Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyspa Wielkanocna: stereotypy a nauka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-WWSN-01 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyspa Wielkanocna: stereotypy a nauka
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) - położonej na Pacyfiku polinezyjskiej kolonii Chile. Prócz wprowadzenia do historii i kultury wyspy, szczególny nacisk położony jest na polemikę z obiegowymi, stereotypowymi przekonaniami na temat Rapa Nui i przedstawienie faktów naukowych związanych z jej dziejami.

Pełny opis:

Szczegółowy zakres tematów

1. Wstęp.

2. Eurocentryczne podejście dawnych podróżników.

3. Zarys historii Wyspy Wielkanocnej.

4. Skąd przypłynęli mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej?

5. Posągi moai: czym są i dlaczego nie wszystkie stoją?

6. Teoria "upadku cywilizacji": czy Wyspa Wielkanocna naprawdę sprowadziła na siebie zagładę?

7. Wyspa w mediach: film National Geographic i jego krytyka.

8. Długousi i Krótkousi: jak to było z wojnami plemion?

9. Kanibalizm i inne kontrowersyjne praktyki kulturowe: co tak naprawdę działo się na Wyspie Wielkanocnej?

10. Kim był Człowiek-Ptak?

11. Wyspa w kulturze popularnej: komiksy.

12. Wyspa w relacjach podróżniczych: błędne poglądy.

13. Wyspa w relacjach podróżniczych: zafałszowane przekłady.

14. Wyspa oczyma Rapanujczyków: film Leo Pakaratiego.

15. Dzisiejsze problemy Wyspy Wielkanocnej.

Literatura:

• wybrane artykuły z periodyków: „Rapa Nui Journal”, „Revista de Marina”, „Revista Pacífico”

• J. Diamond, Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (1 rozdział)

• T. L. Hunt, Rethinking the Fall of Easter Island, American Scientist, IX-X 2006

• Z. Jakubowska[-Vorbrich], Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie. Wyspa Wielkanocna w osiemnastowiecznych relacjach podróżników na tle rozważań o spotkaniu kultur, ISIiI UW – MHPRL, Warszawa 2013 (fragmenty)

• Z. Jakubowska[-Vorbrich], Still More to Discover. Easter Island in an Unknown Manuscript by the Forsters from the 18th Century / Wciąż odkrywana. Wyspa Wielkanocna w nieznanym rękopisie Forsterów z XVIII wieku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Warszawa 2014

• Z. Jakubowska[-Vorbrich], „Wyspa Wielkanocna: egzystencja etni polinezyjskiej w ramach państwa chilijskiego” [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Jacek Knopek, Michał Drgas [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 112–132

• Z. Jakubowska[-Vorbrich], „Aneksja Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) przez Chile”, Nautologia, nr 152, 2015, ss. 43–50

• Z. Jakubowska-Vorbrich, „Legends and Traditions of Easter Island (Rapa Nui) and Problems of Their Translation”, w: Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, Band 2, eds. Piotr Sulikowski, Anna Sulikowska, Emil Lesner, Verlag Dr. Kovač, 2018, ss. 361-384.

• Z. Jakubowska[-Vorbrich], „Dawne rolnictwo Wyspy Wielkanocnej. Polemiczne podejście do teorii upadku społeczeństwa”. Myśl Ludowa nr 8/2016, ss. 137–162

Efekty uczenia się:

W efekcie uczestnictwa w zajęciach student nauczy się następujących rzeczy:

Wiedza

• KW02, KW03, KW04:

• będzie dysponował zestawem terminów oraz pojęć charakterystycznych dla historii i kultury tego regionu

• posiądzie podstawowy aparat pojęciowy pomocny w dalszych studiach nad tematem;

• posiądzie podstawową wiedzę na temat głęboko interdyscyplinarnego charakteru omawianych zagadnień (historia, filozofia, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo, antropologia, socjologia, geografia, biologia…);

Umiejętności

• będzie umiał identyfikować poszczególne etapy zarysu dziejów Wyspy Wielkanocnej;

• KU01: będzie potrafił - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje;

• KU04: będzie potrafił posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa i historii w typowych sytuacjach profesjonalnych

• KU06: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

• KU09: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią związanych

Kompetencje społeczne

• będzie potrafił krytycznie podchodzić do stereotypowego obrazu Wyspy Wielkanocnej oraz do popularnych, zafałszowanych poglądów na jej temat.

• będzie umiał scharakteryzować i ocenić rolę oraz postawę Europy w dawnych kontaktach z nieznanymi kulturami;

• posiądzie zdolność umysłowego wykraczania poza ramy eurocentryzmu, na który jesteśmy poniekąd skazani z racji wychowania się w kulturze i mentalności europejskiej.

• K-K06: będzie mieć świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień zaangażowania uczestników – w tym przygotowywanie referatów. Istotna będzie także obecność. Na zakończenie kursu studenci przystąpią do pisemnego zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
Prowadzący grup: Zuzanna Jakubowska-Vorbrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.