Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty etnograficzne do wyboru 3102-23L-PEW

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3102-FACT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is designed especially for the graduating students (year 3 of the BA program and year 2 of the MA program) who, while working on their BA/MA dissertations, will make use of contemporary British and American anthropological literature and would like to learn how to better understand it, and how to translate English terms from English to Polish and back. We will also discuss the issue of the hegemony of English in the global production of anthropological knowledge. The course is designed to teach students how to present their achievements internationally, e.g. within the Erasmus mobility, in an essay or oral presentation.

Additional information: Knowledge of Polish is also required for the course.

Strona przedmiotu
3102-LAWK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3102-LAFE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia feministyczna - metodologie to konwersatorium z elementami warsztatu. Zajęcia skierowane są do studentek/ów z podstawowym doświadczeniem pracy terenowej. Mają na celu przekazanie czy poszerzenie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych osadzonych w perspektywie feministycznej, stosowanych w etnologii i antropologii kulturowej, a także w innych naukach społecznych i humanistycznych.

Strona przedmiotu
3102-MAPB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone antropologii miasta i antropologii w mieście, mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi pozycjami z bogatej już literatury antropologicznej poświęconej tematyce badań miejskich.

Strona przedmiotu
3102-LZET
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Objazd - 70 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zastosowanie wiedzy antropologicznej i umiejętności badań etnograficznych w praktyce. Studenci wcielą się w rolę członków zespołu badawczego, któremu postawiono za zadanie przeprowadzenie zwiadu etnograficznego we wsi Markowa. 10 września 2023 roku w tej podkarpackiej wsi odbyła się beatyfikacja rodziny Ulmów, którzy w wyniku donosu, zostali zamordowani przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom w 1944 roku. Celem zwiadu jest uchwycenie pierwszych skutków wpływu beatyfikacji na życie mieszkańców wsi i wizję rozwoju Markowej, oraz sformułowanie pytań badawczych wymagających dalszej pogłębionej eksploracji badawczej.

Strona przedmiotu
3102-LAFA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin „eurazjatycki” bywa rozumiany m. in. jako wyraz traktowania tej dwóch kontynentów jako jednej całości, bez akcentowania granicy między nimi. W ostatnich latach przypomniał o sobie jednak stuletniej dawności termin „eurazjatyzm” (rosyj. evrazijstvo) – prąd ideologiczny (w tym doktryna geopolityczna), akcentujący swoisty charakter Rosji jako formacji społeczno-kulturowej: wcale nie europejskiej, bo uformowanej z azjatyckim udziałem i stąd odmiennej od obu, tworzącej tym samym oddzielny „kontynent” albo "cywilizację", właśnie „eurazjatycką”. Szczególnie w dzisiejszej putinowskiej Rosji, w konsekwencji agresji na Ukrainę i militarnej konfrontacji ze światem zachodnim, ma miejsce propagandowe odcięcie się od Zachodu, deklarowanie przynależności do Wschodu i wzmożone akcentowanie własnej odrębności, opartej na domniemanych wartościach eurazjatyckich. Warto zatem postawić pytanie, „ile Rosji w Azji, ile Azji w Rosji” i rozpatrzeć tę kwestię z kilku stron.

Strona przedmiotu
3102-LGGT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie konwersatorium przyjrzymy się etnologicznym sposobom ujmowania relacji grup, granic i tożsamości etnicznych.

Strona przedmiotu
3102-LKMH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są refleksji nad materialnością/kulturą materialną m.in. w filozofii, archeologii, historii, sztuce, literaturze. Ważnym wątkiem jest również obecność zainteresowań kulturą materialną w etnologii i antropologii kulturowej - począwszy od ujęć klasycznych po współczesne koncepcje powstałe po „zwrocie ku rzeczom”. Druga część zajęć koncentruje się na obecności rzeczy w życiu człowieka oraz refleksji nad ich postrzeganiem, pełnioną rolą, nadawanym znaczeniom itd. Zajęcia mają charakter konwersatorium z elementami warsztatów.

Strona przedmiotu
3102-LLTB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie fenomenu współczesnego ruchu tubylczego, pokazanie kierunków i historycznych uwarunkowań jego rozwoju oraz dyskusja nad podstawowymi kategoriami i pojęciami do jakich się odwołuje.

Strona przedmiotu
3102-LLIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia typu konwersatoryjnego dotyczące tego jakie tematy z zakresu antropologii środowiskowej, etnografii wielogatunkowych, etnobiologii były podejmowane w ostatnich dwudziestu latach przez badaczki i badaczy prowadzących badania w Europie Środkowej i Wschodniej.

Strona przedmiotu
3102-LMER
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to ćwiczenia poświęcone krytycznej analizie relacji ludzi i roślin w mieście. Przedmiotem namysłu będzie wymiar polityczny miejsca roślin w przestrzeni miejskiej.

Strona przedmiotu
3102-LMIE6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Miniatury etnograficzne to zajęcia, podczas których w sposób szczegółowy rozpoznawane jest jedno wybrane zagadnienie z zakresu tradycyjnej kultury materialnej.

Strona przedmiotu
3102-LNIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć skupimy się na szeroko rozumianych związkach pomiędzy kategoriami narodu i płci. Studentki i studenci zapoznają się z klasycznymi teoriami dotyczącymi narodów i nacjonalizmów, a także poznają współczesne perspektywy badawcze wypracowane na gruncie etnologii antropologii i antropologii kulturowej oraz pokrewnych dyscyplin. Chociaż tematyka zajęć nie będzie ograniczona do kontekstu polskiego, szczególną uwagę poświęcimy badaniom prowadzonym na gruncie polskim.

Strona przedmiotu
3102-LNAN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia zwracają uwagę na związki nauk humanistycznych i przedmiotu ich zainteresowań z procesami narodotwórczymi.

Strona przedmiotu
3102-LOMK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metaforyczne odejście od wizualności, które Martin Jay śledził przede wszystkim w obszarze myśli francuskiej nie ziściło się. Było ono jednak dobrą szkołą nie tyle „potępienia” widzenia (zob. tytuł książki Jaya), ile raczej uczyło, że widzenia nie da się sprowadzić do naoczności i oczywistości. Coraz bardziej kontekstualne „czytanie” wizualności doprowadziło do powstania w końcu XX wieku terminu kultura wizualna, pojmowanego (choć nie ma tu powszechnej zgody) jako przedmiot wiedzy i dyscyplina. Zajęcia mają na celu bliższe i wnikliwsze przyjrzenie się fenomenowi wizualności w kulturze współczesnej w odwołaniu do wybranych przykładów, które roboczo i nieekskluzywnie można skoncentrować wokół trzech wymienionych w tytule topików, wzajemnie, rzecz jasna, ze sobą powiązanych. Chciałbym pokazać, że wizualność (kultura wizualna) może być nie tylko obszarem ciekawych badań, ale także wyzwań intelektualnych.

Strona przedmiotu
3102-MPCK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone dla studentów kierunków humanistycznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o elementy wykraczające poza dziedziny typowo humanistyczne. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi terminami i pojęciami używanymi w paleoantropologii i archeologii, poznają także kluczowe wydarzenia/etapy związane z ewolucją homo.

Strona przedmiotu
3102-LPHM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pomyślane zostały jako monograficzne konwersatorium poświęcone jednemu polskiemu regionowi - Podhalu. Będziemy zatem czytać dawne i nowe teksty dotyczące Podhala i górali a następnie o nich dyskutować. Podhale to jeden z najlepiej przebadanych i opisanych regionów etnograficznych w naszym kraju. Od XIX wieku stawało się ono także przestrzenią kształtowania się różnych romantycznych, patriotycznych i religijnych mitów. Będziemy wspólnie się zastanawiać, skąd się one wzięły oraz czy i jak funkcjonują do dziś.

Obowiązkowym elementem zajęć będzie pięciodniowy wyjazd na Podhale.

Strona przedmiotu
3102-LPACI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3102-LRLD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się wokół wieloaspektowości i zróżnicowania praktyk, kryjących się pod pojęciami: regionalność, lokalność, dziedzictwo kulturowe. W rozważaniach ważne miejsce zajmuje refleksja teoretyczna nad operacjonalizacją wymienionych pojęć.

Strona przedmiotu
3102-LRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omawiane są różne wymiary relacji między religiami a tożsamością narodową, nacjonalizmem i państwem na przykładzie Ukrainy.

Strona przedmiotu
3102-LSAPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład nie stanowi systematycznego przeglądu ludów ani kultur Azji, choć rysuje fragmenty tego obrazu. Przedstawiane będą wybrane treści i zagadnienia, m.in. ze sfery duchowości, z obszaru tych kilku kultur azjatyckich, które prowadzący poznawał w trakcie własnych etnograficznych badań terenowych. Będziemy zatem poruszać się po Azji Wschodniej (Chiny, Japonia), Syberii i Azji Centralnej – pasie stepu od Mongolii po Morze Kaspijskie. Jako że wykład zaliczony jest do modułu L2 Globalizacja, migracja, mobilność, wybrane zagadnienia będą tak prezentowane, by uwidaczniał się dynamiczny charakter kultur: wędrówki ludzi, treści i rzeczy, kontakty i zapożyczenia. Uwzględniona też będzie rola Europy jako partnera tych kontaktów. Jednym z zamiarów autora jest też pokazanie słuchaczom, jak mogą wyglądać ich własne wędrówki etnograficzne na obszarze Azji.

Strona przedmiotu
3102-LTTE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne nauczenie studentów tworzenia własnych tekstów, które spełniają wymogi akademickie i są napisane poprawną polszczyzną.

Strona przedmiotu
3102-LISPZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład inspirowany antropologią prawa, ma charakter sprofilowanego wprowadzenia do wiedzy o islamie, jako religii prawa, które reguluje zarówno indywidualne życie codzienne swych wyznawców, jak i wyznacza zasady organizacji i cele polityczne dla całej wspólnoty wiernych. Zajęcia przybliżą słuchaczom zarówno podstawy klasycznej teorii prawa koranicznego, jak i jego praktyczną implementację inspirowaną współczesnym prawem stanowionym oraz zwyczajowym w szczególności na przykładzie krajów Rogu Afryki charakteryzujących się pluralizmem prawnym.

Strona przedmiotu
3102-LWAF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z etnologii i historii Afryki. Wybrano tematy, które były lub są przedmiotem badań prowadzącego, w tym prowadzonych bezpośrednio w terenie. Celem jest synteza antropologii Afryki w zarysie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)