Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

II rok studiów licencjackich (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: II rok studiów licencjackich
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
3102-LANS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systematyczny przegląd podstawowych pojęć i koncepcji dotyczących życia społecznego z perspektywy antropologii społecznej. Prezentacja obszarów penetracji etnograficznej poprzez pryzmat stosowanego w tym nurcie antropologii społecznej podziału na: [1] pokrewieństwo, relacje i wspólnotę; [2] powiązania ekonomiczne i strategie przetrwania, [3] procesy polityczne i stosunki władzy, oraz [4] kosmologię, moralność i wiedzę.

Strona przedmiotu
3102-LKSOC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klasyczne teorie socjologiczne to wykład przybliżający podstawy i główne inspiracje socjologii jako teorii społeczeństwa, a także prace ważnych przedstawicieli dyscypliny. Nacisk zostanie położony na sposób, w jaki autorzy, tworzący w różnych czasach i kontekstach, konceptualizowali świat społeczny.

Dobór tematów kształtowany jest zgodnie z tradycją, która podstawy teorii socjologicznej rozumie szeroko i włącza w nie także tych autorów (z kręgu filozofii i myśli politycznej), którzy tworzyli na długo przed powstaniem socjologii jako naukowej dyscypliny. Aby powstała socjologia jako naukowa teoria i technika badania społeczeństwa, konieczne było przyjęcie ogólnych założeń na temat tego, czym jest świat społeczny, jak trwa i jak się zmienia.

Dzięki szerszym ramom historycznym, studenci mają szansę z dystansu spojrzeć na nowsze teorie i metody, a także pełniej rozumieć współczesne debaty społeczne i polityczne.

Strona przedmiotu
3102-LLBT1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LLBT2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LLBT3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LLBT4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 56 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LL221 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt ma na celu analizę alternatyw rolniczych, takich jak rolnictwo ekologiczne, czy ruchy nowo-chłopskie w kontekście współczesnej wsi, która coraz bardziej się wyludnia i przekształca w miejsce rozwoju przemysłowej produkcji rolnej lub w atrakcję turystyczną. Badania grupy laboratoryjnej prowadzone będą w okolicach Grzybowa, w województwie mazowieckim. Tematy, które będą nas interesować, to między innymi: wartości stojące za różnymi modelami rolnictwa, zmieniająca się sytuacja gospodarcza na wsi, jej wpływ na lokalne relacje społeczne (w tym na gospodarkę wzajemności i na relacje pomiędzy reprezentantami różnych rodzajów gospodarstw), podejście do pracy, planowanie i podejmowanie decyzji w różnych modelach rolniczych, wpływ mechanizmów rynkowych i polityki rolnej na działalność rolniczą, konsumenci gospodarstw alternatywnych i ich relacje z rolnikami.

Strona przedmiotu
3102-LL222 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Anna Malewska-Szałygin

Projekt zatytułowany „Dynamika wyobrażeń społecznych.” szuka odpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób zmieniły się wyobrażenia społeczne (stereotypy) dotyczące mieszkańców Ukrainy w sytuacji, gdy kontakt bezpośredni gwałtownie się zwiększył w wyniku wydarzeń takich jak masowa migracja spowodowana wojną. Badania będą prowadzone w gminie Nowy Targ, na Podhalu.

Strona przedmiotu
3102-LL223 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To laboratorium zajmie się relacjami ludzi, wody i innych stworzeń na Odrze dotkniętej katastrofą ekologiczną. Jest to zaproszenie do badań etnograficznych nad zmianami klimatycznymi, antropopresją i sytuacją wód w Polsce. Głównymi pytaniami badawczymi są: Co to znaczy śmierć rzeki? Jak i kto (ludzie i inne byty) odpowiadają na zaistniałą sytuację? Czy w obliczu kryzysu można szukać nadziei? Jak kształtują się kulturowe, lokalne aspekty życia w kryzysie ekologicznym? Grupa zajmie się społecznymi konsekwencjami trwającej na Odrze katastrofy, wyobrażeniami rzeki, sposobami radzenia sobie z kryzysem (np. samoorganizacją, aktywizmem, planami ekologicznej odbudowy Odry przeciwstawianymi dalszej jej regulacji, tworzonymi na temat Odry opowieściami). Istotną kwestią będzie refleksja nad transformacyjnymi aspektami kryzysu. Prace będą miały charakter antropologiczny i trans-dyscyplinarny.

Strona przedmiotu
3102-LTCI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zastosowań technologii cyfrowej w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji i wiedzy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)