Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Tatry)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-DKPT-WH Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wybranych regionów (Tatry)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Całodzienne zajęcia w terenie! W razie niesprzyjającej pogody wizyty w muzeach i zajęcia kameralne.

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Pełny opis:

• Fenomen Tatr w kulturze polskiej

• Tatry – wiadomości ogólne: położenie, obszar, granice podział, rekordy tatrzańskie

• Krótka historia poznawania Tatr

• Przyroda Tatr: powstanie Tatr i ich budowa geologiczna, rzeźba, współczesne procesy rzeźbotwórcze, cechy klimatu, stosunki wodne, pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierząt (przystosowania flory i fauny do warunków wysokogórskich)

• Piętrowość krajobrazowa i jej konsekwencje

• Przemiany, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Tatr

Szacunkowa liczba godzin na osiągniecie efektów uczenia się:

40 godz udział w zajęciach 5 godz przygotowania do zaliczenia

Literatura:

• Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego; praca zbiorowa. Wyd. TPN, Karków-Zakopane 1996.

• Z i W. Paryscy – Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Wydawnictwo Górskie, Poronin 1995.

• M. Klimaszewski – Rzeźba Tatr Polskich.

• Artykuły publikowane w piśmie Tatry (TPN) podawane w zależności od problematyki.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02

K_W03

K_W06

K_W08

Umiejętności:

K_U07

K_U08

Kompetencje społeczne

K_K01

K_K04

K_K05

Kompetencje ogólne:

- świadomość roli Tatr w kulturze polskiej i ich miejsca w środowisku przyrodniczym kraju

- umiejętność rozpoznawania i ogólnej charakterystyki podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego Tatr i ich wzajemnych relacji

- świadomość potrzeby ochrony Tatr

Kompetencje przedmiotowe:

- ogólna znajomość historii eksploracji i poznawania Tatr i ich miejsca w świadomości polaków.

- umiejętność rozpoznania podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego Tatr i interpretowania ich wzajemnych relacji.

- znajomość problemów ochrony przyrody Tatr

Wiedza

1. zna podstawowe parametry fizycznogeograficzne Tatr

2. zna przestrzenne zróżnicowanie komponentów środowiska przyrodniczego Tatr

3. zna najważniejsze problemy związane z racjonalną ochroną Tatr.

Umiejętności

1. umie przedstawić i uzasadnić rolę Tatr w kulturze polskiej

2. umie scharakteryzować podstawowe komponenty środowiska przyrodniczego Tatr i je scharakteryzować

3. umie przedstawić relacje pomiędzy komponentami środowiska Tatr w aspekcie ich piętrowego zróżnicowania

4. umie rozpoznać najważniejsze problemy związane z ochroną i wykorzystaniem Tatr.

Postawy

1. Rozumie rolę i miejsce Tatr w systemie przyrodniczym i konieczność ich racjonalnej ochrony

2. Zna podstawowe zasady poruszania się terenie wysokogórskim.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie. aktywny udział w dyskusji i zajęciach terenowych plus zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Zofia Jabs-Sobocińska, Maciej Lenartowicz, Wojciech Lewandowski, Ewa Mierzwiak, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Wojciech Lewandowski, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.