Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3007-ZNP-EM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Strona przedmiotu
3007-N1A3PS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konstrukcja i spójność tekstu; przekształcanie tekstu; realizacja wybranego gatunku.

Strona przedmiotu
3007-N1A3PE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są pracy nauczyciela polonisty (w ramach szkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej) z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sposobach dostosowywania treści kształcenia, form i metod dydaktycznych do możliwości intelektualnych i fizycznych uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi.

Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Będą składały się z części teoretycznej, dyskusyjnej oraz ćwiczeniowej, w trakcie której uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania (istotne przy ocenie końcowej).

Strona przedmiotu
3007-N1A3PP-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne odbywają się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych.

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-N1A3PZ-E brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej

wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Strona przedmiotu
3007-N1A3PW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat ma na celu kształcenie najważniejszych umiejętności praktycznych z perspektywy psychologicznej, potrzebnych do pracy nauczyciela polonisty. Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny, będą prowadzone metodą warsztatową. Każdy blok będzie składał się z części dyskusyjnej oraz ćwiczeniowej, w trakcie której uczestnicy będą wykonywali różnorodne zadania (odgrywanie scenek, szkolnych rozmów, przygotowywanie lekcji)...

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)