Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
1900-7-KBG-GP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej gospodarki przestrzennej Omawiane są też założenia programowe wszystkich trzech specjalności realizowanych na kierunku gospodarka przestrzenna: urbanistyka i rewitalizacja; zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym; foresight terytorialny.

Strona przedmiotu
1900-7-MPRM-UIR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zostaną omówione najważniejsze procesy prowadzące do rozpadu przestrzennego funkcji miast. Geneza modeli funkcjonalno-przestrzennych. Ich modyfikacje i dostosowywanie do różnych kultur i regionów świata. Procesy strukturalne w przestrzeni miast europejskich, amerykańskich, południowoamerykańskich, afrykańskich czy azjatyckich osadzone były silnie w przestrzeni kulturowej. procesy globalizacji unifikują przestrzeń. Na to nakładają się interakcje ekonomiczno-polityczne zmieniające miasta oraz działania planistyczne zmierzające do wprowadzenia bardziej zrównoważonych miast.

Strona przedmiotu
1900-7-PLPP-UR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje z teoretycznymi podstawami formułowania ustaleń polityki przestrzennej, systemami prawnymi planowania przestrzennego oraz polityką przestrzenną Polski i wybranych krajów europejskich.

Strona przedmiotu
1900-7-PPWK-UR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym oraz nabycie podstawowych umiejętności praktycznych posługiwania się oprogramowaniem, pozwalającym na stworzenie rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także samodzielne rozwijanie znajomości oprogramowania dla indywidualnie sprecyzowanych celów.

Strona przedmiotu
1900-7-RTZ-UIR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie możliwie szerokiego zakresu zagadnień związanych z przywracaniem użyteczności terenom zdegradowanym na skutek działalności człowieka i sił przyrody. Przedmiot służy prezentacji podstawowych informacji z zakresu skali problemu, jakim są tereny zdegradowane, metod stosowanych w ich rekultywacji i regulacji prawnych obejmujących ten zakres tematyczny.

Strona przedmiotu
1900-7-REW-GP-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-7-ROMP-UIR-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium omówione zostaną najważniejsze aspekty procesów rewitalizacji w wybranych miastach w Polsce i zagranicą.

Strona przedmiotu
1900-7-SUR-UIR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych zagadnień i metodologii badań dotyczących rewitalizacji.

Strona przedmiotu
1900-7-SAU-UIR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ideą główną wprowadzenia przedmiotu Studia i analizy urbanistyczne jest uświadomienie studentom złożoności procesów rewitalizacyjnych. Poprawne zdiagnozowanie występujących na danym obszarze problemów i zależności pomiędzy nimi leży u podstaw skutecznego przeprowadzenia przyszłych programów i projektów rewitalizacji.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)