcia mają charakter konwersatorium z elementami warsztatów.

Strona przedmiotu
3102-PME-POW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą praktycznej nauce prac nad opracowaniem zabytków muzealnych do ce-lów wystawienniczych.

Strona przedmiotu
3102-LRLD brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się wokół wieloaspektowości i zróżnicowania praktyk, kryjących się pod pojęciami: regionalność, lokalność, dziedzictwo kulturowe. W rozważaniach ważne miejsce zajmuje refleksja teoretyczna nad operacjonalizacją wymienionych pojęć.

Strona przedmiotu
3102-PME-RR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia podzielone zostaną na 2 moduły:

Strona przedmiotu
3102-PME-SLNK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiał faktograficzny dotyczący wybranych dziedzin tradycyjnej i współczesnej polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej i plastyki obrzędowej. Ogólne zasady podziału sztuki przedstawiającej i sztuki zdobniczej. Zdobnictwo wnętrz i akcesoria związane z rokiem obrzędowym. Historia kolekcji sztuki ludowej w PME na tle kolekcjonowania sztuki ludowej w Polsce. Zapoznanie z funkcją i rolą konserwatora w Muzeum. Omówienie kwestii teoretycznych, także indywidualnych przykładów z innych muzeów. Prezentacja przykładów muzealiów po konserwacji ze zbiorów PME.

Strona przedmiotu
3102-LZKP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji dotyczącej zbieraczy/kolekcjonerów i ich zbiorów oraz podejmowanych przez nich strategii zbieraczych i wystawienniczych. Ważnym wątkiem jest los zbiorów/kolekcji po śmierci zbieracza/kolekcjonera. Przybliżona zostanie także idea izb regionalnych i muzeów lokalnych/regionalnych oraz jej realizacja.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)