Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział "Artes Liberales" - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Artes Liberales
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
antropozoologia
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
archeologia
etnologia
filologia nowogrecka
historia
historia sztuki
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
literaturoznawstwo
muzykologia
nauki o sztuce
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)