Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze IIz/III z + p Dyskurs naukowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1D3XW-KJ-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium językoznawcze IIz/III z + p Dyskurs naukowy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim od podstaw
Plan 1 stopień 3 rok z jęz. francuskim zaawansowanym (z ew. modułem metodycznym)
IIz/III Przedmioty do wyboru - Konwersatoria językoznawcze
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Skrócony opis:

Zajęcia mają przede wszystkim przygotować słuchaczy do zredagowania

prac licencjackich.

Obejmują naukę słownictwa naukowego, streszczania - tzw. resume scientifique,

ćwiczenia ze spójności tekstu, przygotowanie do formułowania hipotez

i wniosków, naukę umiejętnego przytaczania cudzych tekstów bez popadania

w plagiat, porównywania opinii 2 lub większej liczby autorów, przygotowania

bibliografii.

Będzie również mowa o specyfice francuskiego języka naukowego i francuskich

wymogów redakcyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze konwersatorium i warsztatów zarazem, z elementami

pracy w grupie.

Zajęcia mają przede wszystkim przygotować słuchaczy do przygotowania

prac licencjackich.

Podczas zajęć oraz w ramach prac domowych będą oni ćwiczyć:

- zastępowanie słownictwa potocznego - naukowym,

- cohesion i coherence, czyli spójność tematyczną i językową,

- sprawne i bardzo zwięzłe streszczanie tekstów naukowych (resume scientifique),

- opracowywanie konspektów na podstawie tekstów ciągłych,

- zasady polemiki naukowej i związane z nią wyrażenia,

- wplatanie cytatów i odniesień do innych prac w tekst własnej pracy,

- opracowywanie redakcyjne i typograficzne prac naukowych,

- opracowywanie bibliografii.

Literatura:

Comment rediger une dissertation? (Fiche de cours), Dominique Coutant-Defer

Conseils pour rediger presenter memoire (2012), Paul Nzete

Publikacje naukowe, 2008, Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student powinien:

- swobodnie posługiwać się słownictwem właściwym pracom naukowym,

- umieć streścić tekst naukowy i powiązać do z innymi tekstami na

podobne tematy,

- napisać krótki, spójny tekst naukowy i utworzyć jego konspekt,

- odnieść się do cudzego tekstu,

- przeprowadzić krótką, elegancką dyskusje na tematy naukowe,

- opracować typograficznie fragment tekstu oraz sporządzić bibliografię naukową

zgodnie z wytycznymi dla prac pisanych w Zakładzie

Językoznawstwa IR.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega bieżąca praca studentów na zajęciach.

Przewidziane sa dwa testy (praktyczne) oraz 2 prace domowe na ocenę.

UWAGA 1: Ze względu na trwająca pandemię całość lub część zajęć

może odbywać się zdalnie.

UWAGA 2: student w warunkach pracy stacjonarnej może opuścić

dwa zajęcia bez usprawiedliwienia, w warunkach pracy zdalnej - trzy.

Zachęcam do uczęszczania na wszystkie zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Fijałkowska
Prowadzący grup: Wanda Fijałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)