Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-BHP-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: BHP dla WDIB
ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty dla I roku
Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe dla I roku
Nauczanie fizyki; przedmioty dla I roku
Obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych
Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR wieczorowe sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM dzienne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich-Finanse i Inwestycje Międzynarodowe
Przedmioty obowiązkowe dla I roku bioinformatyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku JSIM
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na I sem. stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) studiów I stopnia
Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu.

Pełny opis:

Przedmiot Bezpieczeństwo i Higiena Pracy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych arunków pracy i kształcenia (Dz.U.2018.2090).

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół norm prawnych oraz środków badawczych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, by mógł on pracować w sposób produktywny, bez narażenia na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Specyfika wyższej uczelni wymaga aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom w niej zatrudnionym ale także osobom pobierającym naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej.

Przedmiot Bezpieczeństwo i higiena pracy ma przybliżyć studentom problematykę z tego zakresu jak również pomóc uzyskać odpowiedni poziom wiedzy, który spowoduje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej.

Warunkiem zaliczenia zajęć ze Szkolenia BHP jest:

1) zapoznanie się z materiałami umieszczonymi na platformie,

2) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu wyboru.

Test składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ściśle związanych z umieszczonymi na platformie materiałami. Pytania dla każdego studenta/ doktoranta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowo 14 odpowiedzi na 26 pytań. Informacja o zaliczeniu przez studenta Szkolenia BHP zostanie automatycznie umieszczona w systemie USOS po zakończonych turach szkolenia.

Literatura:

Wszystkie materiały pozwalające przyswoić wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy dostępne są na platformie COME po zalogowaniu się do przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student/ doktorant:

1) zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,

3) zna zasady ochrony przeciwpożarowej,

4) zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Test składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ściśle związanych z umieszczonymi na platformie materiałami. Pytania dla każdego studenta/ doktoranta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowo 14 odpowiedzi na 26 pytań. Student z przedmiotu BHP uzyskuje 0,5 pkt Ects

Praktyki zawodowe:

---

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.