Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3305-FPB-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie brazylijskim.

Strona przedmiotu
3305-FPE-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie europejskim

Strona przedmiotu
3305-GOJPB-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten konwersatorium koncentruje się na studiowaniu języka portugalskiego z Brazylii na poziomie średniozaawansowanym, skupiając się na semantyce, pragmatyce, lingwistyce tekstowej i argumentacji.

Strona przedmiotu
3305-GOJPE-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu składniowego języka portugalskiego. Dokładnej analizie zostaną poddane różne funkcje syntaktyczne w zdaniu prostym, by następnie zająć się analizą zdania złożonego (współrzędnie i podrzędnie złożonego). Szczególna uwaga zostanie skierowana na oryginalne środki wyrazu funkcji składniowych w języku portugalskim, zwłaszcza w zdaniach złożonych, tzw. orações reduzidas.

Strona przedmiotu
3305-HB-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie historyczna rekonstrukcja dziejów Brazylii, z uwzględnieniem czynników politycznych, kulturowych i gospodarczych. Szczególny nacisk położony zostanie na formowanie się i rozwój społeczeństwa brazylijskiego, procesy w nim zachodzące i czynniki, które warunkowały jego kształt. Przedmiotem zajęć będzie omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje Brazylii.

Strona przedmiotu
3305-HB2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie historyczna rekonstrukcja dziejów Brazylii, z uwzględnieniem czynników politycznych, kulturowych i gospodarczych. Szczególny nacisk położony zostanie na formowanie się i rozwój społeczeństwa brazylijskiego, procesy w nim zachodzące i czynniki, które warunkowały jego kształt. Przedmiotem zajęć będzie omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje Brazylii.

Strona przedmiotu
3305-HP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konflikty wewnętrzne, kształtowanie się ideologii liberalnej i republikańskiej. Zmiany terytorialne i ekonomiczne na afrykańskich terytoriach zamorskich. Ostatni królowie - Piotr V (1855-1861), Ludwik I (1861-1889) i Manuel II (1908-1910). Próby obalenia monarchii; Republika (1910) - problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Strona przedmiotu
3305-HP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I-sza wojna światowa i jej reperkusje. "Nowa Republika" (1918 - 1919). "Nowe Państwo" i António de Oliveira Salazar. Ideologia i praktyka integralizmu, korporacjonizmu i portugalskiego faszyzmu. Portugalia wobec II-giej Wojny Światowej - uwarunkowania polityczne i ekonomiczne. Od "neutralności" do udostępnienia baz na Azorach; Powojenny kryzys polityczny. Działalność opozycji, ruchy niepodległościowe w Afryce. Niepokoje lat 1958-1962. Wojna kolonialna. Śmierć Salazara, przejęcie władzy przez Marcelo Caetano i zaostrzenie się sytuacji w kraju.Rewolucja Goździków (1974) i proces demokratyzacji kraju.

Strona przedmiotu
3305-KRB1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie historycznego procesu formowania się regionów Brazylii oraz wpływów kulturowych, które odegrały ważną rolę w tym procesie. Przyjrzymy się również transformacji społeczno-polityczno-kulturalnej Brazylii na bazie współpracy międzyregionalnej kraju. Nacisk będzie kładziony na przedstawienie szeroko rozumianej różnorodności kulturowej i regionalnej. Przedmiot ma stanowić funkcjonalne uzupełnienie zajęć z dyscypliny wiodącej: literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-KRB2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie historycznego procesu formowania się regionów Brazylii oraz wpływów kulturowych, które odegrały ważną rolę w tym procesie. Przyjrzymy się również transformacji społeczno-polityczno-kulturalnej Brazylii na bazie współpracy międzyregionalnej kraju. Nacisk będzie kładziony na przedstawienie szeroko rozumianej różnorodności kulturowej i regionalnej kraju. Przedmiot ma stanowić funkcjonalne uzupełnienie zajęć z dyscypliny wiodącej.

Strona przedmiotu
3305-KRP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia Portugalii kontynentalnej (krainy geograficzne i kulturowo-geograficzne), kultura (kultura regionalna: zwyczaje, obrzędy, legendy i kuchnia) i sztuka (style, elementy architektoniczne i malarskie), Azorów i Madery.

Strona przedmiotu
3305-KRP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia Portugalii kontynentalnej (krainy geograficzne i kulturowo-geograficzne), kultura (kultura regionalna: zwyczaje, obrzędy, legendy i kuchnia) i sztuka (style, elementy architektoniczne i malarskie), Azorów i Madery.

Strona przedmiotu
3305-LB1-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii – od czasów kolonialnych (XVI w.) do uzyskania niepodległości w pierwszej połowie XIX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21c1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21c2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21w brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi manierystycznymi, doby baroku i oświecenia oraz preromantycznymi. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy.

Strona przedmiotu
3305-LP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi doby średniowiecza i renesansu. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy. Zajęciom towarzyszą autorskie materiały dydaktyczne.

Strona przedmiotu
3305-NJPBdCL1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu rozwinięcie kompetencji językowych oraz literaturoznawczych poprzez pracę z różnorodnym materiałem pisanym i audiowizualnym pod kątem formy i treści. Podstawowym efektem kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego w wariancie brazylijskim z zakresu dyscypliny wiodącej - literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-NJPBdCL2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu rozwinięcie kompetencji literaturoznawczych poprzez pracę z różnorodnym materiałem pisanym i audiowizualnym pod kątem formy i treści. Podstawowym efektem kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego w wariancie brazylijskim z zakresu dyscypliny wiodącej - literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu książki i literatury, jak również przekazanie im zróżnicowanej wiedzy o kulturze i społeczeństwie portugalskim, która umożliwi im czytanie, analizowanie i interpretowanie różnych rodzajów tekstów literackich i nieliterackich w języku portugalskim, z wykorzystaniem podstaw i metajęzyka z zakresu literaturoznawstwa. Jednocześnie pogłębiona zostanie wiedza gramatyczna i umiejętności komunikacyjne uczniów w zakresie języka portugalskiego, co pozwoli im na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów w języku portugalskim (ustnych i pisemnych) na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przekazanie studentom podstawowych informacji z zakresu wiedzy o książce i o literaturze, a także pomóc im zdobyć umiejętność posługiwania się językiem portugalskim, czytania, interpretowania i krytycznej analizy różnych rodzajów tekstów literackich w języku portugalskim, z wykorzystaniem podstawowych pojęć i metajęzyka w dziedzinie literaturoznawstwa. Jednocześnie pogłębione zostaną umiejętności komunikacyjne uczniów w języku portugalskim. Pod koniec kursu studenci będą lepiej przygotowani do czytania tekstów literackich, będą mogli łatwiej i dogłębniej je analizować oraz tworzyć merytoryczny dyskurs krytyczny poparty instrumentami analitycznymi i terminologią z zakresu przedmiotu.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)