Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1900-5-DKPG-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przewiduje szczegółowe zapoznanie się z górniczym i przemysłowym dziedzictwem Górnego Śląska i Małopolski (zabytkowe kopalnie cynku, srebra, węgla i soli), w tym z obiektami z Listy Światowego Dziedzictwa JUNESCO, z przyrodą i zagospodarowaniem obszaru Wyżyny Śląskiej, a także ze współczesnym wykorzystaniem obiektów pogórniczych, poprzemysłowych i sakralnych regionu Górnego Śląska w celach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPL-WH brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego południowej części Lubelszczyzny.

Czas trwania: 5 dni.

Termin: początek września

Orientacyjny koszt wyjazdu zostanie podany do 15 grudnia 2022.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pierwszej połowie marca. Studenci zapisani na ten przedmiot zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu spotkania.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPP-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Podlasia.

Czas trwania: 5 dni

Termin: 23-27 sierpnia 2021.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na wyjazd w teren, zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie Google Meets i Kampus (cykl 2020L).

Strona przedmiotu
1900-5-DKPS-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego oraz zróżnicowania kulturowego Suwalszczyzny.

Czas trwania: 5 dni

Termin: koniec sierpnia lub początek września.

.

Osoby prowadzące zajęcia: dr hab. Małgorzata Durydiwka (koordynator), dr Iwona Szumacher, dr Piotr Kociszewski, mgr Monika Lisowska

Studenci samodzielnie opłacają swoje przejazdy, noclegi i wyżywienie, itp. Orientacyjny koszt wyjazdu około 550 zł, zależny jest od liczby zapisanych studentów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie marca. Osoby zapisane na ten przedmiot będą zawiadomione o spotkaniu drogą mailową.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu Suwalszczyzny oraz jej zróżnicowaniem kulturowym. W ramach ćwiczeń przewidziany jest też 1-dniowy wyjazd do Wilna i Trok, podczas którego studenci mają możliwość poznać wielokulturowość Wileńszczyzny, z uwzględnieniem znaczenia poloników w kształtowaniu tejże wielokulturowości.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany i zagrożenia krajobrazu oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-5-GHI-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do geografii historycznej oraz metodyką badań geograficzno-historycznych na przykładzie zmian sieci osadniczej w aspekcie nazewniczym, przestrzennym, topologicznym oraz relacji mereologicznych.

Strona przedmiotu
1900-GUA-WW brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Ukraina: przegląd ogólny

II. Geografia i polityka: Wschód vs Zachód

III. Toponimia: walka o własne nazwy

IV. Język: „wybierając język ojczysty”

V. [Tożsamość:] Сo znaczy być Ukraińcem? – spojrzenie przez pryzmat badań socjologicznych

VI. Krym – historia i współczesność

VII. Religia: “Ukraina jako największy religijny rynek Europy”

VIII. Ukraińskie protesty: „We have nothing to lose but our Maidans”

IX. Ukraińska różnorodność: mniejszości narodowe (?)

X. Rosyjska inwazja

Strona przedmiotu
1900-5-HMW-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dawnymi planami, jako źródłami do poznania rozwoju przestrzennego Warszawy oraz analizy zjawisk przestrzennych zachodzących w mieście.

Szczegółowe założenia:

– przedstawienie analizy dawnych planów Warszawy z uwzględnieniem tła historycznego ich powstania,

– omówienie znaczenia źródeł kartograficznych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach i poznaniu przestrzeni miasta,

– kształcenie umiejętności postrzegania miasta z różnych perspektyw poznawczych,

– rozwijanie umiejętności czytania planów miasta (w szczególności planów dawnych) wraz z wyciąganiem wniosków na podstawie ich formy i treści.

Strona przedmiotu
1900-5-HOG1-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-5-HAE-WH brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym zajęć jest uzmysłowienie studentom geografii różnych “odcieni” ujęć geograficznych, z którymi z reguły rzadko spotykali się (lub nigdy nie spotkali się) w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, a które stanowią przeciwwagę do najczęstszych obecnie ujęć scjentystycznych i obiektywistycznych.

Wykłady mają uzmysłowić, że równoważenie, a przede wszystkim włączenie tych ujęć do edukacji geograficznej (i dydaktyki szkolnej oraz akademickiej) jest ważnym krokiem do postrzegania geografii nie tylko jako przedmiotu szkolnego, czy przedmiotu scjentystycznych, akademickich rozpraw, ale także jako nauki i sztuki na pograniczu geografii kultury, geografii regionalnej i humanistyki, w ich wzajemnym przenikaniu się i związkach.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należący do grupy przedmiotów humanistycznych, ale uwzględniono środowisko przyrodnicze jako miejsce działania człowieka. Zostaną scharakteryzowane różnorodne przestrzenie, podjęta będzie próba ich uporządkowania w kontekście ich kształtowania, zmian oraz znaczenia dla człowieka. Będą odniesienia do przestrzeni omawianych na innych przedmiotach. Świat to przestrzeń, a właściwie świat składa się z różnych przestrzeni (np.:przyjaznych, groźnych) ich analiza , rozróżnienie - niekiedy subiektywne - będzie przedmiotem wykładu. Wprowadzenie to próba interpretacji pojęć "idea" i "przestrzeń" z punktu widzenia filozofii, psychologii, matematyki i geografii.

Strona przedmiotu
1900-5-OZP-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty zasad ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i opracowanie gminnego programu opieki zabytkami.

Strona przedmiotu
1900-5-OZUR-WH brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie najważniejszych cech i wartości zespołów urbanistycznych oraz sposobów ich ochrony.

Strona przedmiotu
1900-3-RSP-GL-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Strona przedmiotu
1900-5-WZM-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Strona przedmiotu
1900-5-ZHKM-WH brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Środowisko przyrodnicze Gór Świętokrzyskich. Budowa geologiczna, geomorfologia, gleby, klimat, wody powierzchniowe. Góry Świętokrzyskie jako region - podział na jednostki.

Surowce mineralne Gór Świętokrzyskich i ich eksploatacja w okresie pradziejowym, czasach historycznych i współcześnie. Kamieniołomy świętokrzyskie (m.in. Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Rzepka). Przemiany rzeźby powierzchni wywołane zmianami klimatu i działalnością gospodarczą człowieka w holocenie. Palinologiczne ślady obecności człowieka.

Człowiek w Górach Świętokrzyskich - początki rolnictwa (neolit), górnictwo i metalurgia epok brązu i żelaza (m.in. Miedzianka, Nowa Słupia), rozwój stałego osadnictwa w średniowieczu. Rolnictwo i przemysł w regionie świętokrzyskim. Toponomastyka. Etnografia obszaru Świętokrzyskiego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)