Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3102-LBLB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest opis funkcjonowania symboliki biblijnej w wierzeniach i praktykach kultury religijnej wsi i miasteczek w latach 70-90 XX w. na podstawie zbioru źródeł etnograficznych z Europy Środkowo-Wschodniej, z pogranicza katolicyzmu i prawosławia.

Strona przedmiotu
3102-LAWK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3102-MAPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-MAPB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone antropologii miasta i antropologii w mieście, mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi pozycjami z bogatej już literatury antropologicznej poświęconej tematyce badań miejskich.

Strona przedmiotu
3102-LAWI-OG
Antropologia wina (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LAWPK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy dziejów wybranych używek (m.in. wina, piwa i kawy), jako produktów kulturowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Wchodzi w skład jednej z antropologicznych subdyscyplin, jaką jest antropologia jedzenia i picia.

Strona przedmiotu
3102-FBPR-OG
Biopolitical Putin's Regime (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Russian full scale invasion of Ukraine has significant geopolitical and biopolitical consequences for Russian society and neighbouring countries. The tightening of the Putin’s biopolitical regime, however, could be visible much earlier. By referring to the existing literature on biopolitics, thanatopolitics and particularly on analysis of the Putin’s regime as a biopolitical regime, and by referring to the existing data including first-hand ethnographic materials collected during the field research in Russia and neighbouring countries, these seminars encourage the discussions on shape and particularities of Putin’s biopolitical regime and their impact on Russian citizens and societies of neighbouring countries.

Strona przedmiotu
3102-LETR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel i przedmiot zajęć:

Poznanie regionalnego zróżnicowania kultury ludowej oraz współczesnych działań skierowanych na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego "małej ojczyzny". Zajęcia podzielone są na dwie części. W pierwszej - przybliżana jest terminologia, podziały regionalne wprowadzone przez autorów podręczników etnograficznych oraz idee i ruchy regionalistyczne; w drugiej - omawiane są regiony etnograficzne Polski wraz z zamieszkującymi je grupami. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem map i materiałów ilustracyjnych.

Strona przedmiotu
3102-LPAZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład nie stanowi systematycznego przeglądu ludów ani kultur Azji, choć rysuje fragmenty tego obrazu. Zasadniczym celem jest przedstawienie podstawowych elementów życia duchowego, charakterystycznych dla niektórych społeczności azjatyckich. Materiał etnograficzny pochodzi w dużej części z własnych badań terenowych autora i pokazuje, jak ujawniają się w terenie te podstawowe pojęcia języka symbolicznego i duchowości, które znamy z prac ogólnych. Intencją autora jest przekonanie słuchaczy, że możliwe jest prowadzenie własnych badań terenowych na obszarze którejś z kultur Azji.

Strona przedmiotu
3102-LAFA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin „eurazjatycki” bywa rozumiany m. in. jako wyraz traktowania tej dwóch kontynentów jako jednej całości, bez akcentowania granicy między nimi. W ostatnich latach przypomniał o sobie jednak stuletniej dawności termin „eurazjatyzm” (rosyj. evrazijstvo) – prąd ideologiczny (w tym doktryna geopolityczna), akcentujący swoisty charakter Rosji jako formacji społeczno-kulturowej: wcale nie europejskiej, bo uformowanej z azjatyckim udziałem i stąd odmiennej od obu, tworzącej tym samym oddzielny „kontynent” albo "cywilizację", właśnie „eurazjatycką”. Szczególnie w dzisiejszej putinowskiej Rosji, w konsekwencji agresji na Ukrainę i militarnej konfrontacji ze światem zachodnim, ma miejsce propagandowe odcięcie się od Zachodu, deklarowanie przynależności do Wschodu i wzmożone akcentowanie własnej odrębności, opartej na domniemanych wartościach eurazjatyckich. Warto zatem postawić pytanie, „ile Rosji w Azji, ile Azji w Rosji” i rozpatrzeć tę kwestię z kilku stron.

Strona przedmiotu
3102-LHES-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sudan przed podziałem w 2011 r. był największym państwem Afryki i do pewnego stopnia mógł być traktowany jako kontynent w miniaturze, stąd wykład będzie do pewnego stopnia wprowadzeniem do ogólnej etnografii Afryki. Celem jest poznanie starszej i najnowszej historii oraz kontekstów kulturowych Północnego Sudanu z podkreśleniem cech składających się na tożsamość narodową mieszkańców tego państwa. Zajęcia ponadto wprowadzą w tematykę badań terenowych prowadzonych przez Autora w tym kraju.

Strona przedmiotu
3102-FIPSD-OG
Is Post-Soviet Decolonial? (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This seminar aims to critically discuss usefulness as well as the limits of the postcolonial and decolonial theories for analysis of the post-Soviet space, and post-Soviet societies. By referring to existing literature we will focus on particularities of the Russian/Soviet versions of colonialism, modernisation, imperialism and postcolonialism. Moreover, we will discuss whether a hegemonic epistemology of postsocialism may be worked through the decolonial though. By referring to recent growing literature calling for decolonisation of the post-Soviet societies from Russian/Soviet past, cultural influences and dependences, as well as to empirical materials such as literature, movies and ethnographic researches, we will discuss particularities of the processes of Russian/Soviet colonisation and decolonisation processes.

Strona przedmiotu
3102-LMNW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są mniejszościom narodowym, etnicznym, wyznaniowym w Polsce (przede wszystkim tym uznanym za mniejszość w prawie polskim).

Strona przedmiotu
3102-LISO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą prawosławnej ikonografii. Studenci zapoznają się z najczęściej spotykanymi przedstawieniami świętych i scenami biblijnymi w tradycji kościoła wschodniego. Będą one omawiane w odniesieniu do związanych z nimi opowieści apokryficznych i biblijnych.

Strona przedmiotu
3102-LSAPE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładach będą przedstawiane treści i zagadnienia z obszaru tych kilku kultur azjatyckich, które prowadzący poznawał w trakcie własnych etnograficznych badań terenowych. Będziemy zatem poruszać się po Azji Wschodniej (Chiny, Japonia), Syberii i Azji Centralnej – pas stepu od Mongolii po Morze Kaspijskie. Jako że wykład zaliczony jest do modułu L2 Globalizacja, migracja, mobilność, wybrane zagadnienia będą tak prezentowane, by uwidaczniał się dynamiczny charakter kultur: wędrówki treści i rzeczy, kontakty i zapożyczenia. Uwzględniona też będzie rola Europy jako partnera tych kontaktów.

Strona przedmiotu
3102-LSPND-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia dotyczące polityki niematerialnego dziedzictwakulturowego UNESCO oraz Polski i Indonezji. Kraje te reprezentują odpowiednio społeczeństwaeuropejskie i postkolonialne oraz względnie homogeniczne i wysoce zróżnicowane. Oprócz zagadnień terminologii dotyczącej niematerialnego dziedzictwa, przeanalizowane zostanąwybrane przykłady sztuk performatywnych z obu krajów, stanowiące najbardziej interesująceprzypadki polityki kulturowej.

Strona przedmiotu
3102-WAS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są wybrane zagadnienia z obszaru etnologii/antropologii kulturowej, dotyczące kwestii takich jak: myślenie mityczne, mit i rytuał, tabu, transgresje, szamanizm i funkcje ekstazy, teoria magii, święta i obrzędy doroczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi formami życia duchowego społeczności tradycyjnych, widzianymi w perspektywie antropologicznej.

Strona przedmiotu
3102-LISPZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład inspirowany antropologią prawa, ma charakter sprofilowanego wprowadzenia do wiedzy o islamie, jako religii prawa, które reguluje zarówno indywidualne życie codzienne swych wyznawców, jak i wyznacza zasady organizacji i cele polityczne dla całej wspólnoty wiernych. Zajęcia przybliżą słuchaczom zarówno podstawy klasycznej teorii prawa koranicznego, jak i jego praktyczną implementację inspirowaną współczesnym prawem stanowionym oraz zwyczajowym w szczególności na przykładzie krajów Rogu Afryki charakteryzujących się pluralizmem prawnym.

Strona przedmiotu
3102-LPAAM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych nurtów antropologicznych rozważań dotyczących kultur i społeczeństw obszaru Ameryki Północnej, Południowej i Karaibów.

Strona przedmiotu
3102-LWAF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z etnologii i historii Afryki. Wybrano tematy, które były lub są przedmiotem badań prowadzącego, w tym prowadzonych bezpośrednio w terenie. Celem jest synteza antropologii Afryki w zarysie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)