Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S1OHL11e-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych – najbardziej reprezentatywnych − zjawisk z zakresu folkloru oraz dziejów literatury staroruskiej i literatury XVIII wieku. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH12e-OG
Historia Rosji 1825-1991 (od 2025-02-17)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji i ZSRR w XIX-XX w. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1ORH11o-OG
Historia Rosji 862-1825 (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji (powstanie państwa – początek XIX w.). Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1WMJ32-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają zasoby komunikacji społecznej, dowiadują się o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji, analizują język współczesnych rosyjskich mediów.

Strona przedmiotu
3202-S2WGJ12o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat pierwiastka komicznego w strukturze i semantyce języka rosyjskiego na poziomie stylistycznym, fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Strona przedmiotu
3202-S1WML22o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu analizę komunikacji multimodalnej w rosyjskim Internecie, obejmującej zarówno elementy wizualne, jak i tekstowe. Skupia się na lingwistycznej i kulturologicznej analizie memów internetowych, demotywatorów, reklamy internetowej oraz komunikacji niewerbalnej. Metodologia zajęć obejmuje analizę gry językowej, homonimii, antonimii, polisemii, dwuznaczności, efektu komicznego, tekstów precedensowych, znaczeń implikowanych i eksplicytnych, aktów mowy, implikatur, aktów illokucji, hybrydyzacji gatunkowej, żargonizacji, eufemizacji itp. Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium, wykorzystując metodę nauczania opartego na problemach i modelu odwróconej klasy. Studenci uczestniczą w dyskusjach grupowych, mikroprojektach, burzach mózgu, rozwijaniu myślenia krytycznego oraz aktywnościach na platformie Google Classroom. Zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim, co dodatkowo sprzyja rozwijaniu kompetencji językowych.

Strona przedmiotu
3202-S1WWK12o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami wielojęzyczności oraz zjawiskiem kontaktu językowego, pogłębienie ich wiedzy językoznawczej, rozwój umiejętności prowadzenia lingwistycznej analizy tekstów oraz podwyższenie kompetencji językowej studentów. Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi ze zjawiskiem wielojęzyczności oraz kontaktu językowego. Omówiony zostanie również problem interferencji w procesie przyswajania języka rosyjskiego przez Polaków. W ramach kursu omawiane są wybrane problemy związane z dwujęzycznością polsko-rosyjską oraz z kontaktami języka rosyjskiego i polskiego z innymi językami. Tematem zajęć będą również ćwiczenia praktyczne związane z analizą tekstów i wypowiedzi osób dwujęzycznych pod kątem identyfikowania w nich zjawisk występujących w warunkach kontaktu językowego.

Strona przedmiotu
3202-S2WMLG12o-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zależności pomiędzy płcią a językiem: androcentryzm w językach świata, wpływ płci na wybór strategii komunikacyjnej, język czasopism kobiecych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)