Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, specjalność Hydrologia i klimatologia, sem. letni 1900-2023L-mgr-HIK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-3-AWO-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy omówieniu metod badań oraz interpretacji i prezentacji wyników analiz cech fizyczno-chemicznych wód.

Strona przedmiotu
1900-3-BKS-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest praktycznym zastosowaniom wiedzy z zakresu bioklimatologii w różnych dziedzinach działalności człowieka. Treściami kształcenia są także podstawowe metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w bioklimatologii.

Strona przedmiotu
1900-3-HMT-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i przyswojenie wiedzy związanej z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Przedstawienie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów i ich zastosowania w praktyce.

Strona przedmiotu
1900-3-HMT-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie i praktyczne opanowanie umiejętności związanych z organizacją hydrologicznej sieci pomiarowej oraz pozyskaniem, weryfikacją i opracowaniem danych hydrometrycznych. Poznanie i nabycie umiejętności w zakresie metod pomiarowych stosowanych w hydrologii oraz sposobów opracowania wyników pomiarów.

Strona przedmiotu
1900-3-MH2-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia dotyczą metod badań wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

Strona przedmiotu
1900-3-MK2-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie wybranych metod badań klimatu, głównie w aspekcie jego zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego, a także współzależności elementów klimatu oraz wpływu wybranych czynników na klimat. Dobór metod badań w zależności od celu opracowania.

Strona przedmiotu
1900-3-OZK-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony zagadnieniom ukierunkowanym na diagnozę współczesnych zmian klimatu i projekcji tych zmian w przyszłości oraz ocenę skutków oddziaływań zmian klimatu na środowisko i społeczeństwo.

Strona przedmiotu
1900-3-PRKH-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć terenowych jest:

1 Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie hydrologii ;

2 Nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami/ praktykami z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska;

3 Poznanie walorów przyrodniczych miejsca organizacji praktyk;

4. Poznanie przykładów zabudowy hydrotechnicznej wód powierzchniowych;

Zajęcia terenowe prowadzone są z udziałem zaproszonych gości (służby państwowe, NGO).

Strona przedmiotu
1900-3-PRKK-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii, opartych głównie na danych zebranych w terenie. Pozwalają na doskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach meteorologicznych i terenowych) oraz rozwijają umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. W miarę możliwości jest także prowadzone szkolenie w zakresie interpretacji obrazów odbiciowości pod kątem identyfikacji groźnych zjawisk związanych z wilgotną konwekcją.

Strona przedmiotu
1900-3-PPC-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The classes gives general information about trends in contemorary climatological research. The student will learn the most important issues related to climate change and its impact on other sectors of human activity (e.g. health, energy, spatial planning).

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-HIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci opanowują zasady i realizują kolejne etapy pisania pracy magisterskiej

(doprecyzowywanie tematu i celu/hipotezy badawczej, opracowywanie bazy danych oraz ocena ich jakości, kontynuacja pozyskiwania literatury przedmiotu, wybór metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia). Zapoznawanie się i zastosowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-SM4-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, nabycie umiejętności pisania pracy naukowej w zakresie nauk o Ziemi i środowisku

Strona przedmiotu
1900-3-TKL-HK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu teoretycznych podstaw zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz zastosowań aplikacyjnych badań topoklimatycznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)