Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L
3007-ZNP-EM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Strona przedmiotu
3007-G1A3JJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu jego uczestnicy uczą się, jak samodzielnie przygotowywać materiały dydaktyczne wykorzystywane w dydaktyce na wszystkich poziomach nauczania, w różnych grupach wiekowych, zawodowych oraz jednorodnych i niejednorodnych językowo. Zapoznają się także z najnowszymi publikacjami i zasobami internetowymi dotyczącymi jpjo.

Strona przedmiotu
3007-G1A3JP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z historią zbiorowości polonocentrycznych poza granicami Polski cechami specyficznymi ich języka i uwarunkowaniami zewnętrznojęzykowymi jego rozwoju oraz z podstawami metodologii badań w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3007-G1A3ME brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. W trakcie kursu student zapoznaje się z metodami i technikami nauczania: wymowy i intonacji, pisowni, słownictwa oraz gramatyki. Zdobywa wiedzę z zakresu nauczania i rozwijania następujących umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Strona przedmiotu
3007-G1A3OR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają wymiar praktyczny i poświęcone są samodzielnemu opracowaniu dydaktycznych materiałów glottodydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z wymaganiami edytorskimi, językowymi oraz edukacyjnymi, które muszą spełnić podręczniki akceprowane przez MEi N. Dodatkowo studneci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z DTP . Głównu trzon zajęć będzie stanowiło opracowanie w zeposłach zamkniętych jednostek lekcyjnych - fragmentów podręcznika na poziom A2 lub B1.

Strona przedmiotu
3007-G1A3PG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest nabycie praktycznych doświadczeń w pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego i skonfrontowanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego jako obcego z praktycznym nauczaniem.

Strona przedmiotu
3007-G1A3PP-P brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-G1A3PZ-E brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-G1A3TP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz sposobami testowania znajomości języka polskiego jako obcego. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pisania zadań testowych i oceniania wyników.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)