Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności portugalskiej 2 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3305-EDJP-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest nauka języka portugalskiego poprzez przygotowanie sztuki teatralnej w języku portugalskim. Grupa wybiera sztukę podczas pierwszych zajęć, a następnie role i funkcje techniczne (światło, dźwięk, kostiumy, dekoracje itp.) zostaną rozdzielone między studentów i rozpoczną się próby. Pod koniec semestru spektakl jest prezentowany publiczności w warszawskim teatrze.

Strona przedmiotu
3305-EDJP4-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest nauka języka portugalskiego poprzez przygotowanie sztuki teatralnej w języku portugalskim. Grupa wybiera sztukę do wykonania w pierwszych klasach, a następnie role i funkcje techniczne (światło, dźwięk, kostiumy, dekoracje itp.) są dzielone między uczniów i rozpoczyna się próby. Pod koniec semestru spektakl jest prezentowany publiczności w warszawskim teatrze.

Strona przedmiotu
3305-FPE-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie europejskim

Strona przedmiotu
3305-GOJPE-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu składniowego języka portugalskiego. Dokładnej analizie zostaną poddane różne funkcje syntaktyczne w zdaniu prostym, by następnie zająć się analizą zdania złożonego (współrzędnie i podrzędnie złożonego). Szczególna uwaga zostanie skierowana na oryginalne środki wyrazu funkcji składniowych w języku portugalskim, zwłaszcza w zdaniach złożonych, tzw. orações reduzidas.

Strona przedmiotu
3305-HP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konflikty wewnętrzne, kształtowanie się ideologii liberalnej i republikańskiej. Zmiany terytorialne i ekonomiczne na afrykańskich terytoriach zamorskich. Ostatni królowie - Piotr V (1855-1861), Ludwik I (1861-1889) i Manuel II (1908-1910). Próby obalenia monarchii; Republika (1910) - problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Strona przedmiotu
3305-HP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I-sza wojna światowa i jej reperkusje. "Nowa Republika" (1918 - 1919). "Nowe Państwo" i António de Oliveira Salazar. Ideologia i praktyka integralizmu, korporacjonizmu i portugalskiego faszyzmu. Portugalia wobec II-giej Wojny Światowej - uwarunkowania polityczne i ekonomiczne. Od "neutralności" do udostępnienia baz na Azorach; Powojenny kryzys polityczny. Działalność opozycji, ruchy niepodległościowe w Afryce. Niepokoje lat 1958-1962. Wojna kolonialna. Śmierć Salazara, przejęcie władzy przez Marcelo Caetano i zaostrzenie się sytuacji w kraju.Rewolucja Goździków (1974) i proces demokratyzacji kraju.

Strona przedmiotu
3305-JPT-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-KL-01
Komiks luzofoński (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-KMB-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Panoramiczne spojrzenie na współczesną kulturę muzyczną Brazylii: przegląd najważniejszych nurtów i gatunków ukazanych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym oraz analiza tekstów wybranych utworów muzycznych.

Strona przedmiotu
3305-KRP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia Portugalii kontynentalnej (krainy geograficzne i kulturowo-geograficzne), kultura (kultura regionalna: zwyczaje, obrzędy, legendy i kuchnia) i sztuka (style, elementy architektoniczne i malarskie), Azorów i Madery.

Strona przedmiotu
3305-KRP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia Portugalii kontynentalnej (krainy geograficzne i kulturowo-geograficzne), kultura (kultura regionalna: zwyczaje, obrzędy, legendy i kuchnia) i sztuka (style, elementy architektoniczne i malarskie), Azorów i Madery.

Strona przedmiotu
3305-LB1-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii – od czasów kolonialnych (XVI w.) do uzyskania niepodległości w pierwszej połowie XIX wieku.

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21c1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21c2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21w brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LP2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi manierystycznymi, doby baroku i oświecenia oraz preromantycznymi. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy.

Strona przedmiotu
3305-LP1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi doby średniowiecza i renesansu. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy. Zajęciom towarzyszą autorskie materiały dydaktyczne.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL1-21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu książki i literatury, jak również przekazanie im zróżnicowanej wiedzy o kulturze i społeczeństwie portugalskim, która umożliwi im czytanie, analizowanie i interpretowanie różnych rodzajów tekstów literackich i nieliterackich w języku portugalskim, z wykorzystaniem podstaw i metajęzyka z zakresu literaturoznawstwa. Jednocześnie pogłębiona zostanie wiedza gramatyczna i umiejętności komunikacyjne uczniów w zakresie języka portugalskiego, co pozwoli im na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów w języku portugalskim (ustnych i pisemnych) na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL2-21 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu przekazanie studentom podstawowych informacji z zakresu wiedzy o książce i o literaturze, a także pomóc im zdobyć umiejętność posługiwania się językiem portugalskim, czytania, interpretowania i krytycznej analizy różnych rodzajów tekstów literackich w języku portugalskim, z wykorzystaniem podstawowych pojęć i metajęzyka w dziedzinie literaturoznawstwa. Jednocześnie pogłębione zostaną umiejętności komunikacyjne uczniów w języku portugalskim. Pod koniec kursu studenci będą lepiej przygotowani do czytania tekstów literackich, będą mogli łatwiej i dogłębniej je analizować oraz tworzyć merytoryczny dyskurs krytyczny poparty instrumentami analitycznymi i terminologią z zakresu przedmiotu.

Strona przedmiotu
3305-NTZT-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowe technologie w zastosowaniu translatologicznym (NTZT) ma na celu nakreślenie studentom dalszego rozwoju związanego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w działaniach związanych z technologiami translacyjnymi.

Strona przedmiotu
3305-PLDL-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie warsztatu tłumacza literackiego oraz jego roli w procesie przekładu, m.in. na podstawie lektury tekstów teoretycznych i krytycznych autorów zagranicznych zajmujących się praktyką i teorią przekładu. Poznanie i omówienie kluczowych elementów, które wpływają na proces przekładu literackiego oraz na jakość przetłumaczonego tekstu.

Analiza krytyczna i kontekstualizacja fragmentów dzieł autorów brazylijskich/polskich, a następnie analiza i krytyka ich przekładu na język polski/ brazylijski wariant języka portugalskiego.

Celem pośrednim zajęć jest wsparcie w podejmowaniu pierwszych indywidualnych kroków i badań w zakresie tłumaczeń, wprowadzenie do praktyki przekładu, a następnie przygotowanie indywidualnego projektu tłumaczenia fragmentu wybranego dzieła literackiego.

Strona przedmiotu
3305-PLK-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie warsztatu tłumacza literackiego oraz jego roli w procesie przekładu, m.in. na podstawie lektury tekstów teoretycznych i krytycznych autorów polskich i zagranicznych zajmujących się praktyką i teorią przekładu. Poznanie i omówienie kluczowych elementów, które wpływają na proces przekładu literackiego oraz na jakość przetłumaczonego tekstu.

Analiza krytyczna i kontekstualizacja fragmentów dzieł autorów brazylijskich/polskich, a następnie analiza i krytyka ich przekładu na język polski/ brazylijski portugalski.

Celem pośrednim zajęć jest wsparcie w podejmowaniu pierwszych indywidualnych kroków i badań w zakresie tłumaczeń, wprowadzenie do praktyki przekładu, a następnie przygotowanie indywidualnego projektu tłumaczenia fragmentu wybranego dzieła literackiego.

Strona przedmiotu
3305-WRKB-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do nauki rdzennych języków i kultur brazylijskich. Pnie językowe i klasyfikacja. Różnorodność językowa i polityka językowa ludów tubylczych. Wielojęzyczność.

Strona przedmiotu
3305-WNTI-01 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom realiów pracy w dziedzinie edukacji kulturowo-językowej, tak aby byli w stanie skutecznie odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku w społeczeństwie informacyjnym.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)