Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Proseminaria dla studiów stacjonarnych I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
4219-ZP021
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium pomaga studentom znaleźć i dobrze określić temat badawczy. Studenci uczą się jak stawiać dobre pytania badawcze i formułować interesujące problemy badawcze oraz jak konceptualizować i planować pracę z tekstem, jak znajdować i wykorzystywać źródła; jak poprawiać i robić korektę tekst. Wszyscy będziemy pracować nad afroamerykańską literaturą, filmem, ewentualnie muzyką i sztuką. Niektóre teksty będziemy omawiać wspólnie na zajęciach, inne studenci będą czytać indywidualnie.

Strona przedmiotu
4219-ZP041 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium licencjackie dla osób zainteresowanych kulturą amerykańską, zwłaszcza filmem, a także problematyką gender, rasą i seksualnością. Po wstępnych sesjach wprowadzających wybrane pojęcia teoretyczne z zakresu teorii kultury, oraz omówieniu procesu pisania pracy licencjackiej, przyjrzymy się kilku współczesnym filmom amerykańskim, które problematyzują rasę, płeć i seksualność w USA, a także tekstom krytycznym na ich temat.

Strona przedmiotu
4219-ZP047 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-ZP035 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium w semestrze zimowym ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia badań oraz napisania pracy licencjackiej w semestrze letnim. Obszar tematyczny dotyczyć będzie związków literatury amerykańskiej oraz kryzysów społeczno-politycznych takich jak między innymi wojna, pandemia, kryzys ekologiczny, niesprawiedliwość społeczna, czy kryzys migracyjny. Podczas zajęć studenci rozwiną swój warsztat badawczy oraz umiejętności retoryczne, nauczą się efektywnie planować proces pisania, pracować z materiałami źródłowymi, formułować tezę oraz prowadzić spójną argumentację. Zajęcia pomogą studentom rozwinąć zarówno umiejętności krytycznego czytania tekstów literackich oraz tekstów kultury, jak i pisania akademickiego.

Strona przedmiotu
4219-ZP015
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs badawczy zorientowany na prowadzenie studenta przez proces powstawania pracy licencjackiej. Preferowany zakres tematyczny to historia mediów tradycyjnych (drukowanych i elektronicznych), regulacje i struktury w mediach, procesy kulturowe w mediach.

Strona przedmiotu
4219-ZP011
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To jest pierwsza część projektu badawczego na poziomie licencjackim. Tutaj studenci będą uczyć się podstawowych umiejętności nie tylko prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych (a konkretnie nauk politycznych), ale także skutecznego pisania pracy badawczej na poziomie studiów licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-ZP033 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium adresowane jest do studentów interesujących się szeroko rozumianą problematyką polityczno-społeczną z naciskiem na politykę wewnetrzna USA. Niemniej osoby pragnące badac zagadnienia polityki zagranicznej, kultury politycznej, psychologii polityki,

komunikacji politycznej też są mile widziani. Dla wszystkich tych osób przydatne będzie zdobycie wiedzy i praktyczne j zweryfikowanie umiejętności poslugiwania się metodami nauk społecznych, przede wszystkim jakościowych. Celem zajęć jest stworzenie planu badawczego dla pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
4219-ZP042 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To seminarium opiera się na założeniu, że wojny amerykańskie skupiają w sobie najważniejsze i najciekawsze wątki w amerykańskiej historii intelektualnej, społecznej i politycznej. Są szczególnie ważne i interesujące gdy są wyrażone w literaturze i sztukach wizualnych. Prześledzimy zmieniający się charakter literatury wojennej w kontekście zmian zachodzących w całej literaturze amerykańskiej a także amerykańskiej historii, ideologii, i relacji międzynarodowych. To seminarium rozpocznie się od dyskusji na temat wybranych tekstów by łatwiej było zidentyfikować ciekawe pytania badawcze a w dłuższej perspektywie ciekawe tematy prac licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-ZP038 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest ukierunkowane na badania społeczne mniejszości etnicznych oraz relacji rasowo-etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Zachęca studentów do badania zarówno grup mniejszościowych jak i większościowych w społeczeństwie Amerykańskim, ich historii, kultury i warunków społeczno-ekonomicznych; Seminarium zachęca do badania różnorodności grup mniejszościowych, poznania i zrozumienia ich tożsamości oraz problemów, z którymi przyszło się im mierzyć. Studenci będą mogli analizować różne przypadki, aby zilustrować dyskusję o tym jak rasa, płeć i system klasowy ukształtowały społeczeństwo Amerykańskie. Podczas gdy nacisk położony jest na grupy etniczne z dziedzictwem obu Ameryk, Afryki, Europy i Azji, kurs zwraca również uwagę na nowe grupy, takie jak migranci i uchodźcy. Wreszcie, kurs ocenia rolę, jaką odgrywają firmy w tworzeniu i odtwarzaniu tożsamości i ról etnicznych.

Strona przedmiotu
4219-ZP016 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu praktyczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej z dziedziny studiów kulturowych oraz krytycznego medioznawstwa.

Prace licencjackie, które powstają w ramach tego proseminarium, powinny przeprowadzać samodzielną analizę wybranego materiału źródłowego przy użyciu metody krytyki ideologicznej lub kulturoznawczej analizy dyskursu.

Strona przedmiotu
4219-ZP043 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Wszyscy jesteśmy migrantami” — oświadczył pisarz Moshin Hamid w swojej nagradzonej powieści Exist West. Jakkolwiek kontrowersyjne może być to stwierdzenie, wskazuje ono na kluczowe znaczenie migracji i granic dla naszego życia i globalnej przyszłości. Proseminarium pomaga zgłębić kwestie migracji, wygnania, statusu uchodźcy w USA w różnych reprezentacjach kulturowych, a także kwestie etniczności i rasy, płci i seksualności, ściśle związane z reżimami migracyjnymi. Proseminarium kładzie szczególny nacisk na teksty: powieści, powieści graficzne, literaturę faktu i zachęca do porównywania tekstów (literackich) z mediami cyfrowymi i wizualnymi. Przyjrzymy się historii migracji do Stanów Zjednoczonych, próbując zrozumieć status różnych grup etnicznych i myśląc o dzisiejszej migracji w literaturze i kulturze.

Strona przedmiotu
4219-ZP046 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu praktyczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej z dziedziny studiów kulturowych oraz krytycznego medioznawstwa, z zastosowaniem aparatu teoretycznego gender i queer studies.

Prace licencjackie, które powstają w ramach tego proseminarium, powinny przeprowadzać samodzielną analizę wybranego materiału źródłowego. Prace nie mogą analizować treści skierowanych przede wszystkim do dzieci.

Strona przedmiotu
4219-ZP013
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą polityką i mediami w USA. Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom kolejne kroki procesu badawczego w kontekście planowanych prac licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-ZP032 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na proseminarium zapraszam osoby zainteresowane napisaniem pracy licencjackiej, w której zanalizowane zostaną przykłady tekstów gatunków popularnych (w literaturze, w kinie, w telewizji etc.) pod kątem ich rozwoju, tematyki, ideologii, formy oraz wpływu na kulturę amerykańską. Kurs stawia szczególny nacisk na rozwinięcie interdyscyplinarnej metodologii oraz podejścia intersekcjonalnego do takich gatunków jak horror, neo-gotyk, romans, fantastyka popularno-naukowa, fantasy, western, YA, dystopia, etc. Moje główne obszary badawcze to badania nad horrorem i gotykiem, badania nad płcią kulturową, krytyka feministyczna, teoria queer, nowy materializm i kultura popularna.

Strona przedmiotu
4219-ZP048 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-ZP045 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu praktyczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej z dziedziny studiów kulturowych oraz religioznawstwa. Prace licencjackie, które powstają w ramach tego proseminarium, powinny przeprowadzać samodzielną analizę wybranego materiału źródłowego przy użyciu metody krytyki ideologicznej lub kulturoznawczej analizy dyskursu

Strona przedmiotu
4219-ZP025
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą opanowaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do badania i oceny zjawisk społeczno - politycznych zachodzących w USA w XIX i XX wieku. Będą uczyć studentów posługiwania się literaturą przedmiotu, jej oceny, posługiwania się źródłami, techniki pisania prac dyplomowych i prostych prac naukowych. Będą ponadto zwracać uwagę na umiejętność czytania tekstów naukowych, wyszukiwania w nich niezbędnych informacji, analizy, oceny ich przydatności i formułowania na ich podstawie hipotez i wniosków badawczych.

Strona przedmiotu
4219-ZP012 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-ZP044 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium polegać będzie na lekturze wybranych opowiadań (2-3 na każdych zajęciach) pod kątem charakterystycznych cech epoki, konwencji literackich, technik przedstawieniowych, struktury narracyjnej oraz znaczenia określonego przez konteksty społeczne i polityczne. Jako teksty uzupełniające pojawią się również fragmenty prac z dziedziny poetyki i teorii literatury służących do lepszego zrozumienia poszczególnych tekstów. Ponadto tematyka zajęć obejmie umiejętność stawania pytań badawczych, tworzenia bibliografii i sporządzania wstępnych i ostatecznych wersji poszczególnych rozdziałów.

Strona przedmiotu
4219-ZP034 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu praktyczne przygotowanie do pisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)