Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej po 1989 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A3LX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej po 1989 r.
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład kursowy służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej w okresie po 1989 roku. Omówione zostaną zasadnicze przemian w liryce, epice i dramacie.

Pełny opis:

Wykład kursowy służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej w okresie po 1989 roku. Omówione zostaną zasadnicze przemian w liryce, epice i dramacie.

Wykład ma ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje się na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Studenci poznają przemiany życia literackiego ostatnich dekad. Analizie i problematyzacji poddane zostaną kluczowe dla najnowszej literatury zjawiska, tematy oraz ich formalne ujęcia wraz z towarzyszącym im kontekstem historycznym, filozoficznym, politycznym i społecznym. Zostaną one omówione na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych po roku 1989. Ukazaniu przemian najnowszej prozy, poezji oraz dramatu towarzyszyć będzie również przybliżenie służących ich opisowi kategorii badawczych.

Literatura:

Chronologia zdarzeń w literaturze po ’89 roku

1.Senilia i autobiografizm w poezji: Cz. Miłosz, Zb.Herbert, T.Różewicz

2. M. Głowiński, E. Kuryluk, M. Tulli

3. M. Świetlicki, J. Podsiadło, E. Tkaczyszyn-Dycki

T. Różycki, J. Hartwig, K. Miłobędzka

(także roczniki 70. i 80.: klasycyści, Wencel, Dąbrowski, Dehnel) i lingwiści (Szpindler, Pułka, Mueler-Liczner)

4.J. Pilch, J. Sosnowski, A. Stasiuk, P. Szewc

5. St. Barańczak, A. Zagajewski, E. Lipska

6. W. Myśliwski, J.Pilch, P.Huelle, A.Stasiuk, M.Tulli

7. M.Witkowski, W.Kuczok, D.Masłowska, J.Kapela

8. M. Wilk, A. Tuszyńska, J. Bator, Cz. Miłosz („Wyprawa w dwudziestolecie”),

J. Hugo-Bader, W. Tochman

9. „Baltazar” Sł.Mrożka, „Szpetni czterdziestoletni” A. Osieckiej, „Pamiętam, że było gorąco” T.Konwickiego

10. „Tajny dziennik” M.Białoszewskiego, „Dzienniki” J. Pilcha, „Kręgi obcości” M. Głowińskiego

11. „W ogrodzie pamięci” J. Olczak-Ronikier, „Książka mojego ojca” K.T.Toeplitz, „Rodzina Słonimskich” J. Kumanieckiej, „Przypisy do biografii ” M. Wyki

12.„Antygona w Nowym Yorku” J. Głowackiego, „Opowieść o matce i ojczyźnie” B. Keff, „Nasza klasa” T. Słobodzianka

13. J.T. Gross i najnowsza literatura o Zagładzie.

14.Krytyka literacka: eseje J. Jarzębskiego, P. Czaplińakiego, J. Gutorowa,

J. Klejnockiego, J. Gondowicza

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna podstawowe kategorie krytyczno- i historycznoliterackie stosowane do literatury najnowszej.

Orientuje się w najważniejszych zjawiskach literatury po roku 1989.

Ma podstawową wiedzę o periodyzacji literatury drugiej połowy XX wieku.

Umiejętności: potrafi odróżnić zasadnicze strategie literatury po roku 1989.

Umie interpretować, dyskutować i wyciągać wnioski z analizy wybranych utworów najnowszej literatury. Umie korzystać z zasadniczych książek krytyczno- i historycznoliterackich, by orientować się w rozmaitości literatury współczesnej.

Kompetencje: umie analizować, oceniać, selekcjonować teksty. Jest świadomy etycznego wymiaru najnowszej literatury w jej poszukiwaniach i ocenach współczesności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na stopień. Na ostatnich zajęciach sprawdzian w postaci pisemnej odpowiedzi na kilka pytań tzw. „otwartych”, pozwalających wykazać się znajomością tematów poruszanych na wykładzie. Obowiązuje lista obecności na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Ewelina Wierzejska, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jan Potkański, Ewelina Wierzejska
Prowadzący grup: Jan Potkański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.