Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
archeologia
biologia
ekologia
etnologia
etnologia i antropologia kulturowa
filozofia
historia
historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej
historia sztuki
językoznawstwo
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
muzykologia
nauki o sztuce
socjologia
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)