Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

IIz Praktyczna nauka języka francuskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: IIz Praktyczna nauka języka francuskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3304-1DX2O-PNJF-FF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykonywanie zadań multimedialnych w oparciu o dostępne strony internetowe, posługiwanie się narzędziami internetowymi w doskonaleniu kompetencji językowcyh i pragmatycznych.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-PNJF-GS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PNJF- Gramatyka stosowana

120 godzin rocznie (dwa semestry)

Zajęcia są poświęcone ugruntowaniu oraz poszerzeniu wiadomości gramatycznych właściwych dla poziomu B1/B2, które były

przedmiotem zajęć na I roku studiów pierwszego stopnia. W dalszym etapie będą wprowadzane zagadnienia gramatyczne właściwe dla

poziomu B2. Szczegółowa tematyka zajęć:

Kontynuacja programu zajęć z I roku : tryby i czasy; zaimki (osobowe, względne, nieokreślone); mowa niezależna/ zależna/ pozornie

niezależna; imiesłowy (participe passé/participe présent) oraz przymiotnik odczasownikowy;

Tematyka wprowadzana na II roku : rożne formy wyrażania zależności czasowych i logicznych w zdaniu złożonym i prostym: przyczyna,

skutek, cel, przyzwolenie, warunek itd. oraz spójniki wyrażające te zależności.

Strona przedmiotu
3304-1DX2O-PNJF-TS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów mechanizmów uczenia się oraz praktyczny trening zastosowania w różnych kontekstach i przy wykorzystaniu narzędzi internetowych poznanych przez studentów strategii uczeniowych.

Strona przedmiotu
3304-1DZ2O-PNJF-WUP

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie i pogłębienie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B2/B2+ w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa.

Kurs uzupełnia pozostałe komponenty przedmiotu PNJF dla studentów II roku studiów (gramatykę stosowaną)

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)