Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty bloku pedagogicznego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty bloku pedagogicznego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
1400-013DBSPP brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów uzyskujących uprawnienia do nauczania biologii. Obejmuje 60 godzin ćwiczeń prowadzonych w sali i na platformie Kampus. Cele i treści zajęć zintegrowane są z prowadzonymi przez studentów w tym samym semestrze 15-godzinnymi praktykami [Praktyki zawodowe w szkole ponadpodstawowej (śródroczne)], dzięki czemu łączona jest teoria i praktyka prowadzenia lekcji biologii w liceach i technikach.

Jest kursem poświęconym umiejętnościom planowa poszczególnych elementów procesu dydaktycznego - począwszy od projektowania celów edukacyjnych, zadań uczniowskich, poprzez fazy lekcji, aż po sposoby weryfikacji efektów.

Studenci nabywają wiedzę na temat systemu edukacji, elementów teorii uczenia się i nauczania i warsztatu pracy nauczyciela biologii. Zajęcia kładą nacisk na praktyczne umiejętności stosowania metod podających i aktywizujących, projektowania doświadczeń biologicznych, tworzenia, wyszukiwania i weryfikacji nowoczesnych środków dydaktycznych.

Strona przedmiotu
1400-014DPiBwSP1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Dydaktyka biologii w szkole podstawowej cz.1. jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów uzyskujących uprawnienia do nauczania biologii i przyrody. Obejmuje 60 godzin ćwiczeń prowadzonych w sali Wydziału Biologii. Cele i treści zajęć zintegrowane są z prowadzonymi przez studentów w tym samym semestrze 15-godzinnymi praktykami w szkole podstawowej [Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (śródroczne)], dzięki czemu łączona jest teoria i praktyka prowadzenia lekcji biologii.

Jest kursem poświęconym umiejętnościom planowa poszczególnych elementów procesu dydaktycznego - począwszy od projektowania celów edukacyjnych, zadań uczniowskich, poprzez fazy lekcji, aż po projektowanie działów, oraz sposoby weryfikacji efektów i pomiar dydaktyczny.

Studenci nabywają wiedzę na temat systemu edukacji, elementów teorii uczenia się i nauczania i warsztatu pracy nauczyciela biologii i przyrody.

Strona przedmiotu
1400-014DPiBwSP2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dydaktyka biologii w szkole podstawowej cz.2. jest przedmiotem przeznaczonym dla studentów uzyskujących uprawnienia do nauczania biologii i przyrody. Obejmuje 60 godzin ćwiczeń prowadzonych w sali Wydziału Biologii.

Jest kursem poświęconym praktycznym umiejętnościom stosowania metod aktywizujących na poziomie szkoły podstawowej - projektowania i organizowania doświadczeń biologicznych, prowadzenia projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii informacyjnej, tworzenia, wyszukiwania i weryfikacji nowoczesnych środków dydaktycznych, prowadzenia zajęć terenowych.

Strona przedmiotu
3007-ZNP2-EM brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-PED-P-Ć
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie podstawowych aspektów pracy w szkole oraz kształtowanie umiejętności, niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Strona przedmiotu
2300-PED-P-WZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć zintegrowanych z realizacją praktyk zawodowych jest przygotowanie do dokonywania refleksji pedagogicznej w wyniku krytycznej analizy praktyki edukacyjnej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw wychowania i różnych aspektów pracy nauczyciela w szkole.

Strona przedmiotu
2300-PED-PN-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą w szkole. Omawiane treści odwołują do podstawy naukowej i formalno-prawnej pedagogiki, niezbędnej do rzetelnej analizy własnej pracy. Stanowią punkt wyjścia do ćwiczeń i praktyk dla przyszłych nauczycieli.

Strona przedmiotu
1400-012PDNwz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stworzenie możliwości przedyskutowania istotnych zagadnień i problemów związanych z pracą nauczyciela w szkole. W szczególności studenci będą dzielili się refleksjami na temat wykorzystania w praktyce wiedzy uzyskanej na wcześniejszych zajęciach z pedagogiki. Będzie ona skoncentrowana wokół zagadnień powiązanych z rolą i zadaniami nauczyciela w procesie nauczania/uczenia się oraz odpowiedzialnością za proces nauczania. Studenci będą analizowali sam proces nauczania/uczenia się, tzn. planowania, doboru odpowiednich narzędzi i metod, monitorowania i oceny rezultatów jego przebiegu. Zweryfikują wiedzę na temat obserwowanych warunków działania nauczyciela w szkolnym otoczeniu, w tym problemów związanych ze współpracą z innymi nauczycielami, rodzicami i otoczeniem szkoły. Będą mieli możliwość przedyskutować etyczne podstawy uprawiania tego zawodu.

Strona przedmiotu
1400-012PDN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Celem zajęć jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą nauczyciela w szkole. W szczególności studenci uzyskają wiedzę na temat nauk pedagogicznych, badań edukacyjnych i możliwości ich wykorzystania w praktyce, roli nauczyciela i powiązanej z nią odpowiedzialności za proces nauczania. Poznają podstawowe uwarunkowania instytucjonalne dotyczące szkoły i systemu edukacji oraz warunki działania nauczyciela w szkolnym otoczeniu, w tym współpracy z nauczycielami, rodzicami i otoczeniem szkoły. Będą mieli możliwość zrozumieć rolę nauczyciela i etyczne podstawy uprawiania tego zawodu.

Strona przedmiotu
1400-013PDNc brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja teoretycznych podstaw wychowania oraz kluczowych zagadnień i problemów związanych z pracą nauczyciela w szkole. W szczególności studenci uzyskają wiedzę na temat pracy wychowawczej, roli nauczyciela wychowawcy i powiązanej z nią odpowiedzialności za proces nauczania i wychowania. Poznają sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się oraz sposoby pracy z nimi. Dowiedzą się o istotnych dla nauczycieli aspektach prawa oświatowego, w tym o podstawowych uwarunkowaniach instytucjonalnych szkoły i systemu edukacji oraz warunkach działania nauczyciela w szkolnym otoczeniu. Będą mieli możliwość zrozumieć rolę nauczyciela i etyczne podstawy uprawiania tego zawodu.

Strona przedmiotu
1400-011PDB brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela biologii we wszystkich typach szkół, w szczególności ukształtowanie nauczyciela jako „refleksyjnego praktyka”.

Strona przedmiotu
1400-013PD brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pełnienia funkcji nauczyciela:

• poznanie podstawowych zasad, strategii i metod kształcenia, różnorodnych form oceniania i pomiaru dydaktycznego;

• przygotowanie scenariuszy lekcji oraz hospitację i analizę przeprowadzonych zajęć;

• zapoznanie się ze standardami kształcenia nauczycieli i zasady awansu zawodowego.

UWAGA:

1. Po uzgodnieniu z grupą studencką niektóre zajęcia mogą zostać zblokowane.

2. Cześć zajęć odbywa się w systemie e-learningowym z wykorzystaniem platformy internetowej.

Strona przedmiotu
1900-0PGNP-PED-B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów biologii, przyszłych nauczycieli przedmiotu „Przyroda” w klasie IV szkoły podstawowej, do nauczania treści geograficznych zawartych w podstawie programowej tego przedmiotu oraz rozwijania u swoich przyszłych uczniów podstawowych umiejętności przyrodniczo-geograficznych, a także postaw związanych z szeroko pojmowaną ochroną środowiska geograficznego, w tym realizacji działań na jego rzecz.

Strona przedmiotu
1400-0FWPPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji w szkole wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Strona przedmiotu
2300-PED-Pr-PP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności podczas samodzielnej realizacji wyznaczonych zadań, pogłębianie refleksji psychologiczno-pedagogicznej wobec sytuacji wychowawczych i dydaktycznych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Strona przedmiotu
1400-016PZSPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zintegrowanych z dydaktyką biologii i przyrody w szkole podstawowej jest wykorzystanie zdobytej na ćwiczeniach i wykładach wiedzy i umiejętności podczas realizacji wyznaczonych zadań w szkole podstawowej, pogłębianie refleksji wobec zaobserwowanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Strona przedmiotu
1400-015PZSPPC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Celem praktyk w szkole ponadpodstawowej jest wykorzystanie zdobytej na ćwiczeniach i wykładach wiedzy i umiejętności podczas realizacji wyznaczonych zadań w szkole ponadpodstawowej, pogłębianie refleksji wobec zaobserwowanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Strona przedmiotu
1400-015PZSPPS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zintegrowanych z dydaktyką biologii jest wykorzystanie zdobytej na ćwiczeniach i wykładach wiedzy i umiejętności podczas realizacji wyznaczonych zadań w szkole ponadpodstawowej, pogłębianie refleksji wobec zaobserwowanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w szkole, a także doskonalenie umiejętności dokumentowania i ewaluacji własnej pracy.

Strona przedmiotu
1400-016PZSPbC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-016PZSPpC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PED-03 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-ZNP-BIO-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela; m.in. zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych oraz znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości i swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, wzbudzenie autorefleksji. Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in następujące zagadnienia:charakterystyka i wpływ procesów spostrzegania społecznego na relacje nauczyciel- uczeń, zmiany rozwojowe okresu adolescencji i rola nauczyciela jako osoby wspierającej w tym okresie życia, zagadnienia w komunikacji jedno- i dwustronnej, rozpoznawanie i radzenie sobie z konfliktami, współpraca z psychologiem szkolnym, PPP, opieka nad uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, zagadnienia wypalenia zawodowego.

Strona przedmiotu
1400-012PsDN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja wiedzy psychologicznej w ujęciu, który ma walor aplikacyjny dla przyszłych nauczycieli, czyli pomaga zastosować wiedzę psychologiczną do rozumienia drugiego człowieka (ucznia/wychowanka), przebiegu procesów psychicznych i zachowania w określonym środowisku/kontekście społecznym. Ponadto, wykład ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat typowego i nietypowego rozwoju oraz powszechnie występujących trudności wychowawczych.

Strona przedmiotu
2500-PED-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-ZNP-BIO-5 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-012PsDNc brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1400-012PsDNwz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Celem zajęć odwołujących się do doświadczeń studentów z praktyk zawodowych jest rozpoznanie i ćwiczenie kompetencji, koniecznych do efektywnego podejmowania zadań nauczyciela, w tym m.in.: zapoznanie się i ćwiczenie praktycznego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej, rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych i emocjonalnych, oraz ich znaczenie dla pracy nauczyciela, poszerzenie świadomości swojego sposobu funkcjonowania społecznego i emocjonalnego, wzbudzanie autorefleksyjności studentów specjalizacji nauczycielskich.

Strona przedmiotu
1400-011RB2 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozpoznanie poziomu kompetencji biologicznych studentów, oraz pojęcie przez nich działań zmierzających do rozwoju jako nauczyciela biologii na wszystkich etapach edukacyjnych, w szczególności:

• Udoskonalenie znajomości podstawowych zjawisk i procesów biologicznych.

• Ćwiczenie posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.

• Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

• Pogłębienie znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.

Strona przedmiotu
1400-011RB1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą rozpoznaniu poziomu kompetencji biologicznych i przyrodniczych studentów, pozwalających na podjęcie przez nich działań zmierzających do rozwoju jako nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych w obrębie następujących grup zagadnień:

• Znajomość różnorodności biologicznej;

• Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

• Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.

• Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.

• Kształtowanie postaw wobec przyrody i środowiska.

Strona przedmiotu
1400-012TIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wzrost wiedzy studentów dotyczącej różnych nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)