Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu i technika mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-ZNP-EM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu i technika mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Nauczanie fizyki; przedmioty dla II roku
Polonistyka, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty bloku pedagogicznego Wydziału Geografii
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia (program od 2017)
Specjalizacja nauczycielska, studia I stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu.

Pełny opis:

W ramach warsztatów realizowane są następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie budowy oraz działania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania w zawodowej pracy głosem.

2. Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała.

3. Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu.

4. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, podparcie oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy wydechowej.

5. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie rezonatorów.

6. Ćwiczenia artykulacyjne.

7. Praca nad techniką mowy.

8. Praca z tekstem.

9. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy autoprezentacji.

10. Higiena pracy głosem

Literatura:

1. Bednarek J. D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002

2. Ciecierska-Zajdel B., Trening głosu, Warszawa 2012

3. Emisja głosu nauczyciela, red. M. Przybysz-Piwko. Warszawa 2006

4. Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1995

5. Linklater K., Uwolnij swój głos, Kraków 2012

6. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź 2011

7. Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003

8. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.

9. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007

10. Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław 2001.

11. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Zna mechanizmy tworzenia głosu.

2. Potrafi opisać budowę narządu głosu.

3. Zna zasady higieny pracy głosem.

4. Umie rozpoznać nieprawidłowości mogące prowadzić do złych nawyków emisyjnych.

Umiejętności

Student:

1. Potrafi modyfikować złe nawyki emisyjne i artykulacyjne.

2. Potrafi zaprezentować ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz poprawiające technikę mowy.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Akceptuje różnice wynikające z indywidualnych możliwości oraz ograniczeń w tworzeniu głosu i mowy.

2. Rozumie wpływ procesów psychicznych i fizycznych na indywidualną jakość głosu.

3. Docenia estetyczne walory wypowiedzi ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła i kontrola obecności (szczegółowe warunki zaliczenia w części B sylabusa)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykaz tematów obowiązujących we wszystkich grupach przedmiotu w sem. 2020Z z określeniem zdalnej formy realizowania tematów:

Wprowadzenie do zajęć emisji głosu SYNCHRONICZNIE

Budowa aparatu artykulacyjno-fonacyjnej SYNCHRONICZNIE

Przygotowanie ciała do pracy głosem SYNCHRONICZNIE

Usprawnianie motoryki artykulacyjnej SYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia oddechowe ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia fonacyjne i rezonacyjne ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia artykulacyjne ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia relaksacyjne ASYNCHRONICZNIE

Kontrola ćwiczeń wykonywanych w trybie asynchronicznych - samoobserwacja SYNCHRONICZNIE

Błędy wymawianiowe i ich korekta SYNCHRONICZNIE

Higiena głosu i choroby SYNCHRONICZNIE

Zaliczenie końcowe SYNCHRONICZNIE

Zajęcia SYNCHRONICZNE będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet, materiały do zajęć ASYNCHRONICZNYCH będą przesłane mailowo.

Poszczególne tematy mogą być realizowane na więcej niż jednym spotkaniu. Prowadzący mogą zmienić kolejność realizowania poszczególnych tematów, gdy zajdzie taka konieczność.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w czasie trwania całego kursu.

Zajęcia w formie SYNCHRONICZNEJ będą realizowane w terminach i godzinach określonych planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Beata Ciecierska-Zajdel, Agata Piotrowska-Mastalerz, Joanna Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zawadka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykaz tematów obowiązujących we wszystkich grupach przedmiotu w sem. 2020Z z określeniem zdalnej formy realizowania tematów:

Wprowadzenie do zajęć emisji głosu SYNCHRONICZNIE

Budowa aparatu artykulacyjno-fonacyjnej SYNCHRONICZNIE

Przygotowanie ciała do pracy głosem SYNCHRONICZNIE

Usprawnianie motoryki artykulacyjnej SYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia oddechowe ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia fonacyjne i rezonacyjne ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia artykulacyjne ASYNCHRONICZNIE

Ćwiczenia relaksacyjne ASYNCHRONICZNIE

Kontrola ćwiczeń wykonywanych w trybie asynchronicznych - samoobserwacja SYNCHRONICZNIE

Błędy wymawianiowe i ich korekta SYNCHRONICZNIE

Higiena głosu i choroby SYNCHRONICZNIE

Zaliczenie końcowe SYNCHRONICZNIE

Zajęcia SYNCHRONICZNE będą odbywać się za pośrednictwem Google Meet, materiały do zajęć ASYNCHRONICZNYCH będą przesłane mailowo.

Poszczególne tematy mogą być realizowane na więcej niż jednym spotkaniu. Prowadzący mogą zmienić kolejność realizowania poszczególnych tematów, gdy zajdzie taka konieczność.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w czasie trwania całego kursu.

Zajęcia w formie SYNCHRONICZNEJ będą realizowane w terminach i godzinach określonych planem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.