Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Aktualności francuskie i frankofońskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ3O-PNJF-AFIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Aktualności francuskie i frankofońskie
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIIp Praktyczna nauka języka francuskiego
IIIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia z wypowiedzi ustnej / Expression orale : Actualité française et francophone.

2 semestry po 30 g.

Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku Instytutu Romanistyki ścieżki zaawansowanej i ścieżki podstawowej, oraz dla studentów III roku SFK, którzy wybrali język francuski.

Wymagania wstępne: znajomość jęz. francuskiego na poziomie B2.

Przydatna podstawowa wiedza dotycząca ustroju Francji oraz krajów frankofońskich, struktur państwowych / regionalnych na tle Unii Europejskiej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wypowiedź ustna.

Zajęcia poświęcone wypowiedzi ustnej, z odwołaniami do tekstów pisanych i prac pisemnych.

Zajęcia tematyczne poświęcone aktualnym wydarzeniom politycznym, społecznym, ekonomicznym oraz kulturalnym we Francji i krajach frankofońskich.

Pełny opis:

Wypowiedź ustna / Expression orale : Actualité française et francophone

2 semestry; praca w Sali (grupowa i indywidualna) i samodzielna studenta przygotowanie do zajęć

Zajęcia tematyczne / treści : aktualne wydarzenia polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz kulturalne we Francji i krajach frankofońskich. Ze względu na temat nawiązują do zajęć z WOKF, zajęć na temat ustroju Francji oraz jej najnowszej historii.

Program nauczania:

Doskonalenie różnych typów wypowiedzi ustnej :

- krótki komunikat (wypowiedź przygotowana)

- prezentacja multimedialna/ustna poprzedzona sporządzeniem planu (wypowiedź przygotowana)

- głos w dyskusji (wypowiedź spontaniczna)

Poszerzanie słownictwa dotyczącego tematu

Rozumienie nagrania audio i/lub video oraz rozumienie źródeł pisanych (artykuł prasowy)

Literatura:

- aktualna prasa / tygodniki ,

- strony elektroniczne prasy, stacji radiowych i telewizyjnych

- wszystkie inne tradycyjne i elektroniczne źródła informacji bieżącej

Materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• Po pozytywnym zakończeniu kursu, student :

• ma orientację w sprawach, którymi aktualnie żyje społeczeństwo francuskie i potrafić porównać je do spraw europejskich / polskich - K_W17

• ma wiedzę ogólną o ustroju i instytucjach państwa, instytucjach kulturalnych - K_W17

• zna źródła historyczne / społeczne aktualnych wydarzeń - K_W15

UMIEJĘTNOŚCI:

• zna i potrafi poprawnie używać najczęściej występujące słownictwo dotyczące ważnych wydarzeń życia społeczno-politycznego ( polityka wewnętrzna, gospodarka, życie społeczne, media, ….) . - K_U07

• posiada kompetencje językowe na poziomie B2 / B2+; potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź (ustną i pisemną) akademicką i medialną ; potrafi skonstruować spójną, dłuższą prezentację na wybrany temat i wygłosić ją w sposób komunikatywny - K_U10

• potrafi spontanicznie zabrać głos w dyskusji ; potrafi płynnie opisywać zdarzenia, wypowiadać opinie dotyczące wymienionej tematyki - K_U09

• potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach - K_U01

• potrafi współpracować w grupie dla przygotowania prezentacji grupowej - K_K02

• potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych = posiada wrażliwość interkulturową i umiejętność porównywania zjawisk w kulturach które studiuje - K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta.

Kryteria zaliczenia określone dla poszczególnych grup /opis ćwiczeń w danym cyklu rocznym /semestralnym.

W sem. letnim 2020/21 przewiduje się pracę zdalną na platformie Zoom.us.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Okęcka, Pascale Peeters
Prowadzący grup: Helena Okęcka, Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Obszyński, Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Prowadzący grup: Michał Obszyński, Helena Okęcka, Pascale Peeters, Karolina Wawrzonek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastien Ducourtioux, Wiesław Kroker, Helena Okęcka
Prowadzący grup: Sebastien Ducourtioux, Wiesław Kroker, Helena Okęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.