Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1300-WAPSW brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
1300-WGNTP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geotermia niskotemperaturowa (GNE) aktualnie przeżywa intensywny rozkwit, ponieważ tego typu systemy grzewcze mogą być stosowane nawet w niewielkich inwestycjach typu dom jednorodzinny. Z drugiej strony GNE jest jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła ziemi umożliwiają urządzenia zwane powszechnie pompami ciepła. W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat procesów i zjawisk wpływających na transport ciepła w skorupie ziemskiej, właściwości termomechaniczne skał. Zapoznają się z technologicznymi możliwościami pozyskania energii geotermalnej oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie stanowią one dla środowiska gruntowo-wodnego. Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce w czasie realizacji projektów. Przewiduje się również wizyty studyjne mające na celu zapoznanie się z laboratoryjnymi i polowymi metodami badawczymi właściwości termomechanicznych utworów skalno-gruntowych.

Strona przedmiotu
1300-WPTNSL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony w formie kursu terenowo-laboratoryjnego. Obejmuje kurs terenowy oraz zajęcia stacjonarne w wybranych laboratoriach i pracowniach Wydziału Geologii UW.

W czasie kursu terenowego studenci wykonują czynności techniczne i badawcze na profilu skalnym.

W czasie zajęć stacjonarnych uczestniczą w prezentacji aparatury i wybranych metod badawczych w laboratoriach Wydziału Geologii.

W pracowniach WG wykonują opracowanie zgromadzonych przez siebie wyników badań. Studenci przygotowują indywidualną prezentację lub poster z wnioskami merytorycznymi, która jest podstawą uzyskania oceny zaliczeniowej.

Na każdym etapie prac studentów prowadzone są na bieżąco wykłady uzupełniające wiedzę i konsultacje.

Strona przedmiotu
1300-WWTMGE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Praktikum - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 42 godz. zajęć, głównie praktycznych, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W ramach zajęć omówiona zostanie teoria oraz wykonane zostaną pomiary, przetwarzanie i interpretacja metodą georadarową (GPR) oraz elektrooporową (ERT).

Strona przedmiotu
1300-WZZW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja najważniejszych procesów kształtujących oblicze Ziemi na tle historii geologicznej planety.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)