Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym ... - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym ... - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-7-DSST-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każde zajęcia poświęcone są konkretnemu dylematowi strategicznemu, z którym mierzą się samorządy lokalne. Zajęcia skonstruowane są zgodnie z następującym schematem:

1. Sedno sprawy, czyli na czym dokładnie polega ten dylemat

2. Geneza, czyli dlaczego w ogóle taki dylemat jest istotny (i warty rozważenia)

3. Teorie, czyli czy postawiony dylemat ma swoje odniesienie w znanych koncepcjach teoretycznych (i czy znajdziemy tam ew. odpowiedzi na postawione dylematy)

4. Praktyka, czyli jak z tym dylematem radzą sobie samorządy

5. Dyskusja

Strona przedmiotu
1900-7-FL-PS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu prezentowane są zagadnienia dotyczące zasad konstrukcji idealnego systemu finansowania samorządów oraz jego roli w funkcjonowaniu finansów publicznych. Poszczególne zagadnienia omawiane w ramach wykładu ilustrowane są przykładami z różnych krajów europejskich. Ćwiczenia umożliwiają praktyczne poznanie wybranych technik planowania finansowego oraz zarządzania finansami w samorządach terytorialnych, w tym podstawowych metod analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa komunalnego.

Strona przedmiotu
1900-7-GIS-ZST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do pracy z danymi przestrzennymi w kontekście planowania przestrzennego. Obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę i wizualizację danych, a także otrzymywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych.

Strona przedmiotu
1900-7-IE-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom pozyskać wiedzę na temat integracji europejskiej - jej przyczyn, celów politycznych oraz społeczno-ekonomicznych oraz przebiegu w ujęciu historycznym od zakończenia II wojny światowej do dnia dzisiejszego. W ramach zajęć zostaną omówione instytucje europejskie (ich rola, znaczenie, sposób działania, priorytety), porządek prawny (w tym przede wszystkim Traktaty) oraz najważniejsze polityki UE takie jak polityka regionalna, Wspólna Polityka Rolna, konkurencji, transportowa, klimatyczna, itp. W ramach zajęć studenci uzyskują pomoc w rozumieniu dynamiki procesu integracji, wyzwań oraz sposobów odpowiedzi na nie. Szczególne miejsce zajmuje przebieg i jego ocena procesu integracji europejskiej w Polsce w tym wpływ polityki klimatycznej na nasze perspektywy rozwojowe.

Strona przedmiotu
1900-7-JMBS-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami stosowania jakościowych metod badawczych w badaniach społecznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi metodami jakościowymi takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony, grupa fokusowa, analiza dokumentów/danych zastanych oraz poszczególnymi etapami planowania oraz realizacji badania jakościowego.

Strona przedmiotu
1900-7-KBG-GP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej gospodarki przestrzennej Omawiane są też założenia programowe wszystkich trzech specjalności realizowanych na kierunku gospodarka przestrzenna: urbanistyka i rewitalizacja; zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym; foresight terytorialny.

Strona przedmiotu
1900-7-PROS-ZST
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-7-REW-GP-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-7-ST1-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomoże studentom w zrozumieniu funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie jako demokratycznych instytucji politycznych. Pozwoli także na poznanie różnych modeli samorządowych w krajach europejskich. Wykład stanowi całość z wykładem "Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II"

Strona przedmiotu
1900-7-TR-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom na zapoznanie się z doktrynami i koncepcjami powstałymi na gruncie ekonomii, geografii i badań regionalnych dotyczących przyczyn zróżnicowań terytorialnych, celów i czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami.

W czasie wykładu zostaną zaprezentowane także implikacje prezentowanych teorii dla prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej oraz innych polityk publicznych ukierunkowanych sektorowo bądź horyzontalnie (tematycznie).

Dla lepszego zobrazowania powiązań pomiędzy teorią a praktyką zostaną przedstawione prawdziwe aplikacje teorii do polityki wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego w krajach OECD, UE i w Polsce.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)