Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
3304-1DP1O-HIKF2-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do historii i kultury Francji od średniowiecza do XXI wieku. Plan kursu jest chronologiczny i zakłada, że w pierwszym semestrze omówione zostaną zagadnienia od czasu podboju rzymskiego do rewolucji francuskiej, przy czym szczególna uwaga zostanie poświęcona tematom dotyczącym historii i kultury od XI do końca XVIII wieku.

W drugim semestrze pojawią się zagadnienia obejmujące XIX i XXI wiek.

Zajęcia będą składały się z dwóch elementów - z wykładu oraz towarzyszących mu materiałów i testów do wykonania na platformie internetowej www.kampus.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3304-1DP1O-HLF1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie najważniejszych cech francuskiej literatury średniowiecznej i renesansowej oraz ewolucji, jaką przeszła w tym okresie.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-HLF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy – Historia literatury francuskiej XVII i XVIII wieku

Chronologia, kryzys wiary i idei, kierunki filozofii nowożytnej (racjonalizm, empiryzm, sensualizm) i prądy religijne (teizm, deizm); style (barok, klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, neoklasycyzm); nowe pojmowanie roli filozofa i pisarza oraz samej literatury, ewolucja tragedii i komedii, rozkwit i przemiany powieści.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-KK-003-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie sytuacji kobiety we Francji w okresie ancien régime’u, czyli okresie przypadającym na XVI, XVII i XVIII wiek.

W czasie konwersatorium analizowane będą fragmenty współczesnych opracowań odnoszących się do historii kobiet a także fragmenty lub całe utwory autorów i autorek biorących udział w sporze o kobiety np. Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, markiz de Condorcet lub też Olympe de Gouges.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-002-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie głównych zagadnień pojawiających się w literaturze francuskiej XVII w. Zajęcia polegają na analizie wybranych tekstów lub ich fragmentów (wierszy, sztuk Corneille'a, Moliera i Racine'a, powieści pani de Lafayette i prozy filozoficznej) i mają przedstawić możliwe szeroką panoramę francuskiej literatury XVII.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-036-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie panoramy literatury francuskiej XIX wieku z uwzględnieniem głównych nurtów estetycznych (romantyzm, parnasizm, realizm, naturalizm, dekadentyzm, symbolizm) pod kątem problematyki jednostki i jej miejsca w społeczeństwie. Zajęcia poświęcone będą analizie tematyczno-formalnej tekstów poetyckich, dramatów, nowel i powieści/fragmentów powieści podejmujących temat jednostki:

- wyobcowanej i naznaczonej chorobą wieku,

- próbującej odnaleźć swoje miejsce w kapitalistycznym społeczeństwie,

- zaangażowanej i pragnącej służyć innym,

- pozostającej na marginesie życia społecznego.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-035-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od kolonialnego podboju, po antykolonialne powstanie w 1947 r. i dekolonizację prowadzącą do niepodległości w 1960 r., wcale niełatwej w obsłudze: cztery pokolenia literatury malgaskiej (Rabearivelo, Rabemananjara, Rakotoson i Raharimanana) reprezentują też kolejne zakręty w dziejach Czerwonej Wyspy oraz poszukiwania estetyczne, by sprostać nowym wyzwaniom.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-027-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będzie mowa o kategorii czasu i przestrzeni w utworach literackich. Różne literaturoznawcze koncepcje czasu i przestrzeni zostaną wykorzystane do analizy i interpretacji najbardziej znanych dzieł literatury francuskiej XX wieku (G. Apollinaire, P. Valéry, A. Jarry, J.-P. Sartre, S. Beckett, M. Proust, A. Camus, A. Robbe-Grillet).

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-029-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć będziemy analizować najważniejsze teksty literackie francuskiego średniowiecza zastanawiając się, czy należą one tylko do historii literatury, czy też możliwy jest ich żywy odbiór. Będziemy więc się starali wydobyć ich wymiar ponadczasowy, dotyczący takich kwestii, jak miejsce jednostki w społeczeństwie, wyraz emocji, obraz ciała, kształtowanie tożsamości, relacje rodzinne, poszukiwania duchowe, stosunek do śmierci, znaczenie relacji z drugim człowiekiem.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-014-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium w języku francuskim.

Prezentacja i analiza formalno-tematyczna wybranych tekstów (proza, poezja, teatr) ilustrujących najważniejsze tendencje w literaturze XX i XXI wieku, m.in. egzystencjalizm, nowa powieść, teatr absurdu, OuLiPo.

Strona przedmiotu
3304-BEAT60-EL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten jest wprowadzeniem do historii kultury lat sześćdziesiątych w krajach Europy zachodniej (głównie Wielkiej Brytanii) i USA. Ma na celu przedstawienie w chronologicznym zarysie najistotniejszych aspektów kultury tej epoki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej.

Ramą kursu są elementy biografii zespołu The Beatles, szczególnie te, w których zbiegają się wszystkie najważniejsze zjawiska społeczno-kulturalne epoki zwanej „the sixties”. Pozwala to lepiej zilustrować przemiany kulturowe.

Kurs podzielony jest na moduły tematyczne, z których każdy skoncentrowany jest na dwóch aspektach problemu i zawiera ćwiczenia do wykonania. W celu zbudowania u uczestników spójnego zarysu tej epoki, czyli czasów sfilmowanych, zilustrowanych i bogato opisanych, na kursie wykorzystane są różnorodnego typu materiałów dydaktyczne, min. teksty z epoki, materiały ikonograficzne, plakaty, okładki albumów muzycznych, reprodukcje dzieł sztuki, wykłady w formie plików wideo, pliki audio.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-49-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone jest w j. francuskim.

Seminarium ma na celu przedstawienie twórczości Moliera i poszerzenie wiedzy o teatrze francuskim siedemnastego stulecia. Lektura i analiza wybranych tekstów sztuk Moliera pozwoli na zapoznanie słuchaczy z głównymi cechami komedii molierowskiej oraz różnymi interpretacjami utworów dramatopisarza.

Szczegółowy program seminarium zostanie przestawiony na pierwszym spotkaniu.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-48-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych kwestią oceniania w kontekście procesu kształcenia językowego. Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na jego funkcję wspierająco zarówno w odniesieniu do osoby ucznia jak i osoby nauczyciela.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-47-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są różne podejścia do analizy leksemu i jego znaczenia z perspektywy współczesnej semantyki leksykalnej (i w mniejszym stopniu leksykografii).

Zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak minimalna jednostka znaczeniowa – wyraz, leksem, morfem, sem; związek między znaczeniem a pojęciem; procesy słowotwórcze w języku (neologizmy formalne i neosemantyzmy); ewolucja słownictwa; znaczenie przenośne leksemów na płaszczyźnie tekstu; relacje paradygmatyczne między jednostkami językowymi ; relacje syntagmatyczne - tworzenie systemów łączenia jednostek leksykalnych.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRBK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie podstawowych aspektów pracy tłumacza, który stara się oddać sens tekstu wyjściowego, biorąc pod uwagę nową sytuację wypowiadania, w której będzie czytany jako tekst przekładu.

Tłumacz z jednej strony musi przestrzegać reguł językowych, stylistycznych i estetycznych, z drugiej zaś wykorzystuje swą kreatywność, dzięki której może uchodzić za drugiego autora. Na przekład spojrzymy akcentując rolę zjawisk językowych w tekstach pisanych, literackich i prasowych. Uwzględnimy zarówno rolę gramatycznych różnic i podobieństw między językami francuskim i polskim, jak i zjawiska z poziomu dyskursu.

Wykład ma ułatwić rozpoznawanie problemów przekładu i dobór odpowiednich technik tłumaczenia, jak też zachęcić do twórczego redagowania jak najlepszego tekstu docelowego.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-MZA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oświecenie i antyoświecenie, czy slusznie a jesli tak, to na jakiej płaszczyźnie mogą być sobie przeciwstawiane? Wycinkiem ilustrującym te kwestię będzie lektura publicystyki, prozy narracyjnej i komedii Marivaux jako twórczości przeciwstawiającej się modnym libertyńskim ideom. Paradoks Marivaux polega na tym, że - jako uczeń Locke'a i Malebranche'a - posługuje sie narzędziami filozofii oświecenia,pozostając głęboko religijnym moralistą.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-WN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny - Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej proponuje przedstawienie podstawowych informacji dotyczących francuskiej kultury popularnej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-DKZ1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2DXW-WM-LFA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku.

Głównym celem wykładu jest prezentacja transferów kulturowych w postkolonialnej literaturze frankofońskiej Ameryki Północnej i Środkowej, które znamiennie wpłynęły na nowe sposoby obrazowania tożsamości zbiorowej i indywidualnej przez pisarzy tych obszarów. Intencją jest ukazanie, jak w ostatnich dekadach XX wieku pod wpływem różnorodnych wyzwań kulturowych, stanowiących kontekst wypowiedzi literackiej -imigracja, globalizacji kultur, pluralizm światopoglądowy, feminizm, kryzys dyskursu narodowo-terytorialnego oraz atawizmów rasowych, etnicznych i regionalnych - owe dominujące wcześniej wyobrażenia i strategie pisarskie wyczerpują się, odchodzą od wspólnotowej percepcji świata i zostają przemodelowane przez nowe poszukiwania formalne i tematyczne, wrażliwe na wartości międzykulturowe, pluralizm tożsamości oraz na potrzebę indywidualizacji ekspresji.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)