University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Choir of Departament of Biology II

General data

Course ID: 1400-111CWB2-OG
Erasmus code / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Music and performing arts The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Choir of Departament of Biology II
Name in Polish: Chór Wydziału Biologii II
Organizational unit: Faculty of Biology
Course groups: General university courses
General university courses at Faculty of Biology
General university courses in the humanities
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zarejestrować się na przedmiot mogą tylko osoby, które przeszły postępowanie kwalifikacyjne.

Mode:

Classroom

Short description:

The course consists of group auditions leading to concert programme a capella.

Full description:

Programme:

1. Voice emission

2. Principles of musical score.

3. Improvement of joint singing.

4. Learning of choir repertoire with elements of music history.

Learning outcomes:

Student accquires knowledge of team work and multivoice choir singing, get acquainted with both secular and sacred repertoire, improve voice emission, joint singing and musical score.

Assessment methods and assessment criteria:

Two factors contribute to the final grade: compliance with the regulation, regular attendance in auditions and concerts. Top grade after a given absencies:

0-1 absences: 5!

2 absences: 5

3 absences: 4+

4 absences: 4

5 absences: 3+

6 absences: 3

7 and more: 2

Attendance in 3 concerts is required to pass.

Practical placement:

n/a

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Workshops, 45 hours, 40 places more information
Coordinators: Adela Kamińska, Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Group instructors: Agnieszka Mostowska, Marta Szeliga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Workshops - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)