Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, specjalność Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja, sem. letni 1900-2022L-mgr-GKT

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1900-3-FRS-KT-WA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this course is to prepare students for planning, acquiring and processing field measurements dedicated to remote sensing analysis.

The course will cover such issues as remote sensing data acquisition emphasizing methods of field studies, data preparation (selecting, pre-processing, storing), statistical analysis, processing of the data,

Students will discuss the data processing workflow and plan their own analysis.

Strona przedmiotu
1900-3-KRO-KT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna wiedza o mapach i atlasach ogólnogeograficznych w ujęciu historyczno-metodycznym, zapoznanie z wybranymi dziełami kartografii polskiej i światowej, przegląd polskiego dorobku kartografii topograficznej.

Strona przedmiotu
1900-3-PGK-KT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

Geodezyjne układy odniesienia.

Systemy wysokości i poziomy odniesienia.

Geodezyjne osnowy pomiarowe.

Metody i techniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Charakterystyka globalnego systemu pozycjonowania i jego wykorzystanie w geodezji.

Metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.

Pojęcie i własności odwzorowania kartograficznego.

Teoria zniekształceń odwzorowawczych.

Klasyfikacja i zasady doboru odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania polskich map topograficznych.

Strona przedmiotu
1900-3-PMDP-GKT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech części:

I- wprowadzenie do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania

Statistica, R oraz ArcGIS. Dotyczy zarówno teoretycznych jak i praktycznych elementów statystyki

klasycznej, modelowania i estymacji struktury danych.

II- poznanie wybranych funkcji języka Python i ModelBuilder z wykorzystaniem oprogramowania

ArcGIS, ArcGIS Pro

III- poznanie zaawansowanych metod klasyfikacji obrazów rastrowych ze szczególnym

uwzględnieniem wysokorozdzielczych danych rastrowych.

Strona przedmiotu
1900-3-RMOT1-GKT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o kartograficznych metodach i formach prezentacji oraz zasad redagowania różnych typów map (topograficznych, ogólnogeograficznych, turystycznych, szkolnych) i atlasów. Zajęcia odbywają się w formie zajęć laboratoryjnych (ćwiczeń) oraz wykładów.

Strona przedmiotu
1900-3-RPM-KT-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach studenci poznają i stosują w praktyce podstawowe zasady redagowania planów miast.

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-GKT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie II ma na celu przygotowanie kompletnej metodyki pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-SM4-KT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium magisterskiego IV główna uwaga koncentruje się na analizie i dyskusji uzyskanych wyników, a także formalnej stronie redakcji tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-TGK-KT
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest opanowanie terenowych metod rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem m.in. aparatu cyfrowego. Interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)