Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mapa budynków jednostki
Uniwersytet Warszawski

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Pałac Kazimierzowski
Pion Prorektora ds. Współpracy i Spraw Pracowniczych
Pion Prorektora ds. Badań
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek dydaktyczno-naukowy - Pasteura 7
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Wydział Fizyki
Instytut Geofizyki
Wydział Psychologii
Wydział Filozofii
Ośrodek Badań nad Migracjami
Centrum Nowych Technologii UW CeNT
Pasteura 7, 02-093 Warszawa TAK
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Banacha 2, 02-097 Warszawa TAK
Budynek CeNT I - Banacha 2C
Wydział Fizyki
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Wydział Psychologii
Wydział Medyczny
Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Centrum Nowych Technologii UW CeNT
Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) TAK
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Wydział Fizyki
Zakład Biofizyki
Wydział Geologii
Wydział Orientalistyczny
Studium Europy Wschodniej
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Centrum Nowych Technologii UW CeNT
Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa TAK
W.Fizyki budynek A i B CeNT II - Pasteura 5
Wydział Fizyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Instytut Fizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki
Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) TAK
Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Kopuła 2
Wydział Fizyki
Ostrowik 21, 05-430 Celestynów TAK
Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Pawilon A
Wydział Fizyki
Ostrowik 21, 05-430 Celestynów TAK
Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Pawilon B
Wydział Fizyki
Ostrowik 21, 05-430 Celestynów TAK
Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Wieża
Wydział Fizyki
Ostrowik 21, 05-430 Celestynów TAK
Obserwatorium Astronomiczne - Al. Ujazdowskie 4
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa TAK
Budynek Mieszkalny - Hoża 74
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
Hoża 74, 00-682 Warszawa NIE
Budynek CENT III - CNBCH -Żwirki i Wigury 101
Wydział Chemii
Wydział Biologii
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
Centrum Transferu Technologii i Wiedzy
Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) TAK
Budynek Radiochemii - Żwirki i Wigury 101
Wydział Chemii
Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa TAK
Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1
Wydział Chemii
Pasteura 1, 02-093 Warszawa TAK
Budynek "ECEG-Chęciny"
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) z siedzibą w Korzecku k. Chęcin
Korzecko 1C, 26-060 Chęciny TAK
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Wydział Biologii
Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa TAK
Wydział Biologii - Stacja Terenowa w Pilchach - Budynek Główny
Wydział Biologii
Pilchy 5, Szczechy Wielkie TAK
Pawilon Zachodni-Centrum Edukacyjno-Kulturowe Ogrodu Botanicznego
Ogród Botaniczny
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa TAK
Lokale w budynku Karowa 20
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Polonistyki
Instytut Polonistyki Stosowanej
Zakład Logopedii i Emisji Głosu
Karowa 20, 00-324 Warszawa TAK
Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Orientalistyczny
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa TAK
Pałac Czetwertyńskich
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa TAK
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Polonistyki
Instytut Filologii Klasycznej
Wydział Orientalistyczny
Zakład Sinologii
Wydział "Artes Liberales"
Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa TAK
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Socjologii
Wydział Filozofii
Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa TAK
Budynek Dydaktyczny - Żurawia 4
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Żurawia 4, 00-503 Warszawa TAK
Gmach Audytoryjny
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa TAK
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Katedra Fotografii i Komunikacji Wizualnej
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Socjologii
Wydział Orientalistyczny
Katedra Japonistyki
Studium Europy Wschodniej
Wydział "Artes Liberales"
Wydział Filozofii
Centrum Nauczania Języków Obcych
Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa TAK
"Szara Willa" - Wybrz. Kościuszkowskie 47
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Prawa Międzynarodowego
Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa TAK
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Wydział Prawa i Administracji
Lipowa 4, 00-316 Warszawa TAK
Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
Oboźna 6, 00-927 Warszawa TAK
Budynek d. CIUW
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek Dydaktyczny - Nowy Świat 4
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Wydział Orientalistyczny
Katedra Japonistyki
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego w Warszawie
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa TAK
Budynek Poseminaryjny - Collegium Iuridicum I
Wydział Prawa i Administracji
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Domek Ogrodnika - Dobra 68/70
Wydział Prawa i Administracji
Dobra 68/70, 00-927 Warszawa TAK
Lokale - Prosta 69
Wydział Prawa i Administracji
Instytut Historii Sztuki
Katedra Japonistyki
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego w Warszawie
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) TAK
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20
Wydział Pedagogiczny
Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa TAK
Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50
Wydział Nauk Ekonomicznych
Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
Wydział Nauk Ekonomicznych
Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Dydaktyczny C - Długa 44/50
Wydział Nauk Ekonomicznych
Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Willowy - Smyczkowa 11A
Wydział Nauk Ekonomicznych
Smyczkowa 11A, 02-678 Warszawa (Mokotów) TAK
Wydział Nauk Ekonomicznych - Budynek Dydaktyczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Długa 44/50, 00-241 Warszawa NIE
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Wydział Psychologii
Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa TAK
Budynek A Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Wydział Zarządzania
Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa TAK
Budynek B Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Wydział Zarządzania
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa TAK
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Wydział Zarządzania
Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa TAK
Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa TAK
BUW - Dobra 56/66
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Wydział Orientalistyczny
Katedra Japonistyki
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Dobra 56/66, 00-312 Warszawa TAK
Budynek Szkoły Głównej
Wydział Archeologii
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek Dyd-Admin. z Biblioteką WH
Wydział Historii
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Historii Sztuki
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Pomuzealny
Wydział Historii
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek "Mały Belwederek"
Wydział Polonistyki
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Wydział Polonistyki
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Budynek Kupców - Oboźna 8
Wydział Polonistyki
Wydział Neofilologii
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Katedra Italianistyki
Oboźna 8, 00-332 Warszawa TAK
Budynek Wydziału Polonistyki
Wydział Polonistyki
Instytut Literatury Polskiej
Instytut Języka Polskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Wydział Polonistyki
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Muzykologii
Wydział Orientalistyczny
Studium Europy Wschodniej
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa TAK
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Wydział Polonistyki
Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa TAK
Muzeum Warszawy
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum"
Rynek Starego Miasta 42, 00-272 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Porektorski
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Historii Sztuki
Wydział Orientalistyczny
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
Instytut Historii Sztuki
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Wydział Neofilologii
Instytut Germanistyki
Instytut Romanistyki
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Katedra Hungarystyki
Katedra Italianistyki
Katedra Lingwistyki Formalnej
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Sekcja Ośrodek Studiów Szwajcarskich
Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Dydaktyczny - Szturmowa 4
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Katedra Rusycystyki
Katedra Białorutenistyki
Katedra Ukrainistyki
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Szturmowa 4, 02-678 Warszawa TAK
Dawny Gmach Wydziału Fizyki - Hoża 69
Wydział Neofilologii
Instytut Anglistyki
Wydział Orientalistyczny
Zakład Koreanistyki
Hoża 69, 00-681 Warszawa TAK
Wydział Neofilologii - Budynek Dydaktyczny Browarna 8/10
Wydział Neofilologii
Instytut Romanistyki
Wydział Orientalistyczny
Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Browarna 8/10, 00-311 Warszawa NIE
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Podchorążych 20, 00-721 Warszawa TAK
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
Wydział Socjologii
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Karowa 18, 00-324 Warszawa TAK
Lokale Oboźna 7
Wydział Orientalistyczny
Studium Europy Wschodniej
Pracownia Studiów nad Buddyzmem
Oboźna 7, 00-332 Warszawa TAK
Tyniecka 15/17
Wydział Orientalistyczny
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa (Mokotów) TAK
Dom Wschodni
Studium Europy Wschodniej
Plac Konstytucji 6, 00-550 Warszawa (Śródmieście) TAK
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Wydział "Artes Liberales"
Dobra 72, 00-312 Warszawa TAK
Wojskowy Instytut Medyczny
Wydział Medyczny
Szaserów 128, 04-349 Warszawa (Praga-Południe) TAK
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Centrum Europejskie
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Instytut Ameryk i Europy
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa TAK
Budynek Archiwum UW - Smyczkowa 14
Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa TAK
Lokale Dydaktyczne - Pawińskiego 5A - B i C
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa NIE
Cyklotron U-200 - Pasteura 5A
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
Pasteura 5a, 02-093 Warszawa TAK
Hala Sportowa z Basenem - Banacha 2A
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Banacha 2a, 02-097 Warszawa TAK
Studium WF - AWF
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Marymoncka 34, 01-868 Warszawa TAK
Studium WF - AZS - MZA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Chełmska 1/5, 00-725 Warszawa TAK
Studium WF - AZS - Tenis Club
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa NIE
Studium WF - AZS - Wyższa Szkoła Handlu i Biznesu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Bobrowiecka, Warszawa TAK
Studium WF - AZS Pływalnia "Delfinek"
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa TAK
Studium WF - Bemowskie Centrum Kultury
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Górczewska 201, Warszawa TAK
Studium WF - Centralna Szkoła Karate w Radości
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Patriotów 247, Warszawa - Radość TAK
Studium WF - Centrum A. Bielewicza - Joga
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Smocza 19, 01-051 Warszawa TAK
Studium WF - Confex Sp. z o.o
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Księcia Bolesława (Hala Bemowo 1/3, 02-677 Warszawa TAK
Studium WF - Drukarz Klub Sportowy
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Al. Zieleniecka 2, 03-727 Warszawa (Praga-Południe) TAK
Studium WF - DSK "Targówek"
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kołowa 18, Warszawa TAK
Studium WF - Fitness Klub "GIMNAZJON"
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Broniewskiego, Warszawa NIE
Studium WF - Fort Mokotów - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Racławicka 99, Warszawa TAK
Studium WF - Gimnazjum nr 4 - TKKF TAEKWON-DO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Różana 22/24, 02-606 Warszawa TAK
Studium WF - Gimnazjum nr 43 - Zespół Pieśni i Tańca UW "Warszawianka"
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
E. Plater 31, Warszawa TAK
Studium WF - Klub Fitness "ATUT", BEMOWO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Konarskiego 3, Warszawa TAK
Studium WF - Korty Tenisowe
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Korkowa (róg Strusiej), Warszawa TAK
Studium WF - Liceum Ogólnokształcące im. M. Reya
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Królewska 19/21, 00-064 Warszawa TAK
Studium WF - Liceum Ogólnokształcące im. Reytana
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wiktorska 30/32, Warszawa TAK
Studium WF - Liceum Ogólnokształcące im. Staszica - AIKIDO Andrzej Bazylko
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Nowowiejska 37A, Warszawa TAK
Studium WF - Liceum Ogólnoształcące Nr XVII
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Elektoralna 5/7, 00-139 Warszawa TAK
Studium WF - Namysłowska Sp. z o.o.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Namysłowska 8, 03-455 Warszawa TAK
Studium WF - ONSIGHT Centrum Wspinaczkowe
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Obozowa 60, 01-423 Warszawa TAK
Studium WF - Osiedle Przyjaźń
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Konarskiego 77, 01-355 Warszawa TAK
Studium WF - Ośrodek Sportu i Rekreacji
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Redutowa 37, Warszawa TAK
Studium WF - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Siennicka 40, 04-393 Warszawa TAK
Studium WF - Pałac Kultury i Nauki Pałac Młodzieży
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa TAK
Studium WF - Polskie Stowarzyszenie PAK HONK KUNG-FU - Szkoła Podstawowa nr 318
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Teligi 3, Warszawa TAK
Studium WF - Rodzinne Centrum Szermierki
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wiślana 6, Warszawa NIE
Studium WF - SKRA FIGHT CLUB
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wawelska 5, 02-034 Warszawa (Ochota) TAK
Studium WF - SOTO - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Smolna 30, 00-375 Warszawa TAK
Studium WF - Stadion Dziesięciolecia
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zieleniecka, 03-727 Warszawa TAK
Studium WF - Stow. Krzewienia Sztuk Walki KUNG-FU "Czerwony Tygrys" - Pałac Kultury i Nauki, 6p.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa TAK
Studium WF - Stowarzyszenie Jeździeckie "Szarża" - Popówek k/Komorowa
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
M. Dąbrowskiej 3, 05-806 Komorów TAK
Studium WF - Szkoła NAN BEI - Szkoła Podstawowa nr 139
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Syreny 5/7, 01-132 Warszawa TAK
Studium WF - Szkoła Podstawowa nr 257, BIAŁOŁĘKA - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Podróżnicza, Warszawa TAK
Studium WF - Szkoła Podstawowa Nr 279
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa TAK
Studium WF - Szkoła Podstawowa nr 312, GOCŁAW - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Umińskiego 12, Warszawa TAK
Studium WF - Szkoła Podstawowa nr 319 - Polskie Stowarzyszenie PAK HONK KUNG-FU
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Związku Walki Młodych 10, Warszawa TAK
Studium WF - Szkoła Podstawowa nr 9 - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Białobrzeska, Warszawa NIE
Studium WF - Szkoła Tańca Krzysztofa Polańskiego
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wilcza, 00-544 Warszawa TAK
Studium WF - Śródmiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Solec 71, 00-402 Warszawa TAK
Studium WF - TAI-CHI - Ośrodek Sportowy WAT - TAI-CHI
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kartezjusza 1, Warszawa TAK
Studium WF - TKKF TAEKWON-DO - siedziba
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa TAK
Studium WF - Torwar
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Łazienkowska, 00-449 Warszawa TAK
Studium WF - URSUS - AIKIDO
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Rakietników, Warszawa-Ursus NIE
Studium WF - Warszawski Klub Sportowy " GWARDIA"
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Racławicka 132, 02-634 Warszawa TAK
Studium WF - Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe WISŁA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Inflancka 8, 00-198 Warszawa TAK
Studium WF - Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa (Śródmieście) TAK
Studium WF - Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Stokłosy 3, 02-787 Warszawa TAK
Studium WF - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości - Szermierka
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Elektronowa 10, 03-219 Warszawa TAK
Studium WF - XVI L. O. im. S. Sempołowskiej - TAI-CHI
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Ks. Popiełuszki 5, Warszawa TAK
Studium WF - Z. S. im. M. Konarskiego ul. Okopowa 55A
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Okopowa 55A, 01-043 Warszawa TAK
Studium WF - Zespól Szkół "Kolejówka" - Szkoła NAN BEI
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Szczęśliwicka 56, Warszawa TAK
Studium WF - Zespół Szkół nr 60 (przy Pl. Zbawiciela)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa (Śródmieście) TAK
Studium WF - Zespół Szkół nr 68
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Hoża 11/15, 00-528 Warszawa TAK
Studium WF - Zespół Szkół Poligraficznych
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Stawki 14, 00-178 Warszawa (Śródmieście) TAK
Studium WF - ZSO Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 19
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Anieli Krzywoń 3, 01-391 Warszawa TAK
Studium WF- Stadion SKRA
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Wawelska 5, Warszawa TAK
Budynek Szkoły Języków Obcych
Centrum Nauczania Języków Obcych
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa TAK
Oficyna Pałacu Czetwertyńskich
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa TAK
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)